بروزرسانی : 13 آذر 1396

تنها بودن در چه زمان هایی لازم است ؟

تنها بودن در چه زمان هایی لازم است ؟

زمان هایی که بهتر از تنها باشیم 

در کتاب هاي روانشناسی بسیار گفته شده است که تنها بودن و گوشه نشینی معایب مخربی دارد اما در برخی از اوقات واقعا لازم است . 

حس تنهایی , تا کنون در مورد مضرات و خطرات تنهایی صحبت هاي زیادی شده است، اما گاهی تنها ماندن نیز لازم است که در این جا به مزیت هاي آن میپردازیم.

تنهایی بهتر است یا در جمع بودن؟

تا حالا پیش آمده که در طول روز و میان کارهای مختلف ساعتی رابه خودتان اختصاص دهید؟ 

آیا جزء آن دسته افرادی هستید که ساعت تنهایی برایشان اهمیت دارد؟

آیا شما هم دوست ندارید به هیچ قیمتی اوقات تنهایی خودتان را از دست بدهید؟

چرا گاهی لازم است تنها باشیم؟

سال هاي سال است که از نیاز ذاتی انسان به گروه، زندگی اجتماعی و تأثیر این شکل از زندگی بر سلامت روان و جسم صحبت می‌شود.

این در حالی است که کمتر در خصوص تنهایی و نقشی که در زندگی ایفا میکند گفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، افرادی که در شبانه روز ساعتی رابه خودشان اختصاص میدهند نه تنها استرس کمتری را تجربه می‌کنند؛ بلکه از خلاقیت بیشتری نیز برخوردار هستند.

تنها بودن در چه زمان هایی لازم است ؟

به گزارش تالاب این تأثیر ازآن جهت رخداد میوفتد که پرداختن بکار مورد علاقه در ساعت تنهایی روز با افزایش قدرت خلاقیت و تفکر، میزان هورمونهای مرتبط با استرس را در بدن کاهش میدهد.

انچه دراین بین اهمیت دارد تفاوت قائل شدن میان افراد ضد اجتماعی و گروهی استکه آگاهانه تنهایی را انتخاب می‌کنند.

در واقع، افرادی که از روی ترس در جمع حضور پیدا نمیکنند دچار نوعی اختلال هستند که می‌تواند تبعاتی جدی از قبیل خشونت و افسردگی به دنبال داشته باشد.این در حالی است که برای گروه مقابل تنهایی یک انتخاب است، انتخابی که مهلت تفکر میدهد. 

به عبارت دیگر، تنهایی برای این دست افراد مهلتی است که امکان رسیدگی به کارهای شخصی و مورد علاقه را فراهم می‌کند.

انچه اهمیت دارد آگاهی نسبت به این موضوع است که الزاماًً هر فرد اجتماعی و دارای ارتباطات گسترده سلامت روان ندارد؛ از سمت دیگر تنهایی همیشه نشانه اي برای شخصیت هاي ضد اجتماعی نیست.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت