50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

دلخوشی ها را هراس رفتنت دلشوره کرد…

عکس پروفایل غمگین عاشقانه

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

این عشق چرا این همه ی بی رحم تَرَتْ کرد ؟!

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس نوشته عاشقانه زیبا

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

من بـه چشم‌هاي‌ بی‌قرارِ تو ؛
قول می دهم
ریشه‌هاي‌ ما بـه آب،
شاخه‌هاي‌ ما بـه آفتاب میرسد؛
ما دوباره سبز میشویم…

 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

چای
بهانه اسـت
من دلتنگ
نبودنت شده ام….

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس نوشته تیکه دار غمگین

 


حتماً بخوانید: عکس پروفایل غمگین + نوشته غمگین


 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

ساده عاشق شدم،
ساده تر از ان رسوا…
شهره‌ي شهر شدن
با تو چه راحت سخت اسـت…!

 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

گويند كه يارِ دگرى جوى و ندانند
بايست كه قلب دگرى داشته باشم

عماد خراسانی

 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

تو را هر لحظه بـه خاطر می آورم
بی هیچ بهانه ایی شاید دوست داشتن
همین باشد…!

 


حتماً بخوانید:  عکس دلم گرفته از همه


 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

كسى چه ميداند!!
شايد
حس مالكيت براى دختران
زندگى
در پيراهن چهار خانه مردانه ايست
كه فارغ از
هر عطر و ادكلنى
دلشان ميخواهد نبضِ علاقه را
با
در آغوش گرفتن حس كنند

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس نوشته های تهنه دار

 

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس نوشته زیبا و عاشقانه

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس غمگین عاشقانه

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس هاي‌ عاشقانه زیبا و مفهومی

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس نوشته های جدایی و تنهایی

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس هاي‌ احساسی زیبا

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

درد یعنی
دلتنگی برایِ مسافری کـه می دانی
هیچ قولی برایِ آمدن نداده اسـت

نرگس حسینی

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس های دلتنگی های عاشقانه

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس هاي‌ پروفایل خاص

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

باران را…
پشت شیشه دوست داری
مرا در فاصله ها
قسمت اسـت دیگر..!

شهریار بهروز

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس نوشته هاي‌ زیبا و غمگین

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

من‌ازبرای‌مصلحت‌
در‌حبس‌دنیام‌مانده‌ام…
مولانا

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

عکس غمگین

50 عکس پروفایل غمگین عاشقانه | عکس غمگین و دل شکسته پروفایل

ساعت ها را عقب بردند
ما را جلو
نیمه هاي‌ امشب،
دو بار دوستت خواهم داشت…

جدیدترین مطالب سایت