عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

آتشنشان بودن یک شغل نیست بلکه عشق اسـت و این روز را بـه همه ی آتشنشانان از جان گذشته عزیز تبریک عرض می‌کنیم.

در روز هفتم مهر ۱۳۵۹؛ وقتی دشمن بعثی بـه پالایشگاه نفت آبادان حمله هوایی کرد، آتشنشانان منطقه و شهر هاي‌ اطراف برای مهار آتش بـه پالایشگاه رفتند کـه در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام بـه بمباران پالایشگاه می‌کنند کـه منجر بـه شهادت بسیاری از آتشنشانان میشود. .

 با هدف یادبود این جانفشانی، هفتم مهرماه، بـه نام «آتش نشانی و ایمنی» نامگذاری شده اسـت.

در واقع این روز بهانه اي اسـت تا بـه گرامیداشت انسان هایي بپردازیم کـه از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می گذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی کنم. .

 ترویج ایمنی و پیش گیری از حوادث در سطح کشور و ایجاد زمینه هاي‌ مناسب برای آموزش همگانی مردم در جهت جلوگیري از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمایه هاي‌ ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز اسـت

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته های تبریک روز آتش نشانی

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس پروفایل روز آتش نشانی

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

7 مهر روز آتشنشانی

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس ویژه تبریک روز آتش نشانان فداکار

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

تصاویر ویژه برای تبریک روز آتش نشانی

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

7 مهر ماه روز اتش نشانی و ایمنی گرامی باد

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته های تبریک روز آتش نشانی

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

عکس روز آتش نشانی

عکس نوشته تبریک روز آتشنشانی در 7 مهر

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت