این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

مجموعه : عکس های دیدنی
این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

 

یک هنرمند ایتالیایی ، ابتکار عجیبی در وسایل روزمره انجام داده و آن ها را به وسایل بی استفاده تبدیل کرده است.

 

Giuseppe Colarusso هنرمند ایتالیایی متولد سوییس، علاقه شدیدی به طراحی مجدد اشیای روزمره به صورت کاملا بی فایده دارد.

 

هدف او این است که شما را متوقف کند، به فکر وادارد و در نهایت باعث خنده شما شود. آثار خلاقانه او را مشاهده کنید.

 

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

وسایل به دردنخور

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

وسایل عجیب

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

به درد نخورترین وسایل ها

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

وسایل روزمره به دردنخور

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

عجیب ترین وسایل

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

بی استفاده ترین وسایل

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

وسایل بی استفاده

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

وسایل عجیب و غریب

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

وسایل بی استفاده

این وسایل عجیب به هیچ دردی نمیخورند!

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت