مجموعه : عکس های طبیعت
بروزرسانی : 20 مرداد 1394

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها ، این گل ها ظاهر بسیار عجیب نسبت به گل های دیگر دارند.

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

ارکیده‌ی صورت میمونی (Dracula Simia)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

ارکیده‌ی پروانه‌ای یا ارکیده‌ی سر پرنده (Phalaenopsis)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

ارکیده‌ی چکشی (Drakaea)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

لب چنگکی (Psychotria Elata)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

ارکیده‌ی دختران رقصان (Impatiens Bequaertii)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

بامبلبی (Bumble bee) خندان (Ophrys Bomybliflora)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

کودک در قنداق (Anguloa Uniflora)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

گل طوطی (Impatiens Psittacina)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

غلاف دانه‌ی گل میمونی (Antirrhinum)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

گل ارکیده مرغابی در حال پرواز(Caleana Major)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

گل ارکیده‌ای با تصویر سر یک ببر در قسمت میانی

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

بیگانه‌ی شاد (Calceolaria Uniflora)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

گل ارکیده‌ی فرشته (Habenaria Grandifloriformis)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

گل ارکیده‌ی روح مقدس یا ارکیده‌ی فاخته (Peristeria Elata)

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

گل ارکیده با نقشی از یک بالرین

عکس های دیدنی از عجیب و غریب ترین گل ها

دارت ویدر (Aristolochia Salvadorensis)

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت