عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته انرژی مثبت

تنها راه لذت بردن از زندگی،
پذیرش این واقعیت اسـت کـه
زندگی یک جـریان و فرایند اسـت
و نه رسیدن بـه یک مقصد.
پس منتظر زندگی نباشیم،
بلکه هر لحظه را زندگی کنیم.

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس های انگیزشی موفقیت

هر کاری رو با تمام وجودت انجام بده.
وقتی می خندي از ته دل بخند
وقتی غذا می خوري با تمام وجود حسش کن.
وقتی بازی می کنی با تمام وجود ازش لذت ببر.
فرقی نمیکنه کـه چه کاری داری انجام میدی،
ولى مهمه کـه از انجامش واقعاً لـذت ببری
و کیف کنی و بهت حس خوب بده
و حـالت رو بیاره سر جاش
یادت باشه تو یک بار بـه دنیا اومدی پس
با تمام وجود حسش کن و ازش لذت ببر.

من عالی ام چون بهترینم
پیش بـه سوی موفقیت عزیرانم

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس های انگیزشی موفقیت

تنها راه داشتن
یک حال خوب پـایدار، اینه کـه
همیشه از خودت شاکی بـاشی کـه
چرا از دیـروزت بهتر نیستی؛
بـاید با خود ِ دیروزت
بـه رقـابت بیفتی.

امروزتون بهتر از دیروز عزیزانم

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس های انرژی دهنده

امروز مى خواهم از ميان تمام ناملايمات
زندگى عبور كنم و آن ها را جدى نگيرم
من آموخته ام كه اگر افكار پريشان
توليد شده توسط اين هيجانات را مهم
و تاثيرگذار ببينم ،روى صندلى قربانى
جا خوش مىكنم و حاصلى جز
زجر و رنج بـه دست نمى آورم !
من مى خواهم خوشبختى و
احساس رضايت را بـه زندگيم دعـوت كنم
و چاره اى جز پذيرش دردهاى توام با ان را ندارم
و اين گونه مى شود كه بـه افكار منفى
و نـا كارامدم نمى چسبم

امروز یه روز خوبه مطمئن باش

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس های انرژی مثبت با دوست

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

جملات انگیزشی

انــرژی مــثــبــت

لبخند ماجرای عجیبی دارد…
اگر ان را بـه محبوبی هدیه كني
احساس آرامش میکند….
اگر ان را بـه دشمنت تقدیم کنی
شرمنده و پشیمان خواهد شد ….
و اگر ان را بـه شخصی کـه نمی شناسی
هدیه دهی سخاوت پيشه كرده ای….
پس لبخند بــزن کـــه
لبخند تجلي خدا در توست.

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های مثبت اندیشی

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های مفهومی مثبت

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس های امید داشتن به زندگی

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

سازت اگر عشق بنوازد
همه ی خلقت خواهند رقصید
و زبانت اگر شیرین باشد
همه ی پروانه‌ها گرد تو خواهند آمد
پس عشق را بنواز
با زبان شیرینت بخوان
و با قلبت پذیرا باش…

برخیز و بـه زندگی لبخند بزن دوست من

متن های زیبا برای زندگی مثبت

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

جملات مثبت برای تقویت روحیه

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های مفهومی زیبا

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های مثبت اندیشی

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

دریافت انرژی کائنات

ﺍﻟـــﻬﯽ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻠﻢ ﮐﻦ
ﺳﺮﺍﭘﺎ ﻋﯿﺐ ﻭ ﻧﻘﺼﻢ ﮐﺎﻣﻠﻢ ﮐﻦ

ﮐﻤﺎﻝ ﺁﺩﻣﯿﺖ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭﺍﺻﻠﻢ ﮐﻦ

ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺯ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﻢ ﮐﻦ

ﻣﻨﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺁﮔﻬﻢ ﺳﺎﺯ
ﻣﻨﻢ ﺟﺎﻫﻞ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻋﺎﻗﻠﻢ ﮐﻦ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ
پروردگارا ﺳﺎﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﮐﻦ الهی آمین

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس های زیبا از بهترین های زمین

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

حس زیبا درکنار تو بودن

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

احـســاس خــوب

همینکه بارها و بارها بگویی:
من می خواهم احساس خوبی داشته باشم , موجودیت درونت در گوشت زمزمه میکند: این جا برو ؛ آنجا برو

بـه این کتاب نگاه کن ؛ ان ایمیل را دور بینداز ‌؛ این برنامه تلویزیونی را نگاه کن ؛ ان یکی برنامه را نگاه نکن ؛ بـه این موزیک گوش بده ؛ ان یکی را گوش نده.

موجودیت درونت قدم بـه قدم ؛ جزء بـه جزء ؛ حرکت بـه حرکت ؛ تو را راهنمایی خواهد کرد اگر بـه درون جهان هستی با این کلید مهم شیرجه بزنی کـه تنها چیزی کـه مهم اسـت این‌ست کـه‌ احساس خوبی داشته باشم

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته هاي‌ برا دوست داشتن خود

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های زندگی بهتر

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های فداکاری و امید به آینده

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته های مفهومی زیبا

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس با نوشته های زیبا و انگیزشی

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته زیبا درباره مادر

عکس نوشته انرژی مثبت + عکس های انگیزشی موفقیت

عکس نوشته زیبا درباره پدر

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت