ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

چگونه تابلو آرزو ها درست کنیم؟

در مبحث روانشناسی موفقیت و قانون جذب بزرگترین عاملی کـه برای اکثر انسان هاي‌ موفق و ثروتمند پدیدار بوده داشتن تابلو آرزو هاي‌ یا همان تابلو اهداف اسـت،

 

تابلو آرزو هارا طبق معمول بـه صورت پوستر در اتاق خواب خود یا محل کار یا دفتر یا تلفن همراه خود بـه صورت عکس از چیزی کـه میل بـه داشتن ان هستند نگه داری می‌کنند.

 

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

 

کاربرد تابلو آرزو ها چیست؟

بـه گزارش تالاب آرزو بـه معنی ان چیزیست کـه افراد در زندگی برای رشد و ارتقا خود می‌خواهند کـه باید ان را از ملاک هاي‌ زندگی بـه دست آورد. آرزوها همیشه در تصور انسان حس شادی و خوشحالی بـه وجود می آورد کـه با سعی و تلاش می‌توان بـه ان ها رسید ودر ادامه از نظر شخصیتی و اجتماعی ارتقا پیدا کرد. 

 

با تصویر سازی درست و ابداعی خواسته هاي‌ خود می توانید ذهن و قلب خودرا راضی کنید کـه این عکسهای را بـه عنوان واقعیت بپذیرد. یعنی این کـه شـما در تابلو آرزوها آینده ي خودرا می‌بینید.

 

اگر در اینترنت یک سرچ ساده داشته باشید، میبینید کـه خیلی از اشخاص موفق در دنیا هنگامی کـه تصمیم آغاز کار خودرا داشته اند، نخست تابلو آرزوهای خودرا ساخته اند و آنگاه با استفاده از قدرت بی نظیر قانون جذب موفق شده اند بـه خواسته هاي‌ خود برسند.

 

مراحل درست کردن تابلو آرزو ها

تابلو آرزوها عکسهایی از آینده اي اسـت کـه امروز دیده می‌شوند و با مجسم کردن خلاقانه آرزوها، قلب و ذهن انسان باز می شود تا این عکسهای را بـه عنوان واقعیت قبول کند. مراحل ساخت تابلو آرزوها بـه صورت زیر اسـت.

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

تعیین کردن اهداف

نخست باید معلوم کنید تصمیم بـه جذب کردن چه چیزی را دارید؛ موفقیت در کسب و کار، درآمد بیش تر، سلامتی، آرامش، اتومبیل جدید، خوشبختی، مسافرت هاي‌ بهتر و… . تنها چیزی کـه در جهان هستی حققت دارد وجود نداشتن هیچ نوع محدودیتی برای خواسته ها و آرزوهاست.

تا آنجا کـه می توانید آرزوهای بزرگ داشته باشید و از خواسته هاي‌ کوچک و کم ارزش دست بردارید.

 

وظیفه شـما خواستن و انتخاب کردن اسـت و وظیفه کائنات و قانون جذب اجابت کردن همه ی خواسته هاي‌ حقیقی شماست. ولی باید دید آیا خواسته اي کـه حالا دارید همان چیزی اسـت کـه برایش ساخته شده اید؟

 

ثبت اهداف و رویاها

بعد از روشن سازی و انتخاب بهترین هدف، باید لیستی کامل از همه ی مراحل رسیدن بـه هدف تهیه کرد و فهرست آرزوها و هدف ها را بدون هیچ شک و تردیدی با جزئیات روی کاغذ آورد. امکان دارد هدف شـما این باشد کـه در سال آینده یک خودرو پورشه بخرید حتی مدل و رنگ ان را نیز باید معلوم کنید.

 

توانایی انتخاب اهداف درست زمانی بـه دست می‌آید کـه در رسم کردن نقشه ذهنی مهارت کافی بـه دست آید. استعدادهای حقیقی خودرا شناخته و خاطرجمعی پیدا کنید کـه تنها علاقه بـه یک چیز علت بر داشتن استعداد فرد در ان نیست.

 

در حقیقت تابلو آرزوها مطابق با خیال بـه وجود نمی‌آید. می توانید در هرچیزی کـه دوست دارید وارد شوید و مهارت پیدا کنید ولی هیچوقت تبدیل بـه بزرگترین شخص ان جا نخواهید گردید. عظمت شـما زمانی مشخص می شود کـه با آگاهی بر ان چه واقعا می خواهید و برایش ساخته شده اید، در مسیر اختصاصی خود حرکت کنید.

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

گرد آوری تصاویر تابلو آرزو ها

بعد از تهیه فهرست پر جزئیات و آشکار هدف ها، باید بـه سهولت بـه دنبال عکس هاي‌ مربوط با ان ها بود. جست‌وجو در اینترنت، مجلات جذاب خارجی و روش هاي‌ بسیار دیگر می‌تواند بـه پیدا کردن تصویر کمک کند.

 

تلاش کنید عکسهایی را انتخاب کنید کـه احساس بهتری بـه شـما می‌دهد و ان ها را بـه گونه اي کـه دوست دارید در تابلو آرزوهای خود بگذارید. بـه صورتی کـه حس خوب و انگیزشی در شـما بـه وجود آید.

 

حتی می توانید یک عکس حقیقی از چیزی کـه میخواهید تهیه کنید مثلاً بـه نمایشگاه اتومبیل بروید و با ماشینی کـه آرزوی ان را دارید عکس گرفته درون تابلو آرزوهایتان بگذارید.

 

چیدمان عکس های تابلو آرزو ها

زمانی کـه بـه مقدار کافی تصویر جمع کردید، وقت ان رسیده کـه تابلوی آرزوها را درست کنید. می توانید تابلویی با اندازه هاي‌ مورد نظر از جنس کاغذ، مقوا، چوب، صفحه گوشی موبایل و یا هرچیزی کـه دوست دارید تهیه کنید.

 

آنگاه عکسهای گرد آوری شده را بـه طوری بر روی تابلوی آرزوها بچینید کـه سبب بـه وجود آمدن حس خوشایند درون شـما شود. این تابلو مال شماست بنابر این بهتر اسـت ان را بـه طور هیجان انگیز و خلاقانه بـه وجود آورید. همینطور می توانید بین عکسهای از کلمات یا جملات زیبا و مثبت مانند خدا، عشق، فراوانی، سلامتی، خوشبختی، آرامش و…. استفاده کنید.

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

تابلو آرزو هایمان را کجا نصب کنیم؟

تابلو آرزوی خودرا باید جای بگذارید کـه همیشه بـه ان دسترسی داشته باشید و ان را ببینید. می توانید ان را بر روی دیوار اتاق، محل کار یا جایی کـه زیاد می‌روید بگذارید.

 

در کل تابلو آرزوی شـما باید در پیش چشمانتان باشد بـه گونه اي کـه هر زمان بـه ان نگاه می‌کنید حس خوشحالی و شادی بـه شـما دست بدهد و انگیزه تان بیشتر شود.

 

میتوانید هر جایی کـه دوست دارید تابلو آرزویتان را بگذارد، تنها خاطرجمعی پیدا کنید جایی ان میگذارید کـه هرروز بـه ان را می‌بینید. تنها هرروز بـه سراغ ان بروید ودر آرزوهای خود غرق شوید.

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

هر چقدر حس شـما بهتر باشد و هیجان بیشتری داشته باشید زودتر با ان هدف و خواسته اي کـه دارید می‌رسید. تابلو آرزوها قدرت تجسم و تصویرسازی شـما را قدرتمندتر می‌کند همین سبب میشود کـه چیزی کـه از کائنات می خواهید قدرتمندتر باشد و شـما زودتر بـه ان چیزی کـه می خواهید برسید.

 

نشانه های یک تابلو خوب

 

چنانچه میخواهید تابلو آرزوهایتان حتماً اثر گذار و خوب باشد ابتدا خاطرجمعی پیدا کنید کـه استانداردهای زیر را داشته باشند:

 

1. الهام بخش و پر از حس شور و اشتیاق باشد

این تابلو باید شـما را بـه شور و هیجان بیاورد بـه صورتیکه هنگامی کـه بـه ان نگاه میکنید برای آمدن فرداها هیجان و شور و شوق بسیاری داشته باشید و بیشتر و بیشتر تا جایی کـه میتوانید برای رسیدن بـه رویاهایتان سعی کنید.

 

2. مشخص و دقیق باشد

چیزهایی را دراین تابلو می‌گذارید کـه واقعا انها می خواهید نه چیزهایی کـه تنها دوست دارید.

 

3.شلوغ و گیج کننده نباشد

شـما امکان دارد رویاها و آرزوهای بسیاری داشته باشید ولی نباید تابلو آرزوهایتان را خیلی شلوغ و بی نظم و انباشته از عکسهای زیادی کنید.

 

سرگرم کننده و شاد باشد

از انجام دادن و کامل کردن کارهایی کـه شـما را بـه این اهداف می‌رساند لذت ببرید و برای شـما مانند یک سرگرمی و تفریح باشد.

 

ساخت تابلو آرزو ها برای رسیدن به موفقیت

بـه طوری کلی اهداف و خواسته هاي‌ ما داخل ذهنمان بـه مرور کمتر میشود ؛ مثلاً ما اگر از ماشینی خوشمان می‌آید بعد مدتی شاید با دغدغه ذهنی ان را فراموش کنیم ولی داشتن تصویر هاي‌ مختلف از خواسته هایمان کـه همیشه جلوی چشممان اسـت میتواند گزینه مناسبی برای عوض کردن حس و حال مان باشد.

جدیدترین مطالب سایت