روش های جلوگیری از ناخن جویدن در کودک

روش های جلوگیری از ناخن جویدن در کودک

جلوگیری از ناخن جویدن در کودک

– در زمان التهاب لثه ها، وسیله ای در اختیار کودک قرار دهید تا کودک مجبور نشود برای رفع التهاب از انگشتانش استفاده کند.

 

– در صورتی که عامل محیطی باعث ناخن جوی شده باید تا حد امکان سعی کنید فشار روحی بر کودک وارد نشود و از سختگیری نسبت به کودک بپرهیزید.

 

– باید نیازهای طبیعی کودک را بشناسید و کاری نکنید که جلو این نیازها گرفته شود؛ نیازهایی مانند بازکردن، خراب کردن وسایل و پریدن. کودک نمی تواند برای مدتی طولانی بدون حرکت و آرام بنشیند. برقراری نظم و انضباط شدید، برای کودک فشار روحی ایجاد می کند.

روش های جلوگیری از ناخن جویدن در کودک

– در درس خواندن از او توقع بیش از حد نداشته باشید.

 

– پیش از آنکه از لحاظ بدنی آمادگی یابد، از او انتظار نداشته باشید که دفع ادرار خود را کنترل کند.

 

– هرگز او را به خاطر ناخن جویدن مورد تمسخر قرار ندهید.

 

– دائماً به او تذکر ندهید و ایراد نگیرید.

 

– او را با اشیاء مورد علاقه اش سرگرم کنید.

 

– سعی کنید وقت بیشتری به او اختصاص بدهید تا تنها نماند.

– او را در فعالیت های مختلف شرکت دهید.