مجموعه : عکس های دیدنی
بروزرسانی : 10 خرداد 1394

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

جوانی نعمتی بزرگ از سوی خداوند است. انسان باید قدر این نعمت را خوب بداند چرا که در سنین پیری دیگر آن طراوت و شادابی جوانی وجود ندارد.

«آناستازیا پوتینگر» تصاویری سیاه و سفید و بسیار زیبا از بدن انسان در 100 سالگی انداخته است که این تصاویر انسان را به فکر فرو می‌برد و شاید با دیدن آنها قدر جوانی را بیشتر بدانیم و بیشتر مراقب سلامت خود باشیم تا دیرتر فرسوده و چروکیده شویم.

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

دوران پیری

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

100 سالگی انسان

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

انسان در 100 سالگی چه شکلی می شود

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

عکس های انسان در 100 سالگی

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

انسان در 100 سالگی

انسان در 100 سالگی چه شکلی خواهد شد؟

عکس های 100 سالگی انسان

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت