راهکار هایی برای زندگی بهتر سالمندان + زندگی سالم در سالمندی

راهکار هایی برای زندگی بهتر سالمندان + زندگی سالم در سالمندی

روش های مفید برای زندگی بهتر سالمندان

دوران کهنسالی دوران متفاوتی از زندگی می‌باشد.دراین دوران دیگر نیروی جسمانی دوران جوانیمان را نخواهیم داشت .همینطور نیاز اسـت دراین دوران از تعداد زیادی از عاداتمان پرهیز کنیم.برای شناخت بیشتر درباره باید ها و نباید هاي‌ کهن سالی با مجله خبر تالاب همراه باشید. 

 

چگونگی زندگی در دوران کهنسالی

سالمندی برای آنهایی کـه از دوران جوانی مراقب سلامت خود بوده اند و سلامتی خودرا با اعتقاد بـه این کـه مسوول سلامت خود هستند حفظ کرده اند دوران آرامش بخش و زیبایی اسـت.بچه ها بزرگ شده اند و ازدواج کرده اند و شاید نوه اي هم باشد کـه گاهی بابا بزرگ یامادر بزرگ صدایمان کند و روزهایی هم هست کـه همه ی دور هم جمع می شویم و احساس خوب یک خانواده کاملرا با تمام سلول هاي وجودمان حس می‌کنیم .

 

خیلی از سالمندان دراین دوران احساس پیر بودن و پیر شدن را ندارند آنهاییکه زندگی اجتماعی فعالی داشته اند کمتر کسالت و بیماری را تجربه میکنند .

 

برای بالاتر رفتن کیفیت زندگی سالمندان کارهای مشارکتی برای یک هدف اجتماعی تعداد زیادی از سالمندان را استوار و شاداب نگه میدارد .اگر شـما جزو این گروه نیستید و احساس تنهایی می کنید ،اگر بچه ها از شـما دورند و ممکن اسـت سالییکبار یا حتی کمتر آن ها را ببینید .

 

اگر اغلب احساس دلتنگی و بیماری می کنید راههای خوبی وجوددارد کـه می تواند شـما را از این حال بیرون بیاوردهمه ما تجربه این را داشته ایم کـه دریک روز دلگیر کـه بی حوصله بوده و حتی احساس کسالتداشته ایم با رفتن بخانه یک دوست یا رسیدن یک مهمان سرزده یا قرار گرفتن در جریان یک حادثه کـه کمک ما برای حل ان موثر بوده چقدر حال و هوایمان عوض میشود زیباترین احساس دراین دوران کمک بـه کسانی اسـت کـه ما خود شاهد هستیم با کمک ما چه تغییراتی در زندگیشان بوجود آمده اسـت.

 

 

راهکار هایی برای زندگی بهتر سالمندان + زندگی سالم در سالمندی

چطور در کهنسالی زندگی بهتری داشته باشیم؟

برای بالاتر رفتن کیفیت زندگی سالمندان تلاش مثبت برای حفظ روحیه یک هنر اسـت کـه گاهی به نظر سخت می‌رسد ولی هر کدام از ما بگونه ایمیتوانیم تجربه هاي‌ خوبی را کـه در هنگام نا آرامی بـه ما آرامش و سر خوشی داده اسـت بیاد بیاوریمو سعی کنیم محیطی را در اطراف مان بوجود بیاوریم کـه امکان تکرار ان تجربه فراهم شود.

 

 

خودتان را با گل و گیاهان سرگرم کنید 

بـه درختانی کـه اطرافتان هستند با دیده دل نگاه کنید انها را حس کنید تغییراتشان را نظاره کنید طبیعت اطرافخود آسمان ؛ ابرها ؛ ستارگان ؛ کوهها ؛ گلها و حتی حیوانات را بنگرید .

 

 

از افکار منفی اجتناب کنید

برای بالاتر رفتن کیفیت زندگی سالمندان بیتفاوت از کنار هر چیزی رد نشوید و اگر محل زندگی‌تان کوچک اسـت چند گلدان کوچک بخرید .وقتی بـه گل فروشی می روید بـه همه ی گلها نگاه کنید هر چه بیشتر دراین حالت باشید بیشتر بخدا نزدیکم یشویدو عظمت خلقت را بیشتر حس می کنید .

