جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

مجموعه : عکس های دیدنی
جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

 

فستیوال نبرد مختلط زن و مرد با پرتقال در ایتالیا را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.  مردم شهر 25 هزار نفری ایوریا در شمال ایتالیا امسال هم به رسم هر سال در جشنواره جنگ پرتقال شرکت کردند و افسانه ی کهن سرزمین خود را بازسازی نمودند.

 

در این مراسم، شرکت کنندگان در جنگ با صدای طبل در محل مقرر جمع شده و آماده آغاز نبرد می شوند. سپس ویولتا، ملکه ی جشن با کالسکه ی خاص خود از میان جمعیت گذشته و با عبور وی، جنگ آغاز می شود.

 

بر اساس افسانه ی شایع میان مردم، در قرن دوازدهم میلادی، دختر یک آسیابان در مقابل زیاده خواهی یک کُنت ظالم که قصد کرده بود به تمام دختران مجرد شهر تعرض کند، ایستادگی کرده و در درگیری با وی سر او را از تنش جدا ساخته و با این عمل خود، شهر ایوریا را از ظلم و استبداد نجات داد. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، این جشنواره با قوانین سختگیرانه ای به اجرا درآمده است.

 

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جشن پرتقال

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ پرتقالی

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

نبرد با پرتقال

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

نبرد زن و مرد با پرتقال

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

نبرد پرتقالی زن و مرد

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

جنگ با پرتقال

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت