بروزرسانی : 2 خرداد 1403

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

زن شهریور ماهی

اگر میخواهید بدانید زنان متولد شهریور ماه چه خصوصیات مثبت و چه خصوصیات منفی دارند و همچنین علایق و عواطف و اخلاق انها چه طور اسـت این مقاله را از دست ندهید.

خصوصیات مردان متولد شهریورماه هم در همین مطلب لینک شده اسـت کـه می‌توانید دیدن نمایید.

من شهریوریم….

اشک هایم را در خفایم خلاصه می کنم…

غرورم را همیشه نگهدارم….

اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه می کنم….

و مهربانیم را مرزی نیست….

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

خصوصیات اخلاقی زن متولد شهریور

او گول زرق و برق را نمی‌خورد، پس سعی نکنید کـه ایده ها و برنامه هاي‌ فانتزی را بـه وی بقبولانید. از نظر او حقیقت زیبا، و زیبایی حقیقت اسـت. سعی کنید شیوه خاص زندگی او را درک کنید و ان را بپذیرید، و ان وقت ببینید کـه با چه ظرافت زنانه اي کفش هاي‌ سرپایی شـما را جلو پایتان جفت میکند و چطور با مهارت تمام اوقات تلختان را خوش می سارد.

او جسم و روح خودرا درست در اختیار کسی می‌گذارد کـه بـه وی خاطرجمعی مطلق داشته باشد و چون فوق العاده باریک بین اسـت، کوچک‌ترین حرکات و وقایع از نظرش پوشیده نمیماند و بر غم رئوفت و مهربانی ذاتی خود اگر لازم باشد، می تواند بسیار پرخاشگر و خشن بشود.

در محیط خانوادگی شهامت و حس مسئولیت شدید او موجب میگردد کـه وابستگی و روابط نزدیکی بین اعضای خانواده پیدا کند. بـه احتمال قوی زن متولد شهریور آشپز قابلی اسـت و هرگز غذایی جلو شـما نمیگذارد کـه از خوردن ان ناراحت بشوید و منزل را هم همیشه مرتب و پاکیزه نگاه می دارد و بـه جای آنکه ظروف روی میز هال را مملو از شکلات کند«‌کـه برای دندان ها و سلامتی مضر اسـت» ان را پر از میوه می سازد.

زن متولد شهریور عاشق چه مردی می شود

زن متولد شهریور از مردهایی کـه بـه سر و وضع خود توجهی ندارند و بی انضباط و نامرتب هستند بدش می‌آید. او انسانی کمال طلب اسـت و حس تشخیص بسیار پر قدرتی دارد و همه ی چیز رابا ذهن دقیق خود مورد وارسی و تحلیل قرار می دهد و آنگاه لب بـه انتقاد می گشاید.

ولی فراموش نکنید کـه اصلا تحمل شنیدن انتقاد از خودرا ندارد زیرا او خودش بـه اندازه کافی خودرا مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهد و بـه همین علت هیچ نیازی نمی‌بیند کـه دیگران نیز باری بر دوش او اضافه کنند.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

خصوصیات خوب زن متولد شهریور

بسیار احساساتی، بی ریا و تزویر، خوش قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار بـه همسر و خانواده، در مناسبات خود با او سعی کنید از جر و بحث پرهیز نمائید.

در هیچ کاری زیاده روی نمی کند و خوب میتواند از خود مراقبت کند. در مقابل اقرار بـه گناهان خویش سرسختی عجیبی نشان میدهد.

متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نیک سیرت و پاکدامن، صبور کمی حسور هستند.

دروغ و حرام با ان‌ها سازگار نیست. این زنان بعضاً در زندگی با مشکل و مصیبتی مواجه می‎شوند کهجز صبر و تحمل و توسل بـه خداوند، چاره‎اي ندارند. اینان اغلب با چهار خطر در زندگی مواجه می‎شوند. باید از آتش دوری کنند.

این زنان بهتر اسـت مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشکل نشوند.

در عین حال هرگاه غمگین شوند و یا با مشکلی مواجه گردند، بهتر اسـت ذکر خدا بگویند تا از غم و مشکلات رهایی یابند.

زنان متولد این ماه در روی یکی از اعضاء بدن، نشانی دارند کـه آنان را نزد دیگران عزیز می‎کند.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

وفاداری زنان متولد شهریور

از نظر وفاداری کمتر ممکن اسـت یک زن متولد شهریور را ببینید کـه بـه خاطر مقابله بـه مثل و انتقام جویی راه خطا را بپیماید و اگر او شـما را واقعا دوست داشته باشد، می‌توانید با خیال آسان بـه وی خاطرجمعی داشته باشید.

از نظر عشق هم قلب او خیلی گرمتر از ان اسـت کـه بـه ظاهر مشاهده میگردد. بـه این دلیل اگر از وی احساسات پرشوری مشاهده نمیشود، دلیل بر ان نیست کـه از این موهبت برخوردار نیست. پس این موضوع را همیشه بـه خاطر داشته باشید و نسبت بـه رفتار او با خودتان و دیگران خیلی سطحی و سریع قضاوت نکنید. احساسات عاشقانه او حالت آتش زیر خاکستر را دارند و هر لحظه ممکن اسـت این خاکسترها کنار بروند و باعث تعجب شـما بشوند.

زن متولد شهریور بـه طرز ناراحت کننده اي وسواسی و دقیق اسـت ودر عوض یکی از رئوف ترین، دست و دلبازترین و خوش قلب ترین مردم روزگار اسـت. بـه نظر ما اگر زن متولد شهریور وجود نداشت، دنیا پر از معایب کوچکی می شد کـه تحمل مجموع ان ها برای بشر غیر ممکن بود.

اگر در او رفتار انتقاد آمیز هست، قدرت نشان دادن راه چاره هم وجوددارد و بـه عبارت دیگر‌؛ انتقاد او را بـه هیچ صورتی نباید با عیب جویی اشتباه بگیرد. پس از یکی دو سال زندگی مشترک بـه این نکته پی خواهید برد کـه او زنی بسیار دقیق و هوشمند اسـت و اگر اسباب ناراحتی وی فراهم نشود، خیلی هم سرزنده، شاد و مجلس آراست. خنده هاي‌ او آشکارا بـه شـما می فهماند کـه آیا از بودن در بین عده اي رضایت خاطر دارد یا بر عکس ناراضی اسـت.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

ویژگی شخصیتی زن متولد شهریور

اگر شـما زن متولد شهریور دارید، بچه هاي‌ خودرا هرگز با بینی پاک نکرده، لباس هاي‌ پاره و صورت کثیف نخواهید دید. او بـه کودکان خود اجازه نمی‌دهد کـه با کتاب ها و کاغذهای شـما بازی کنند یا این کـه پا را از حدودی کـه برایشان مقرر می سازد، فراتر بگذارند، و خلاصه انضباط کامل را مراعات میکند. کمتر ممکن اسـت کـه بیش از دو بچه داشته باشد و محال اسـت کـه بچه هاي‌ خودرا لوس و ننر بار بیاورد.

در عین حال کوچک‌ترین قصوری نمیکند. در حقیقت باید گفت کـه رفتار او با کودکان خود بسته بـه چگونگی رابطه عاطفی اسـت کـه با شـما دارد.اگر او از عشق شـما نسبت بـه خودش مطمئن باشد، و اگر شـما از زحمات او قدرشناسی بکنید، ان وقت با تمام وجود بـه کودکان خود می‌رسد و کاری می‌کند کـه از هیچ نظر کمبودی نداشته باشید. از نظر بچه ها او مادری شاد و مهربان اسـت.

خانه داری زنان متولد شهریور

او منزل خودرا با انواع گل ها تزیین میکند و همیشه با پختن انواع کیک یا شیرینی سورپریزی برای اعضای خانواده دارد،‌ بـه این ترتیب شـما و بچه ها پیوسته مایل خواهید بود کـه هر چه زودتر خودتان را بـه منزل برسانید.

او بـه افکار و ایده هاي‌ شـما احترام میگذارد و اگر ان ها را عملی تشخیص داد،‌ با تمام قدرت تشویقتان می‌کند تا انها را بـه مورد اجرا بگذارید. اگر خدای نکرده بیمار شدید، مثل یک پرستار دلسوز از شـما پرستاری می‌کند ودر میهمانی ها هم هرگز بـه فکرش خطور نمی کند کـه با گرم گرفتن با یکی از دوستان شـما قدری سر بـه سرتان بگذارد.

از نظر طرز لباس پوشیدن بسیار مرتب اسـت و از نظر هم صحبتی بهتر از او خدا خلق نکرده زیرا عملا می تواند راجع بـه هر موضوعی عقاید منطقی و صحیحی ابراز کند.پول شـما را هرگز بیهوده خرج نمی کند و اسرار زندگی شـما رابا شدت حفظ می‌نماید و اگر در کار خود با اشکالی مواجه شدید، میتوانید روی کمک ها و راهنمایی هاي‌ او حساب کنید.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

خصوصیات دختر متولد شهریور ماه

دختران متولد شهریور به طور كلی هیچوقت مثل مردم دیگر رفتار نمی كنند. نه خشمگین میشوند و دردسر درست می كنند و نه یك دفعه غیبشان می‌زند.

زن متولد شهریور عمداً میـــخواهد كه مثل طبیعت بـه نظر برسد. «نه منظور من این نیست كه او لباس نمی‌پوشد و سخت اسـت» او ندرتاً آرایش می كند. اگر زنی روستایی باشد ؛ مطمئن باشید از ریشهء گشنیز و كرفس یا چیزی شبیه بـه ان ؛ مواد آرایشی درست كرده و مصرف می كند.

بچه داری زن متولد شهریور

زن متولد شهریور مادر محشری اسـت. برای او خیلی مهم اسـت كه بچهء باهوشی داشته باشد. اما باید بداند كه بچه همان اندازه كه بـه آموزش و یادگیری نیاز دارد بـه عشق و محبت هم نیازمند اسـت.

یادتان باشد كه او خوددار اسـت. پس انتظار نداشته باشید كه مثل متولدین برجهای آبی ناگهان فوران كند ؛ یا مثل دخترهای متولد برج اسد و میزان جذاب و لوند باشد. در عوض چشمهای او تمام مدت شـما را بـه دقت نگاه می كند و سعی دارد بـه كنه وجود شـما پی ببرد.

پشتکار زن متولد شهریور چگونه است

پشتكار زن متولد شهریور سبب میشود كه دستیار خوبی باشد و هر رئیسی بـه او واقعاً اعتماد كند. او فمینیست سرسختی اسـت ولی می‌خواهد كه او را مثل یك انسان باهوش با حقوق خودش بپذیرید.

در زندگی عده اي از زنهای متولد برج شهریور لكه هایي هست كه دوست دارند آن ها را مثل غلطهای تایپی با نادرست گیر پاك كند و اگر موفق شود از خوشحالی بال در می آورد.

عواطف زن متولد شهریور

زن متولد شهریورماه بسیار احساساتی، بی ریا و تزویر خوش قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار بـه همسر و خانواده اسـت. عشق زن متولد شهریور از آن چنان گرمی و خلوصی برخوردار اسـت کـه بی شک مورد رشک و حسد دیگران قرار میگیرد، اما این گرمی و مخصوصا حصول خاطرجمعی از خلوص ان ممکن اسـت مدتی وقت بگیرد.

این درست اسـت کـه عشق، چه از نظر جنبه هاي‌ احساسی و چه از نظر جنبه هاي‌ جسمانی، برای یک زنه متولد شهریور چنان مهم بـه نظر نمی‌رسد ودر او نوعی صبر و تحمل بی پایان نسبت بـه ابراز ان مشاهده می‌گردد، اما هستند تعدادی زیادی از مردانی هم کـه معتقدند در امور احساسی و عشقی باید خیلی آهسته و رمانتیک قدم برداشت و پیش رفت.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

خصوصیات بارز زن متولد شهریور

اگر در جایی خواندید کـه یک زن متولد شهریور قانون شکنی کرده اسـت، مطمئن باشید کـه دارید عوضی می‌خوانید. او ذاتا از یک چنین رفتاری بیزار اسـت و این وفاداری نسبت بـه قانون را در مورد قانون عشق نیز حفظ می‌کند، البته عشق حقیقی، زیرا او بـه انواع عشق هاي‌ دیگر اصلا علاقه اي ندارد.

اگر زن متولد شهریور مشاهده کند کـه عشق وی حقیقی نیست، در قطع ان کوچک‌ ترین دودلی و تردیدی بـه خود راه نمیدهد و بـه هنگام اجرای تصمیم خود کوچک‌ ترین دودلی و تردیدی بـه خود راه نمی‌دهد و بـه هنگام اجرای تصمیم خود کوچک‌ ترین هیجانی از وی مشاهده نمیشود. او همان قدر کـه از بـه هم زدن کانون خانوادگی خود کينه دارد،‌از ریا کاری و دغلبازی در عشق خود بیزار اسـت.

چگونه زن متولد شهریور را عاشق خود کنیم

وقتی او عشق را بـه عنوان یک عشق حقیقی قبول کرد، صداقت ذاتی اش موجب میگردد کـه عمیقا و از جان و دل خودرا وقف ان بکند و بـه این دلیل بـه هیچکس و بـه هیچ چیز اجازه نمیدهد کـه این خلوص ملکوتی را خدشه دار سازد. او تنها زنی اسـت کـه در ان واحد هم احساساتی و هم اهل عمل اسـت.

عشق زن متولد شهریور از آن چنان گرمی و خلوصی برخوردار اسـت کـه بی شک مورد رشک و حسد دیگران قرار می‌گیرد، اما این گرمی و مخصوصا حصول خاطرجمعی از خلوص ان ممکن اسـت مدتی وقت بگیرد.

این درست اسـت کـه عشق، چه از نظر جنبه هاي‌ احساسی و چه از نظر جنبه هاي‌ جسمانی، برای یک زنه متولد شهریور چنان مهم بـه نظر نمی‌رسد ودر او نوعی صبر و تحمل بی پایان نسبت بـه ابراز ان مشاهده میگردد، اما هستند تعدادی زیادی از مردانی هم کـه معتقدند در امور احساسی و عشقی باید خیلی آهسته و رمانتیک قدم برداشت و پیش رفت.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

روانشناسی شخصیت زنان متولد شهریور

هرگز نخواهید کـه او پا بـه پای شـما بـه تماشای مسابقات خودرو رانی و فوتبال بیاید. شرح شجاعت ها و قهرمان خودتان را هم برای دوستانتان تعریف کنید نه برای او. در عوض وقتی با او هستید، مرتبا این نکته را یادآور شوید کـه از این کـه میبینید او دختر سر بـه هوا و جلفی نیست،‌ بسیار مسرور هستید.

او از ان دخترهایی هم نیست کـه با شـما بـه مشروب خوری بنشیند. زن متولد شهریور در هیچ کاری زیاده روی نمی کند و خوب می تواند از خود مراقبت کند ودر این مورد اصلا نیازی بـه حمایت شـما ندارد.

هرگز سعی نکنید کـه قدرت جسمانی خودرا بـه رخ او بکشید ودر برقرار کردن رابطه نزدیک و خیلی صمیمی هم قدم پیش بگذارید و عجله اي بـه خرج ندهید.

اگر قدری تحمل بـه خرج بدهید، بـه طور حتم موفق تر خواهید بودو بـه طور خلاصه سعی کنید همیشه او پیشقدم باشد.در ابراز صمیمیت محتاطانه قدم بردارید و با نزاکت تمام پیش بروید،‌ زیرا در غیر این صورت هیچ یک از سازهای ارکستر شـما باهم هم آهنگی نخواهند داشت.

صحبت از ارکستر شد، پس باید بگویم کـه او بـه احتمال خیلی زیاد از تأتر خوشش می‌آید. نمایشنامه هاي‌ رمانتیک روی او تأثیر می گذارند ودر این حالت احساسات بازرسی شده خودرا آسان تر بروز می‌دهند.

از این گذشته او طبق معمول یک منتقد بسیار ورزیده اسـت و این امر همراه با ان هوشیاری ذاتی کـه دارد، بـه وی امکان می دهد کـه در سالن هاي‌ تأتر یک تماشاگر طراز اول باشد. قدرت تشخیص و تمیز نیز یکیدیگر از اختصاصات اوست.

پس جای تعجب نیست کـه او نسبت بـه نمایشنامه ها، کتاب ها و کنسرت هاي‌ درجه اول علاقه فراوان از خود نشان می دهد ودر عین حال انها را بـه باد نقد میگیرد.

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

زن متولد شهریور چه مردی را دوست دارد

این علاقه بـه انتقاد شامل رنگ کراوات شـما، نحوه شانه کردن موهایتان و حرفهایی کـه میزنید نیز می‌گردد. انتقاد برای او مثل تنفس برای شـما اسـت. او پیوسته جویای کمال اسـت و خود نیز در اینکار پیوسته پیشقدم می باشد. اما این موضوع را حتماً بـه خاطر داشته باشید کـه انتقاد بـه هیچ صورتی نباید شامل حال او گردد. این کاملا بـه صلاح شـما اسـت کـه از نشان دادن عکس العمل انتقاد آمیز نسبت بـه رفتاری کـه با شـما دارد،‌ خودداری کنید.

او خودش تئوری انتقاد از خودرا بـه شدید ترین وجه بـه موقع اجرا می‌گذارد و بـه همین دلیل هم هست کـه اولا رفتار و کردارش تقریباً بدون نقص می‌باشد ودر ثانی خودرا نیازمند بـه راهنمایی و انتقاد دیگران نمیداند.

یکی از مزایای داشتن زن متولد شهریور این اسـت کـه او در منصرف کردن شـما از افکار ناراحت کننده اي در سر دارید، ید طولانی دارد و اینکار را آن چنان استادانه انجام می دهد کـه شـما بعد از مدت ها بـه ان پی میبرید. علاقه و مهارتی کـه او در اینکار از خود نشان می دهد، می تواند مبین ان باشد کـه از درگیر شدن با مشکلات همسر خود و حل و فصل کردن ان ها لذت می‌برد.

رابطه زن متولد شهریور

رابطه جنسی زن متولد شهریور چگونه اسـت؟

احساسات و افکارش را بـه اسانی ابراز نمیکند و مانند جهبه اي در بسته اسـت بـه همین دلیل شناخت او و درک رفتارهایش کار سختی اسـت.

خجالتی و درون گراست و شخصیت واقعی اش را نمیتواند بروز دهد.برای نزدیک شدن و انجام رابطه جنسی با وی باید آرام آرام و با حوصله نزدیک شوید.برای بدست آوردن دلش چون آدمی اسـت کـه بیشتر از احساسات با منطقش حرکت میکند پس بـه او نشان دهید کـه او زن باهوشی اسـت.

بر خلاف ظاهرش کـه زنی سرد اسـت ،درونش بسیار هیجانی و حشری اسـت.بسیار وسواس اسـت و بـه تمیز بودن اهمیت میدهد قبل از نزدیکی با وی بـه بهداشت شخصی حتماً رسیدگی کنید.

انچه بعد از پایان رابطه می گویند:

بلند شو ملافه ها را بردارم

پوزیشن مورد علاقه زنان شهریوری در رابطه جنسی:

پیش قدم شدن شـما را دوست دارد و پشنهاد پوزیشیون را شـما دهید

مکان مورد علاقه برای رابطه :

مکان هاي‌ فانتزی

خصوصیات و شخصیت زن متولد شهریور (عواطف ، علایق و اخلاقی)

ازدواج زن متولد شهریور با ماههای دیگر

ازدواج زن متولد شهریور با مردان سایر ماههای سال بسیار خوب اسـت و ازدواج زن متولد شهریور با ماههای دیگر را در این جا بررسی خواهیم کرد. گفته شد کـه اسم صورت فلکی این ماه « باکره » اسـت و شـما لابد با توجه بـه مفهوم این کلمه تصور می‌کنید کـه زن متولد شهریور موجودی اسـت چشم و گوش بسته، آرام و پاک و منزه مثل یک دانه برف، در حالی کـه هیچ بعید نیست کـه سخت در اشتباه باشید. بـه هر صورت بهتر اسـت تا این قسمت را تمام و کمال نخوانده اید، درباره او قضاوت نکنید،‌خوبی ها و بدی ها او برایتان روشن خواهد شد و بعد ببینید کـه چطور آدمی اسـت.

درباره این موجود پرشور رک و راست خیلی چیزها وجوددارد کـه شـما باید بدانید. او از جمله کسانی اسـت کـه ممکن اسـت عیب داشته باشد، اما بـه طور حتم غل و قش در کارش نیست.

اگر بگوییم کـه زن متولد شهریورماه ذاتا با شرم و حیا اسـت، حقیقت محض را گفته ایم ودر این مورد جای کوچک‌ترین شک و تردیدی نیست. محال اسـت او را دریک سو مسخره و یا در رل یک دلقک ببینید.

باوجود این، او یک زن اسـت، مجهز بـه تمام حربه هاي‌ زنانه، ثبات قدم در شادی آفرینی، در مواقعی کـه ان را لازم تشخیص بدهید ودر یک چنین مواقعی هر چند سنگ هم کـه بر سر راهش انداخته بشود، نه از ادامه کار خود باز میماند و نه این کـه ضعف از چشمهایش جاری می‌گردد.

علایق زن متولد شهریور ماه

زن متولد شهریور جانبدار کمال اسـت، اما این حرف مفهومش این نیست کـه خودش هم از هر نظر کامل اسـت. نقاط ضعف او گاهی اوقات کسل کننده میشوند. برای مثال او ایمان کامل دارد کـه دراین دنیا هیچکس نمی‌تواند کاری را بهتر و کاملتر از او انجام بدهد و نیز سخت عجول اسـت.

آیا هرگز پیش نیامده اسـت کـه یک چنین زنی را در انتظار گذاشته باشید؟ او وقتی خشمگین اسـت، داد و قال راه نمی اندازد، در و دیوار را بـه هم نمی ریزد و بشقاب ها را روی سر شـما نمی شکند، اما اگر مورد اذيت و اذیت قرار بگیرد، ممکن اسـت تمام این کارها از او سر بزند.

در مناسبات خود با زن متولد شهریور سعی کنید از جر و بحث کردن با او خود داری کنید، زیرا اینکار بـه طور حتم دردی را دوا نمی کند و هرگز این احتمال وجود ندارد کـه شـما برنده بشوید.

اگر خواستید از وی پوزش خواهی کنید،‌اینکار را مختصر و مفید انجام بدهید. او بـه هیچ صورتی حاضر نیست آلت دست و دلقک دیگران بشود. هوشیاری و دقت نظر فراوان وی موجب می‌گردد کـه مچ تر دست ترین دروغ گو را برای کوچک‌ ترین دروغ بگیرد،‌همان‌ گونه کـه چشمان تیز بینش می تواند کوچک‌ترین تار موی زنی را روی شانه لباس شـما تشخیص بدهد. او بـه طور حتم آدمی ساده و بدون تزویر و ریا اسـت. اما در عین حال حواسش فوق العاده جمع اسـت.

نمیتوان گفت کـه اگر پیراهن هاي‌ شـما را برای شستن و اتو کردن بـه لباسشویی بدهد،‌ هرروز بـه آنجا سر می‌زند تا ببیند آیا اثری از روژ لب روی یخه ان ها هست یا نه، یا لااقل اینکار را در دوره نامزدی خود انجام نمیدهد، اما بعد از ازدواج گاهگاهی کارهایی از این قبیل را حق مسلم خویش میداند.

طالع بینی چینی زن متولد شهریور

این زن در مقابل اقرار بـه گناهان خویش سر سختی عجیبی نشان می دهد و بـه این دلیل شـما باید خطاهای او را با ملایمت تمام و بـه نحوی کـه جنبه انتقاد نداشته باشد، ‌بـه وی گوشزد کنید.

بـه علاوه این را هم درنظر داشته باشید کـه علیرغم جنبه هاي‌ ظاهری،‌ در اغلب موارد حق با او اسـت و شـما اصلا برایتان مهم نیست کـه حق با چه کسی بوده اسـت.

اگر بتوانید از توصیه هاي‌ او در امور مالی بهره برداری فراوان بکنید، و یا لااقل بهتر خواهد بود کـه تنظیم بودجه منزل را بـه عهده وی واگذار کنید. او دراین زمینه قابلیت فراوان از خود نشان می دهد.

اگر در جوار او هستید، ‌از انجام کارهای بچگانه اي نظیر جویدن آدامس خودداری کنید، زیرا شـما بـه هر صورت بـه قدر کافی موضوع برای جر و بحث کردن با او خواهید داشت و دیگر لازم نیست کـه چیزی بـه ان اضافه کنید. بـه همین ترتیب پوشیدن لباس هاي‌ بسیار فانتزی را هم باید کنار بگذارید.

باوجود این، اگر او عشق شـما بشود، می‌توانید یک روز در بین صورت خودرا نتراشید و یا در گرفتن دوش امساک بـه خرج بدهید. در دوران نامزدی هر بار کـه بـه دیدن وی می‌روید، خوشبوترین ادوکلن ها را بـه خود بزنید، مرتب ترین لباس ها را بپوشید، سرتان را بادقت هر چه بیشتر شانه بزنید و قشنگ ترین کراوات ها را بزنید، تا پاداش خودرا بگیرید، و این پاداش این اسـت کـه چند قدم مانده بـه در منزل او، قیافه آدم هاي‌ خشمگین را بـه خود بگیرید و وقتی علت را جویا شد، تراکم ترافیک را بهانه بیاورید. او باوجود پی بردن بـه دروغتان، شـما رابا خوشرویی تمام پذیرا می‌گردد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت