بروزرسانی : 20 تیر 1398

چگونه رابطه عشقی خود را با یک فرد لجباز حفظ کنیم؟

چگونه رابطه عشقی خود را با یک فرد لجباز حفظ کنیم؟

روش رابطه عشقی خود را با یک فرد لجباز حفظ کنیم؟

 لجبازی یکی از ویژگی هایي هست که می تواند در زمان هایي در هر یک از افراد ایجاد شود. در این حالت، فردی که دچار لجبازی شده هست، همانند یک کودک می شود و حرف حرف خودش هست و هیچ چیز جلودار او نمی باشد لجبازی در یک رابطه عاشقانه می تواند باعث تخریب رابطه شود. زیرا لج کردن، مخرب ارتباط هست

 هرچند دلایلی میتواند باعث شود که فرد بصورت موضعی و در موضوعی خاص لجبازی کند اما کماکان مردمی میباشند که ذاتا لجبازند و در مقابل تغییر مقاومت می کنند

دفاع از هویت خود

بعضی مردم فکر می کنند اگر مردم با آن ها موافق نباشند، انها بی‌ارزش می شوند. آن ها خود را با ایده‌ها، تصمیم‌ها و افکارشان می‌شناسند و به همین علت حس می کنند که هویت‌شان لطمه دیده هست.

باور داشتن به این که همۀ درحال تلاش برای تغییر باورهایش میباشند برای بعضی افراد، به هر دلیلی این باور به وجود آمده هست که کسی به ایده‌هاي انها دقت نمی کند و به همین علت آن ها تلاش میکنند که عقاید مخالف داشته باشند و با اینکار دیگران را مجبور کنند که به انها دقت ویژه‌اي داشته باشند حتی اگر خود، از درون قانع شده باشند.

داشتن دلیلی که نمی‌توانند فاش کنند

بعضی اوقات فرد مذکور علت بسیار محکمی را برای تغییر نکردن و ماندن پای حرفش دارد اما بخاطر خجالت کشیدن یا علت دیگری، تصمیم میگیرد که دلایلش را پنهان کند.

چگونه رابطه عشقی خود را با یک فرد لجباز حفظ کنیم؟

لجبازی در یک رابطه عاشقانه میتواند باعث تخریب رابطه شود. زیرا لج کردن، مخرب ارتباط هست و هر چیزی که ارتباط را تخریب کند، رابطه شما را خراب خواهد کرد. تصور کنید با فردی مواجه هستید که خود میداند کارش اشتباه هست اما کماکان پای حرف خود می ایستد. بدیهی هست که این مساله، آسیب زیادی به رابطه خواهد زد اما شما می توانید با داشتن یک نگرش عمیق و درک کافی، به جای این که از رفتار او ناراحت شوید، علت اصلی را متوجه شوید.

اگر در رابطه عشقی بودید که در آن فرد مقابل شما لجباز هست شما می توانید از همین موضوع بهرهگیری کنید تا رابطه خود با وی را حفظ کنید.

مثال

فقط کافی هست به او بگویید که مثلا: «مردم می گویند رابطه ما به سرعت تمام خواهد شد». با اینکار، او تلاش خواهد کرد که برترین بوده و اثبات کند که همۀ مردم اشتباه می کنند و به همین علت اکثر عاشق شما خواهد بود.

چگونه با یک فرد لجباز برخورد کنیم؟

در این بخش نکاتی را در مورد نحوه برخورد با فرد لجباز می خوانید:

روی نظر خود اصرار نکنید

انعطاف‌پذیر باشید و با نیرو و اصرار بسیار، روی حرف خود تاکید نکنید. هرچقدر روی مساله‌اي اصرار بیشتری داشته باشید، فرد لجباز محکم‌تر پای تصمیمش خواهد ماند.

دلایل لجبازی کردن

سعی کنید علت پشت لجبازی فرد را متوجه شوید چه بسا پشت این رفتار لجبازانه دلیلی منطقی نهفته باشد. بنابراین سعی کنید بصورت صادقانه و باز، با فرد مذکور حرف بزنید و تشخیص دهید که دقیقا چه چیزی باعث این رفتارش میشود. مثلا ممکن هست فرد نیاز داشته باشددر زمان‌هایي تنها باشد یا بر روی کار خود متمرکز شود.

در این حالت، با فراهم کردن این شرایط و اصرار نکردن بر بودن با او، لجبازی برطرف خواهد شد. حتی ممکن هست فرد لجباز برای انتقام گرفتن و یا صاف کردن یک بدهی رفتاری پیشین که از شما دارد، لجبازی کند حتی اگر منطقا بداند در آن مساله، حق با شماست.

حس مهم بودن را به او بدهید

همۀ وقت این حس را به او بدهید که عقاید و باورها و نظرهای او برای شما مهم هست./دلایل لجبازی کردن اگر فرد مذکور حس کند که نظرهایش برای شما مهم هست، لجبازی کمتری را نشان خواهد داد./دلایل لجبازی کردن

هرکسی، از برخورد مردم لجباز و از این که حاضر نیستند نظرشان را عوض کنند «حتی وقتی که از درون قانع شده‌اند» متنفر هست. اگر شما فرد لجبازی هستید، سعی کنید علت قانع‌کننده‌اي برای این که حاضر به تغییر نظر خود نیستید/دلایل لجبازی کردن به ذهن‌تان ارائه کنید و اگر نمی توانید چنین دلیلی را ارائه دهید، بپذیرید که اشتباه کرده‌اید./دلایل لجبازی کردن

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت