مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)

مجموعه تصاویر بامزه و طنز

 

زمان جاهلیت !!!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


سلاااااااام !!!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


مهندسین امروزی !!!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


سیم کشی عصبی انسان !!!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


هرم نیازهای انسان 2014

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


بازم سلاااااااام !!!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


جوگیر شدن به سبک هندی !!!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)


ماشین عروس !!

مجموعه تصاویر بامزه و طنز (35)