گوشه ای از قدرت نظامی ایران در سال های قبل از 2013

مجموعه : کلیپ و فیلم
گوشه ای از قدرت نظامی ایران در سال های قبل از 2013

فیلمی کوتاه از گوشه ای از قدرت نظامی ایران تا سال 2013 را مشاهده نمایید. ایران دارای یکی از قدرتمند ترین ارتش های دنیا میباشد که در رده بندی های بسیار رتبه زیر 10 را بدست آورده است.

 

و طبق آمارهای منتشر شده ایران در بحث موشکی ایران قدرت ششم جهان میباشد.

اکنون که اواخر سال 2018 هستیم مطمئنا قدرت نظامی ایران بسیار افزایش یافته است و در این کلیپ که مربوط به سال های 2013 است فقط گوشه ای از تجهیزات سال های 2009 دیده میشود.

 

جدیدترین مطالب سایت