خودرا جزئی از این حیات تصور کنید و بـه خالقی فکر کنید کـه همه ی چیز را در جای صحیح خود و بـه زیباترین وجه قرار داده و به خود بقبولانید کـه حق ندارید با فکر بد روز خودرا کـه خداوند بـه شـما هدیه داده اسـت خراب کنید.همانقدر کـه از دود دوری می‌کنید از افکار اذيت دهنده اي کـه ممکن اسـت در فکتان زاییده شود دور شوید

 

 

شیوه های مناسب برای داشتن زندگی سالم در کهنسالی

برای بالاتر رفتن کیفیت زندگی سالمندان با نزدیک شدن با نشانه هاي‌ خلقت و طبیعت و گفت و گو با انها کـه بـه گفت‌وگو و یا کمک شمانیاز دارند خودتان را شاد و سر زنده نگه دارید گاهی سالمندان یک محله باهم غریبه هستند و شایدهمدیگر را نمی شناسند .آیا فکر کرده‌اید شـما خودتان می‌توانید در محل خودتان یک گروه درست کنید پیدا کردن دوستانی کـه شرایط مشابهیدارند سخت نیست و آقایان طبق معمول آسان تر با رفتن بـه پارک ها این گروه را بوجود میاورند .

 

اگر تلاش شـما نتیجه داد و گروهی تشکیل دادید برنامه هاي‌ خوبی را می‌توانید باهم داشته باشید.فکر نکنید اگر بیماریهای این دوران را دارید باید خانه نشین شوید ودر پیله تنهایی خودتان رنج بکشید همیشهچیزهای خوبی برای سرگرم شدن وجوددارد.مطالعه یک کتاب خوب، دیدن یک فیلم ؛ بافتن یک شال گردن ساده ؛ پختن غذا هاي جدید.رفتن بـه خرید.

 

شاید بتوانید عضو یک باشگاه شوید شاید بتوانید به عنوان داوطلب در کارهای بهداشتی بـه پایگاه سلامتی یا خانه سلامت کهنزدیک خانه تان هست بـه مردم کمک کنید.خانه هاي‌ سلامت گاهی بشدت نیاز بـه همکاری داوطلبان هستند ابتدا شـما در کلاس هاي‌ آموزشی شرکت می‌کنید با افرادخیر خواهی مانند خودتان آشنا می شوید و بعد مسئو لیت هاي‌ ساده اي بـه شـما واگذار میشود.فکر نکنید دیگر نمیتوانید و از شـما گذشته اسـت انسان در هر سنی تا زمانی کـه زنده اسـت می‌تواند

 

هیچ مشکلی نیست کـه قابل حل شدن نباشد فقط اراده می خواهد و تلاش اولیه برای آغاز گاهی مشکلات دوران سالمندی زیاد اسـت نگذارید این مشکلات شـما را از پا بیندازد انها را طبقه بندی کنید کدام را باید اول حلکرد از دوستان ودیگرانی کـه دوستتان دارند کمک فکری گیرید .

 

در کیفیت زندگی سالمندان با بالا رفتن سن، مسلما هر فردی در برابر عارضه‌ها و بیماری‌هاي‌ مختلف آسیب‌پذیرتر می شود و بنابر این افراد سالمند و بـه‌ویژه کسانی کـه از آنان مراقبت میکنند باید بـه این گروه سنی کمک کنند تا سبک زندگی سالمی را دنبال کنند و نسبت بـه مشکلات پیش‌آمده برای سلامتی‌شان آگاه باشند

 

راهکار هایی برای زندگی بهتر سالمندان + زندگی سالم در سالمندی

به خود ایمان داشته باشید

یک سالمند ۷۱ ساله از تجارب خود در مورد مواجه با عدم اعتماد بـه نفس و افسردگی پس از چندین واقعه وخیم می گوید کـه برای درمان حال خود بـه مشاور مراجعه کرده اسـت. او تاکید دارد اولین فردی کـه باید بـه ان باور داشته باشید خودتان هستید، چرا کـه مردم دوست دارند بیشتر با افراد با اعتماد بـه نفس رفت و آمد داشته باشند.

 

انسان در دوران کهنسالی دیگر ان توانایی دوران جوانی و نوجوانی نخواهد داشت و گاها حتی نیازمند کمک دیگران میشود.پس بهتر اسـت اگر در بین آشنایانمان افراد سالمند وجود دارند بـه انها توجه ویژه اي داشته باشیم.

جدیدترین مطالب سایت