30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد

از همین امروز
منتظر نباش کسی از بیرون بیاید
و تو را شاد کند
مهم نیست چه روزی از هفته است،
خودت تنها عامل شادی خودت باش

30 عکس پروفایل زیبا و شاد و انرژی مثبت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

خدا فقط یک زبان را می‌فهمد،
زبان عشق را…
اگر تو بتوانی به هستی او عشق بورزی،
هرچه را که لازم است
به او بگویی گفته‌ای.
دینداری فقط انجام فرایض نیست،
دینداری عشق است…

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

ما چه باشیم چه نباشیم زندگی ادامه داره…

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

آدمهاى شاد روى داشته هاشون و آدمهاى غمگين روى كمبودهاشون تمركز ميكنن.

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

بجو آن صبح صادق را
که جان بخشد خلایق را

هزاران مست عاشق را
صبوحی و امان باشد

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

بـه چـه می انديشی
نگرانی بيجاست
عشـق اينجا و‎
خدا هـم اینجاست

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

زندگی ،
تر شدن پی در پی
زندگی ،
آب‌تنی کردن
در حوضچهٔ «اکنون» است
رخت‌ها را بکَنیم
آب در یک قدمی است…

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس های زیبا برای استوری

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس های زیبا با نوشته های زیبا

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

مهم نیست کی باعث شد داغون بشی و بشکنی، مهم اون شخصیه که باعث شد باز بتونی لبخند بزنی!

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس پروفایل زیبا و شاد

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس پروفایل زیبا

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس پروفایل شاد

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

“هیچ کاری
بی معنی تر از این نیست
که بخواهی
برای کسی که برایش مهم نیستی
از خودت بگویی…!”

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

خوشی‌های بزرگ زیاد مهم نیستند مهم این است که آدم بتواند با چیزهاي کوچک خیلی خوش باشد

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس نوشته انرژی مثبت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند
سهراب سپهری

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷود
ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ،
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

چه کسی میفهمد در دلم رازی هست؟
‏میسپارم آن را ‏به خیالِ شب و تنهایی خود …!

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

پا به پای تو غمُ دادم رفت
بد دنیارُ باتو یادم رفت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس های زیبا از طبیعت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

زندگی خانه ایست
با هزاران پنجره
دلت را به‌سوی هر
کدام بگشایی
زندگی سهم تو را از
همان‌جا می‌دهد
پنجره ی عشق را بگشا
که وجودت را از آن سرشار کنی

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

 

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

 

عکس های زیبا از طبیعت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

آرامش و زیبایی

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

 

عکس پروفایل زیبا و شاد

30 عکس پروفایل زیبا و شاد | عکس پروفایل انرژی مثبت

عکس های زیبا از بستنی

 

همه ی ما نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم،
ولی می توانیم کارهای کوچک را
با عشقی بزرگ انجام دهیم

30 عکس پروفایل زیبا و شاد

عکس های گل زیبا

عکس نوشته زیبا و عاشقانه

جدیدترین مطالب سایت