تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین لحظه ای که شوت سهمگین گونزالو هیگواین پس از برخورد با تیر بلژیک از بالای دروازه بیرون رفت آه از نهاد سابیا بلند شد. او روی پاشنه پاهای خود لنگر انداخت و نزدیک بود نقش بر زمین بشود. این مربی با این سکندری خوردن عجیب و غریب سوژه جدید وب سایت هاست؛ مربی ای که مثل همین لحظه به مو رسیده اما بریده نشده است.

 
به گزارش تالاب به نقل از پایگاه خبری تحلیلی دیلی میل انگلیس با سوژه قرار دادن این اتفاق و فتوشاپ این حالت سابیا در عکس های مختلف حسابی سرمربی آبی سلسته را دست انداخته است:

 

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین

تصاویر ثبت شده از حرکت خنده دار سرمربی آرژانتین