عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم

حســــین‌جان
مےشـود
ازعــشقِ تو
دیوانه شد دیوان نوشت…

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

اربابمــــــــــ…

آرزوهای زیادی
در دلم دارم
ولی …
دیدن کرببلایت
از همه ی واجبتر است

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس نوشته پروفایل محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

رمز قرآن از حسین آموختیم

ز آتشش ما شعله ها افروختیم

اي صبا اي پیک دور افتادگان

اشک ما را بر مزار او رسان

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس ویژه ماه محرم 

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس نوشته محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس های محرم جدید

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل محرم و عاشورا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

حسین چهار کلمه است لکن هزاران معنا را در خود جای می دهد

حسین یعنی شجاعت
حسین یعنی ایثار
حسین یعنی طاقت
حسین یعنی تن بی جان

ودر اخر حسین یعنی معنای کامل زندگی یاحسین مددی مولا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

دانلود عکس پروفایل محرم

 

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل محرمی جدید

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسین

این چشم تهی نگشت از آب حسین

عمری است نیازمند این درگاهم

یک لحظه گدای خویش دریاب ! حسین

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم جدید

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

قلبم برای صحن تو پردر می آورد
هرروز، کوله بار سفر در می آورد

صبرم زیاد هست، ولی تو قبول کن
دوری ز کربلات، پدر در می آورد

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم برای موبایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس های محرم و عاشورا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

تا هست جهان شور محرم باقیست

این جلوه جان در همه ی عالم باقیست

از ناله نینوای یاران حسین

همواره به لب زمزمه غم باقیست

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل امام حسین «ع»

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل امام حسین «ع»

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل کربلایی

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل یا حسین «ع»

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل جدید

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس کربلا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

ما ازم بچگی ها زنجیری و دیونتم
مشتری پا به قرص دم سقاخونتم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

پروفایل محرم نزدیک است

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

ولین گام تقرب
گذر از خویشتن است
گم شدن در حرمت
اول پیدا شدن است

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

پروفایل محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس های محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

چه کسی دیده لب آب بسوزد جگری ؟

روی دست پدری جان بسپارد پسری ؟

چه کسی دیده که لب تشنه اي از سوز عطش

آب در دست و ننوشد به هوای دگری ؟

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل اسم محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

نفس بده که نفس پای این علم بزنم
نفس بده که فقط از حسین دم بزنم

سرم فدای قدمهات آرزو دارم
که سرنوشت خودم را بخون رقم بزنم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم برای پروفایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم برای موبایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

قیامت بی حسین
غوغا ندارد
شفاعت بی حسین
معنا ندارد
حسینی باش که در
محشر نگویند
چراپرونده ات امضاء ندارد

اللهم الرزقنا کربلا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس های محرم و عاشورا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

دانلود عکس پروفایل محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل محرم جدید

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

نامت شروع مبحث زیبای عاشقی ست
حا سین و یا ونون الفبای عاشقی ست

هرکس که عاشقت شده فهمیده که
تنها فقط حسین ؛ معنای عاشقی ست

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس عاشورایی برای موبایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس عاشورایی حسینی

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم نزدیک است

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم برای پروفایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم برای موبایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس های محرم و عاشورا

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

دانلود عکس پروفایل محرم

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل محرم جدید

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس عاشورایی برای موبایل

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس عاشورایی حسینی

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس محرم نزدیک است

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل امام حسین «ع»

عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم

عکس پروفایل امام حسین «ع»

 

جدیدترین مطالب سایت