آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

آموزش طراحی گربه

با طراحی امروز در خدمت تان هستیم و می‌خواهیم طرحی مرحله به مرحله را به شما یاد بدهیم .

 

در این صفحه مرحله به مرحله کشیدن یک گربه را برای شما به نمایش می‌گذاریم با توجه در این شکل میتوانید به سادگی به فرزندان خود بیاموزید چگونه یک گربه را نقاشی کند

 

ابتدا سر گربه را می‌کشیم

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

حالا گوش ها و تنه گربه را مثل شکل زیر برای او بکشید.

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

 

حالا نوبت پاهاست مثل شکل زیر به سادگی پا ها را عرف کنید.

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

 

حال اجزای صورت را میکشیم چشم ها و دماغ و دهان همراه با سبیل هاي گربه همانگونه که در شکا می‌بینید کشیدن آن ها بسیار ساده هست.

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

 

حالا نوبت به دم گربه میرسد مثل شکل زیر نقاشی کنید.

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

 

مفید گربه شما تمام شده هست شما که نمیخواهید بدون رنگ آنرا رها کنید بسیار مفید گربه خودتان را رنگ کنید شاید رنگ گربه شما متفاوت باشد.

آموزش طراحی گربه مرحله به مرحله برای کودک

 

به گزارش تالاب فراموش نکنید به فرزند خود اجازه خلاقیت بدهید و از او بخواهید این گربه را به شکل ها گوناگون بکشد میتواند آنرا چاق یا لاغر نقاشی کند، دم گربه را درازتر یا کوتاه تر بکشد و…

 

منبع :yadbegir.com

جدیدترین مطالب سایت