بروزرسانی : 29 شهریور 1400

شادی یا موفقیت ؟

شادی یا موفقیت ؟

به این فکر کنید که: آیا شادی موفقیت را به همراه خواهد داشت یا موفقیت منجر به شادی می شود؟

بیشتر ما بـه این باور رسیده ایم کـه اگر سخت کوشی کنیم نمرات خوبی را در مدرسه کسب می‌کنیم، در دانشگاه معتبری قبول میشویم، فارغ التحصیل شده و شغل خوبی پیدا میکنیم و اینگونه خوشحال خواهیم شد.

اما آیا واقعا مسئله این اسـت؟

دراین قسمت از مجله تالاب دراین باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

تعداد زیادی از مطالعات علوم و اعصاب روانشناسی نشان میدهد کـه خوشحالی منجر بـه بهره وری بالاتر، منافع و موفقیت بیشتر می‌شود.

بـه عبارت دیگر موفق بودن الزاماً شـما را خوشحال نمی‌کند.

از این گذشته، بیشتر ما کسی را می شناسیم کـه در شغل خود موفق اسـت و دارای حساب بانکی قابل توجهی می باشد اما خوشحال نیست.

نکته کنایه آمیز این اسـت کـه تعداد زیادی از ما سخت تلاش می‌کنیم زیرا معتقدیم اینکار باعث خوشحالی ما خواهد شد.

می‌خواهیم پول بیشتری بدست آوریم، خانه اي بزرگ تر بخریم، ماشین زیباتری داشته باشیم و همه ی اینها را دلیل خوشبختی می‌دانیم.

خیلی اوقات هنگامی کـه با موفقیت بـه اهداف خود برسیم متوجه می‌شویم کـه این فقط خوشبختی موقتی برای ما بـه ارمغان آورده اسـت و احساس پوچی دوباره اي را بـه همراه خواهد داشت .

موفقیت یا شادی

بـه خودرو جدیدی کـه یک بار خریداری کرده‌اید فکر کنید؛

بـه احتمال زیاد هنگام رانندگی شادی لحظه اي داشته اید .

پس از مدتی میزان خوشبختی شـما ناشی از داشتن و رانندگی با ان ماشین بـه سرعت کاهش یافته و دیگر هیجان و رضایتی را بـه همراه ندارد.

همین موضوع در مورد شغل جدید، ارتقا در محل کار، خانه جدید، لباس جدید، ساعت گرانقیمت و … نیز صدق میکند.

ثروت مادی اغلب بـه عنوان معیار موفقیت بـه کار میرود.

با این حال، تعداد زیادی از افراد کـه ثروت مادی دارند خوشحال نیستند.

اکثر این افراد تحصیلات عالی ؛ قبولی در دانشگاه خوب، شغل خوب، سخت کوشی، خرید چیزهای خوب برایشان مهیا شده اسـت.

اینها همه ی بـه امید خوشبختی بوده اند تا متوجه شوند کـه خوشبختی کـه از موفقیت شان حاصل میشود زودگذر و موقت اسـت.

تلاش برای بدست آوردن خوشبختی با موفقیت تمامی ندارد زیرا اهداف انسان همیشه متغیر اسـت.

او بـه محض رسیدن بـه شغلی خوب بـه دنبال ارتقا دادن ان اسـت، بـه محض خرید ماشین خوب بـه دنبال خرید خانه اسـت و …

اهداف انسان هرگز پایان ندارد و مدام تغییر میکند بـه عبارت دیگر این یک بازی اسـت کـه هرگز پایانی ندارد.

براساس گفته متخصصین اگر ابتدا بر روی شاد بودن تمرکز کنید موفق تر خواهید بودو این بسیار منطقی اسـت.

هر جنبه اي از زندگی شـما، از تجارت گرفته تا تحصیلات و روابط، وقتی خوشحال هستید و از لحاظ روحی مثبت هستید، التیام خواهد یافت.

شادی یا موفقیت ؟

خوشبختی یک حالت ذهنی مثبت است 

میتوان با تمرین روزانه ان را پرورش داد. و بـه دستش آورد.

درست مثل تمرین روزانه عضله سازی در باشگاه. انسان می‌تواند مغز خودرا برای مثبت تر شدن و خوشبختی تربیت کند.

هرجنبه اي از زندگی ما هنگامی کـه خوشحال هستیم التیام میابد و این شامل اخلاق کاری و بهره وری ما میشود.

افراد خوشحال حتی درآمد بیشتری کسب میکنند و از نفوذ بیشتری برخوردار هستند.

در حقیقت خوشحالی نوعی طرز فکر یا اخلاق کاری اسـت و ما در شرایطی کـه در تلاش مداوم برای تحقق اهداف بعدی خود هستیم استرس و ناراحتی داریم بنابر این با خوشحالی می‌توان بـه آرامش، مثبت اندیشی و رضایت مندی رسید.

انسان وقتی خوشحال باشد تصمیمات بهتری می‌گیرد و خلق و خوی بهتری دارد.

شادی یا موفقیت ؟

روش های خوشحال بودن

پس چگونه یک فرد خوشحال می‌شود؟

در ادامه اینبخش از نمناک بـه معرفی اصل هایي موثر میپردازیم کـه می‌توان با کمک ان ها بـه شادی بیشتر رسید:

شادی یا موفقیت ؟

شکرگزاری روزانه را تمرین کنید

اختصاص دادن زمانی در روز برای تمرکز بر جنبه هاي‌ مثبت زندگی یکی از روش هاي‌ نیرومند برای قدردانی، شکرگزاری و شادتر شدن اسـت.

همانگونه کـه پیش تر هم گفتیم، تعداد زیادی از جنبه هاي‌ مثبت در زندگی وجوددارد کـه میتوان انتخاب کرد و شکرگزار ان ها بود.

روزانه یک ساعت مشخص را «ترجیحا 2بار در روز» درنظر بگیرید تا مواردی کـه میخواهید شکرگزار ان ها باشید را فهرست کنید.

این می‌تواند شام شگفت انگیزی کـه خورده اید، جلسه پرباری کـه در محل کار داشته اید یا زمانی کـه با خانواده و دوستان تان گذرانده اید، باشد.

چند دقیقه اي را صرف اینکار کنید تا احساسات مثبتی را بـه دست آورید.

شادی یا موفقیت ؟

آنچه را درمورد خودتان دوست دارید به یادآورید

یکیدیگر از راهکار هاي‌ افزایش سطح شادی این اسـت کـه 3 ویژگی از خودتان را کـه دوست دارید بـه یاد آورید.

اغلب ما بدترین منتقد خود هستیم و نسبت بـه خود سخت گیری میکنیم.

اینکار را دو بار در روز تمرین کنید و هم زمان؛ شکرگزاری کـه در مورد پیش گفتیم را هم ادامه دهید.

چیزهای زیادی درمورد خودتان وجوددارد کـه می‌توانید آن ها را دوست داشته باشید.

این موارد میتواند شامل مهربانی، شوخ طبعی، مهارتی در طبخ وعده غذایی یا عشقی کـه بـه فرزندتان می‌دهید و … باشد.

فکر کردن بـه خوبی ها

شادی یا موفقیت ؟

مهربانی را تمرین کنید

تحقیقات زیادی نشان میدهد کـه وقتی با دیگران مهربان هستید ؛ سطح ترشح دوپامین افزایش میابد و خوشحال می‌شوید.

مهربانی کردن باعث میشود سطح شادی افزایش یابد بـه خصوص اگر ان را بـه طور مداوم تمرین کنید.

بـه همین سادگی کـه پولی را بـه کسی بدهید، با فردی تنها تماس بگیرید و وی را خوشحال کنید، یک غذای خوشمزه برای خانواده بپزید و یک قهوه برای همکارتان تهیه کنید.

شادی یا موفقیت ؟

مدیتیشن کنی

لحظاتی از روز را بـه مدیتیشن بپردازید و سعی کنید ان را بـه طور مداوم تکرار کنید.

بـه سادگی هر روز زمان مشخصی را انتخاب کنید و چند دقیقه اي را بدون حواس پرتی بنشینید و روی تنفس خود تمرکز کنید.

اگر ذهن شـما سرگردان اسـت کافیست توجه خودرا بـه تنفس خود برگردانید.

در حالت ایده آل روزانه بـه مدت 15 دقیقه اینکار را انجام دهید.

مدیتیشن

 

آخرین راهی کـه برای افزایش شادی توصیه میشود ورزش روزانه اسـت.

همان طور کـه اکثر ما می‌دانیم ورزش اثری کلی بر سلامت و روحیه انسان دارد.

تعداد زیادی از ما ساعت ها پشت میز می‌نشینیم و سپس بـه خانه برمی گردیم تا بـه تماشای تلویزیون بپردازیم و روی کاناپه لم دهیم.

ورزش کردن مغز را بـه ترشح دوپامین و سروتونین بیشتر ترغیب می‌کند کـه بـه نوبه خود باعث افزایش انرژی مثبت و شادی میشود.

ورزشی را انتخاب کنید کـه از ان لذت ببرید و ان را بـه طور منظم انجام دهید. ارتباط ذهن و بدن را دستکم نگیرید.

خیلی از ما امیدواریم موفقیت منجر بـه خوشحالی شود اما بعداً می فهمیم کـه اشتباه کرده ایم.

حرف آخر
متاسفانه با فرض این‌که یک فرد بـه طور متوسط روزانه 8 ساعت را کار می‌کند ؛ بـه این معناست کـه دنبال موفقیت اسـت اما ناراضی اسـت و درنهایت بـه امید روزی اسـت کـه شاد شود.

مطمئنا همیشه در مسیر رسیدن بـه موفقیت و اهداف با چالش ها و موانعی روبه‌رو میشویم اما در صورت داشتن ذهنی مثبت، خوش بینی، آرامش، رضایت مندی و خوشحالی میتوانیم ان ها را بازرسی نماییم.

ذهنیت درست و مثبت، ما را برای خلاقیت و بهره وری بیشتر آماده میکند.

برای بهترین و مثمر ثمر بودن در حین رسیدن بـه اهداف، باید بر شادی خود نیز متمرکز شوید.

خوشحالی بخشی از موفقیت اسـت و تاثیری عمقی دارد بنابر این حرف اول را در هر کاری میزند.

برچسب‌ها: ,
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت