کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

چهره اسکلتی رهبران جهان… یک کاریکاتوریست معروف و ماهر به نام گوندوز آقایف کاریکاتورهای خنده دار و جالب رهبران جهان را به طرز ماهرانه و طنز خلق کرده است. همانطور که مشاهده می کنید چهره این رهبران مانند اسکلت های خنده دار طراحی شده است.

 

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان  

 

 امین دادا (اوگاندا)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

 الهام علی اف (جمهوری آذربایجان)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

 آگوستو پینوشه – (شیلی)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

 بنیتو موسولینی (ایتالیا)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

 موبوتو سه سه سکو – (کنگو)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

معمر قذافی (لیبی)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

آدولف هیتلر

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

 کیم جونگ اون (کره شمالی)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

 فیدل کاسترو (کوبا)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

پوتین (رئیس جمهور روسیه)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

جوزف استالین (اتحاد جماهیر شوروی)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

صدام حسین (عراق)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)

 

ناپلئون بناپارت (فرانسه)

کاریکاتور خنده دار و طنز رهبران جهان (جدید)