بروزرسانی : 16 بهمن 1393

عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

بی عدالتی در جهان امروز باعث فقر بسیاری از مردم جهان شده است. در قرنی که همه از پیشرفت و تکنولوژی های جدید حرف میزنند مردمی هستند که حتی به نان شب هم محتاج باشند.

پس از گشت یک سال از آغاز جنگ داخلی در کشور آفریقایی سودان جنوبی، حدود 4 میلیون نفر از مردم این کشور برای تامین نیازهای اساسی نظیر آب و غذا با مشکل مواجه اند.

 
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
عکس های دلخراش از سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی
منبع : مهر

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت