بروزرسانی : 4 فروردین 1394

تا چه حد قاطع هستید؟

تا چه حد قاطع هستید؟

قاطعیت یکی از ویژگی های بسیار مؤثر و مثبتی است که بسیاری از ما دوست داریم واجد آن باشیم ولی متأسفانه بسیاری از افراد به دلایل گوناگون نمی توانند در شرایط مختلف قاطعیت خود را نشان دهند.

از سوی دیگر معمولا شناخت ما از خودمان کافی و مناسبی نیست تا بتوانیم در سایه این شناخت نقایص و معایب رفتاری خود را برطرف کنیم. برای آن که دریابید تا چه اندازه از قاطعیت برخوردارید، آزمون این هفته را انجام دهید و مطابق آنچه خواهیم گفت، نتیجه آن را برای ما ارسال کنید.

به عبارات این پرسشنامه دو بار باید پاسخ دهید، ابتدا میزان ناراحتی یا اضطراب خود را درباره هر یک از موضوعاتی که در این پرسشنامه مطرح شده است مشخص کنید و برای نشان دادن میزان ناراحتی خود از هر موضوع یکی از امتیازات زیر را در نظر بگیرید و عدد مربوطه را در ستون الف بنویسید.

۱ = هرگز، ۲ = کمی، ۳ = تاحدی، ۴ = زیاد، ۵ = خیلی زیاد

ردیف عبارت الف) ناراحتی ب) مواجهه

۱ درخواست شما برای در اختیار داشتن یک خودرو رد می شود

۲ تعریف و تمجید کردن از یک دوست

۳ از دیگران درخواست لطف و کمک می کنید

۴ در مقابل اصرار فروشنده مقاومت می کنید

۵ عذرخواهی کردن در صورتی که اشتباه از شما باشد

۶ درخواست شما برای ملاقات خصوصی یا شرکت کردن در یک جلسه رد می شود

۷ قبول کردن ترس خود و درخواست تجدیدنظر

۸ اگر گفتار دوست صمیمی تان شما را ناراحت کند، به او تذکر می دهید

۹ درخواست افزایش حقوق

۱۰ قبول بی اطلاعی تان در بعضی زمینه ها

۱۱ رد کردن درخواست شما برای گرفتن پول قرضی

۱۲ پرسیدن سوالات شخصی

۱۳ متوقف کردن یک دوست پرحرف

۱۴ درخواست از دیگران برای انتقاد سازنده از شما

۱۵ پیشقدم شدن برای گفت وگو با یک غریبه

۱۶ تحسین و تمجید از شخصی که شما به او علاقه دارید

۱۷ تقاضای قرار ملاقات خصوصی یا شرکت در جلسه خصوصی با دیگری

۱۸ درخواست وقت ملاقات مجدد از شخصی که درخواست اولیه شما را برای ملاقات رد کرده باشد

۱۹ قبول می کنید که مطلبی برایتان مبهم است و تقاضا می کنید که آن را برایتان روشن کنند

۲۰ درخواست استخدام

۲۱ پرسیدن از دیگری که آیا شما او را رنجانیده اید یا نه

۲۲ به دیگری بگویید که از رفتار او خوشتان می آید

۲۳ درخواست پذیرایی شدن وقتی که انتظار این کار وجود دارد، مثلاً وقتی در رستوران هستید

۲۴ گفت وگوی بی پرده با کسی که از رفتار شما انتقاد کرده است

۲۵ پس دادن اشیا یا اقلام ناقص در یک فروشگاه یا رستوران

۲۶ ابراز نظر مخالف با کسی که با او در حال صحبت هستید

۲۷ مقاومت در مقابل درخواست رابطه صمیمی وقتی که به آن تمایل ندارید

۲۸ تذکر دادن به دیگری وقتی که احساس می کنید عمل او نسبت به شما منصفانه نبوده است

۲۹ قبول یا رد درخواست دیگری برای قرار ملاقات خصوصی با شما

۳۰ دادن خبر خوب درباره خود به دیگران

۳۱ مقاومت کردن در مقابل اصرار دیگران برای مصرف دخانیات

۳۲ مقاومت در مقابل درخواست غیرمنصفانه یک شخص مهم

۳۳ رها کردن مسئولیت در محل کار

۳۴ مقاومت در مقابل اصرار دیگران برای مصرف مواد مخدر

۳۵ گفت وگوی بی پرده با کسی که از کار شما انتقاد می کند

۳۶ درخواست پس گرفتن چیزی که به کسی قرض داده اید

۳۷ قبول کردن تحسین یا هدیه از دیگران

۳۸ ادامه گفت وگو با کسی که با شما مخالفت می کند

۳۹ تذکر به کسی که گفتار یا رفتارش؛ شما را ناراحت می کند

۴۰ تذکر دادن به کسی که شما را در مقابل جمع ناراحت می کند

در مرحله دوم پاسخ گویی به پرسشنامه باید به همان عبارات قبلی بدون در نظر گرفتن پاسخ اول دوباره پاسخ دهید. اما این بار چگونگی پاسخ احتمالی خود را در صورت مواجه شدن با آن شرایط مشخص کنید و با توجه به امتیازات زیر برای هر کدام از عبارات امتیازی را در ستون «ب» بنویسید:

۱ = همیشه، این کار را می کنم. ۲ = معمولاً، این کار را می کنم. ۳ = گاهی اوقات این کار را می کنم.۴ = به ندرت این کار را می کنم. ۵ = هرگز این کار را نمی کنم

منبع:خراسان

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت