با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

چطور حرف هام را تاثیر گذار ارائه بدم ؟

مهارت هاي‌ داشتن ارتباط موثر و تاثیرگذاری کلام میتواند بـه التیام ارتباطات شـما و کاریزماتیک بودنتان کمک کند. بـه این منظور لازم ست تا موارد زیادی را رعایت نمایید تا بتوانید ارتباطی موثر داشته و کلامتان دارای اثر نفوذ باشد. دراین پست از می‌نویسم بـه این موضوع کـه چگونه حرف بزنیم کـه تاثیر گذار باشد و موانع برقراری ارتباط موثر می‌پردازیم.

مجله تالاب : توانایی برقراری ارتباط موثر یکی از مهم ترین مهارت هایي اسـت کـه می توانید ان را توسعه دهید. تکنیک هاي‌ ارتباطی قوی می تواند در تمام جنبه هاي‌ زندگی بـه شـما کمک کند. اگر شـما تصمیم دارید کـه روش هاي‌ برقراری ارتباط موثر را بدانید دراین پست بـه شـما میگوییم کـه چگونه حرف بزنیم کـه تاثیر گذار باشد.

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

فنون سخنوری تاثیر گذار

صحبت موثر بـه این صورت تعریف می شود کـه بـه گونه اي صحبت کنید کـه پیام شـما بـه وضوح شنیده شود ودر صورت امکان بـه ان عمل شود. دو عنصر اصلی برای صحبت موثر وجوددارد: آنچه می گویید و نحوه بیان ان. آنچه شـما می گویید بـه معنای انتخاب کلمات شماست.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

 

کلماتی کـه ممکن اسـت هنگام گپ زدن با یک دوست استفاده کنید احتمالاً با کلماتی کـه دریک سخنرانی یا گفتگو رسمی استفاده می شود متفاوت اسـت. بـه طور مشابه، نحوه صحبت شـما نیز در موقعیت هاي‌ مختلف متفاوت خواهد بود. در این جا جنبه هاي‌ سخنرانی موثر را مورد بحث قرار می‌دهیم همچنین راه‌هایي را پیشنهاد می‌ کنیم کـه از طریق آن ها میتوانید سخنران مؤثرتری باشید.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

خوب گوش دادن

ارتباط موثر بیشتر بـه معنی این اسـت کـه علاوه بر درست صحبت کردن بـه خوبی گوش  دهید تا متوجه لحن ظریف گونیده و احساستی کـه م.نتقل می کند بشوید. خوب گوش دادن بـه معنی درک کلمات و احساساتی اسـت کـه درحال انتقال می‌باشد.

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

شمرده صحبت کردن

زمانی کـه عصبی هستید یا کمی نسبت بـه خود مطمئن نیستید، خیلی معمول اسـت کـه سریع صحبت کنید. با این حال، اگر خیلی سریع صحبت کنید، ممکن اسـت شنوندگان کلمات شـما را بـه سختی بشنوند و تاثیرگذاری کلامی شـما کمتر شود.شاید برای دفعات اول بهتر باشد مطلبی از پیش با خود تعیین کنید و روی برگه بیاورید.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

 

بهتر اسـت قبل از شروع صحبت چند نفس عمیق بکشید و کلمات را بادقت انتخاب کنید، کلمات و عباراتی کـه انتخاب می کنید، می تواند بر پیام کلی شـما تأثیر بگذارد. یادگیری لغات جدید و افزایش دایره لغات میتواند مفید باشد. بـه طور کلی صحبت کردن بـه طور طبیعی بیشترین صداقت را نشان می‌دهد. می توانید کلمات محترمانه در گفتگو را جای گزین مکالمات روزمره خود کنید.

 
مخالفت خود را ابراز کنید اما توهین نکیند

عقاید متفاوت نباید یک دوستی، رابطه یا حتی مکالمه معمولی را خراب کند. ممکن اسـت با تعداد زیادی از افرادی کـه با آن ها صحبت می کنید اشتراکات و تفاوت هاي‌ زیادی داشته باشید، این کاملا طبیعی اسـت کـه گاهی اوقات مخالفت کنید. فقط مراقب باشید نظر خودرا مودبانه بگویید و از تحقیر و قضاوت بپرهیزید. یک مکالمه خوب باید دو طرفه باشد. علاوه بر این زمانی کـه نظرات خودرا می گویید از دیگران درباره ي نظراتشان بپرسید.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)
زبان بدن مهمترین مولفه ی تاثیر گذاری  BODY LANGUAGE

در حالی کـه کلمات گفته شده ممکن اسـت وزن زیادی داشته باشند، زبان بدن شـما نیز می تواند چیزهای زیادی را منتقل کند. وقتی صحبت از ارتباط بـه میان می آید، نحوه گفتن کلمات بـه همان اندازه مهم اسـت. این نکات می تواند بـه شـما کمک کند تا حواس تان بـه انچه کـه بدون کلمات می گویید باشید.

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)
ارتباط چشمی EYE CONTACT

ملاقات با نگاه یک نفر دریک مکالمه می تواند علاقه شـما را بـه حرف هاي‌ او نشان دهد. همچنین حس صراحت و صداقت را منتقل می کند. نگاه کردن بـه چشمان کسی نشان می‌دهد کـه چیزی برای مخفی کردن ندارید. یادگیری روش هاي‌ فن بیان میتواند بسیار مفید باشد.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)
همه جذب تن صدای آرام میشوند 

اگر در حین مکالمه کمی عصبی هستید، ممکن اسـت ماهیچه هاي‌ صورت شـما منقبض شوند، کـه می تواند باعث تحریک یا استرس شـما شود.

چگونه صحبت کنیم کـه تاثیر گذار باشد

پاهایتان را روی هم نندازید

ممکن اسـت هنگام نشستن پاهایتان را روی هم بیاندازید یا دست‌ ها را روی سینه‌ تان جمع کنید. اما انجام اینکار دریک مکالمه گاهی اوقات می تواند این احساس را ایجاد کند کـه بـه ایده‌هاي‌ جدید بسته هستید یا بی‌علاقه هستید.

 

اگر تمایل دارید هنگام نشستن پاهای خودرا روی هم قرار دهید، بهتر اسـت دستان خودرا در کنارتان نگه دارید.

 
استرس و بیقراری خود را بروز ندهید

بی قراری می تواند شامل بازی با کلید، گوش و خودکار یا ضربه زدن پا و خوردن ناخن باشد. این رفتارها علاوه بر این کـه کمی حواس‌تان را پرت میکند، میتواند حوصله‌ تان را هم نشان دهد. اگر اینکارها بـه شـما کمک می کند واضح تر فکر کنید، سعی کنید روشی پیدا کنید کـه کمتر واضح باشد.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

 تایید کردن با سر و چشم

اعتبار بخشیدن بـه انچه کـه طرف مقابل می‌گوید بـه او اجازه میدهد تا بداند کـه شـما واقعاً گوش میدهید. تکان دادن سر و ایجاد سر و صدای تایید خوب اسـت.

 
توجه خود را ابراز کنید

درصورت امکان بدن خودرا بـه سمت گوینده چرخانده و برای نشان دادن علاقه خود بـه مکالمه، حداقل در برخی مواقع تماس چشمی برقرار کنید.

 
ارتباط موثر چگونه ایجاد میشود ؟

ارتباط موثر چیزی فراتر از تبادل اطلاعات اسـت. ارتباطی موثر اسـت کـه علاوه بر این کـه بتوانید پیامی را بـه وضوح منتقل کنید، باید بـه گونه اي گوش دهید کـه معنای کامل آنچه گفته می شود را بـه دست آورید و باعث شوید طرف مقابل احساس کند شنیده شده و درک می شود.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)

 

ارتباط موثر بـه نظر میرسد کـه باید غریزی باشد. اما اغلب اوقات، وقتی سعی می‌کنیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، چیزی بـه اشتباه میوفتد. ما یک چیز می‌گوییم، دیگری چیز دیگری میشنود و سوء تفاهم، ناامیدی و درگیری ایجاد می شود. این می تواند مشکلاتی را در خانه، مدرسه و روابط کاری شـما ایجاد کند.

 

برای تعداد زیادی از ما، برقراری ارتباط واضح تر و موثرتر مستلزم یادگیری برخی مهارت هاي‌ ارتباطی مهم اسـت. خواه در تلاش برای التیام ارتباط با همسر، فرزندان، رئیس یا همکاران خود باشید، یادگیری این مهارت ها می تواند ارتباط شـما رابا دیگران عمیق تر کند، اعتماد و احترام بیشتری ایجاد کند و کار تیمی، حل مسئله و سلامت کلی اجتماعی و عاطفی شـما را التیام بخشد.

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)
 
 

همچنین بخوانید: تاثیر بی نظیر نفس عمیق بر روی بدن «افزایش طول عمر»
 

چرا ارتباط موثری نداریم

موانع ارتباط موثر و تاثیر گذاری بر مخاطب :

استرس و احساسات خارج از نظارت وقتی استرس دارید یا از نظر عاطفی تحت فشار هستید، احتمالاً دیگران را اشتباه می خوانید، سیگنال‌هاي‌ غیرکلامی گیج‌کننده یا غیرکلامی ارسال میکنید ودر الگوهای رفتاری ناسالم قرار میگیرید. برای پیش گیری از درگیری و سوء تفاهم، می توانید یاد بگیرید کـه چگونه قبل از ادامه مکالمه بـه سرعت آرام شوید.

 
عدم تمرکز وقتی چند وظیفه اي انجام میدهید نمی‌توانید بـه طور موثر ارتباط برقرار کنید. اگر تلفن خودرا چک میکنید، برنامه‌ریزی می کنید کـه بعدا چه می گویید، یا خیال‌پردازی می کنید، مطمئناً نشانه‌هاي‌ غیرکلامی را در مکالمه از دست خواهید داد. برای برقراری ارتباط موثر، باید از حواس پرتی اجتناب کنید و تمرکز خودرا حفظ کنید.

 
زبان بدن متناقض ارتباط غیرکلامی باید انچه را کـه گفته می شود تقویت کند، نه با ان در تضاد باشد. اگر شـما یک چیز می گویید، اما زبان بدن شـما چیز دیگری می‌گوید، شنونده شـما احتمالاً احساس می کند کـه شـما ناصادق رفتار می کنید. بـه عنوان مثال، شـما نمی‌توانید در حالی کـه سر خودرا نه تکان میدهید، “بله” بگویید.

 

با این چند تکنیک ساده طوری حرف بزنید که تاثیر گذار باشد ! (تکنیک بیان)
 
زبان بدن منفی اگر با آنچه گفته میشود مخالف هستید یا از ان خوشتان نمی آید، ممکن اسـت از زبان بدن منفی برای رد پیام طرف مقابل استفاده کنید، مثلا دست‌هایتان را روی هم قرار دهید، از تماس چشمی خودداری کنید یا بـه پاهایتان ضربه بزنید. لازم نیست با آنچه گفته می شود موافق باشید یا حتی ان را دوست داشته باشید، اما برای برقراری ارتباط موثر و قرار ندادن طرف مقابل در حالت تدافعی، مهم اسـت کـه از ارسال سیگنال هاي‌ منفی خودداری کنید.

 

تکنیک بیان هم مثل خیلی از موارد دیگر در زندگی نیاز به یادگیری و تمرین دارد. امیدواریم با استفاده از تکنیک بیان بتوانید در سخنرانی های خود موفق عمل کنید و تاثیر گذار باشید. جهت خواندن دیگر مطالب مرتبط با تکنیک بیان و سخنوری میتوانید در پایین مطلب از مطالب و تکنیک های دیگر دیدن نمایید. مجله تالاب برای شما ارزوی موفقیت دارد

جدیدترین مطالب سایت