خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

دراین مقاله جذاب تمامی مشخصات و خصوصیات زنان متولد اردیبهشت را بـه شـما خواهیم گفت . رازهای زنان متولد اردیبهشت چیست ؟ با زنان اردیبهشت چگونه رفتار کنیم ؟

بهترین خصوصیات اخلاقی متولدین اردیبهشت ؟ و خصوصیا جنسی زنان متولد اردیبهشت را در این جا بخوانید…

 

مجله تالاب: خصوصیات بارز زنان اردیبهشتی این اسـت .زنی کـه طبیعت را دوست می دارد ؛ زنی کـه مادر سخت گیری اسـت ؛ زنی کـه همسری فداکار وکمک دهنده اسـت ؛ زنی کـه عاشق موسیقی و ساز و آواز اسـت ؛ زنی کـه روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.

 

زن اردیبهشتی اگر دوست شماست ؛ روحیات و صفات او از چه قرار اسـت ؟

روزی با یکی از دوستانم کـه دختر بسیار خوش مشرب و نویسنده اي اسـت ؛ صحبت میکرد و او اظهار می داشت کـه مادرش بزرگ ترین قلب ها و روح بلند پروازی دارد.این اظهار نظر او برای من کـه می‌دانستم مادرش در اردیبهشت بـه دنیا آمده اسـت، کاملا عادی بود کما این کـه می‌دانستم خودش چون متولد ماه حوت « اسفند » می باشد ؛ بـه باطن افراد بیش از ظاهر توجه میکند.

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

 

خصوصیات اخلاقی زن متولد اردیبهشت

زن متولد اردیبهشت واقعا قلبی بزرگ و روحی بلند دارد ولو این کـه خیلی کوچک اندام باشد وقدش از یک متر و پنجاه سانتیمتر تجاوز نکند. و همین خصیصه اسـت کـه بـه وی امکان می‌دهد در هر حالتی از عهده مشکلات احساسی زندگی خود بر بیاید و بـه هدفش برسد. زن متولد برج ثور از بسیاری جهات نمک زندگی محسوب می‌شود. او مخلوطی اسـت از کلیه خصوصیاتی کـه مردها در جستو خویش می باشند وکمتر پیدایش میکنند.

 

البته گاهی ممکن اسـت چنان از کوره در برود کـه قویترین مردها را به وحشت بیندازد و فراری دهد « و یا لااقل مجبور کند کـه زیر میز پنهان بشود » اما یک چنین حالتی هرگز بدون دلیل بـه وی دست نمی‌دهد . طبق معمول اگر شـما او را خیلی بیش از حد تحمل و اذیت نکنید و یا سرنوشت یک دست ورق واقعا جور نشدنی بـه دستش نداده باشد، بازی زندگی را خوب و با قدرت قابل تحسینی ادامه میدهد .

 

صفا و صداقت زنان اردیبهشت

صفا و صداقت ذاتی اش با ریزه کاری هاي‌ ظریف زنانه آمیخته اسـت . تعداد زیادی از زنان و دختران متولد این ماه از نظر شهامت و اخلاق از تعداد زیادی از مردان جدی وخشن با همت تر می باشند، اما در عین حال بـه قدرت جادویی زن بودن خود نیز آن قدر خاطرجمعی و اعتماد دارد کـه بگذارد اگر شـما مایل هستید آقای خانه باشید، و اما اگر شـما از عهده اینکار برنیامدید، ان وقت خودش کنترلکارها را در دست میگیرد و هیچ بعید نیست کـه اینکار را بـه شیوه اي کاملا مغایر با سیستم شـما انجام دهد .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

او در زنگی خواهان یک مرد واقعی اسـت و علت این امر هم این اسـت کـه می‌داند خودش یک زن واقعی اسـت و از این بابت هم سخت احساس غرور میکند . از نظر او زن بودن مفهومش عروسک پر زرق و برق بودن ؛ متظاهر بـه ضعیف بودن برای بـه دست آوردن خواسته هایش نمی باشد . خیلی طول نمیکشد کـه شـما پی میبرید او دارای فکر و عقیده خاص خود می‌باشد و آن قدر قدرت دارد کـه برای رسیدن بـه هدفش عجز و لا بـه نکند.

 

عزت نفس زنان اردیبهشتی

طبق معمول دریک زن متولد اردیبهشت آن قدر عزت نفس و تسلط بـه نفس وجوددارد کـه بتواند بـه هر نوع خواسته و تمایلی لگام بزند و اتفاقا چقدر بهتر اسـت کـه او همیشه اینکار را هم بکند زیرا اگر یکی از والدینش متولد برج حمل « فروردین » و یا اسد « مرداد ‌»باشند، در او قدرت نشان دادن خشونت و بر پا کردن آشوب برای رسیدن بـه هدف وجود خواهد داشت

 

اگر چنانچه بـه هنگام تولد تحت تاثیر برج « اسفند» ویا جوزا « خرداد » قرار گرفته باشد، یک چنین قابلیت بـه مراتب بیشتری در وی مشاهده می‌گردد، اما علی الاصول زن متولد برج ثور اسـت خوددار ودر اکثر قریب بـه اتفاق آرام و ساکت و از این بابت خدا را شکر گزار بود زیرا عصبانیتش بـه راستی شدید و هم آور می باشد .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

زن اردیبهشتی دغلباز و ناپاک نیست

مردها همیشه این صفت او را کـه اطرافیانش را همانگونه کـه هستند مورد قبول قرار میدهد، می ستایند . بـه هیچ صورتی دغلباز و ناپاک نیست و از این دو نظر میتوان رویش حساب کرد. دوستان صمیمی اش ممکن اسـت افراد عجیب و شگفت انگيز اي از اجتماع باشند اما بـه هرحال اکثرا از کسانی هستند کـه بـه قول مشهور سرشان بـه تنشان بـه می ارزد .

 

اگر با کسی کـه مورد علاقه اش نمی باشد، برخوردی پیدا کند، هرگز برای پایمال کردنش قدم پیش نمی‌گذارد بلکه صرفا او را نادیده میگیرند. زن متولد اردیبهشت می‌تواند بـه طرزی چشمگیر نسبت بـه دشمنانش بی تفاوتی از خود نشان بدهد در حالی کـه نسبت بـه دوستانش وفاداری را بـه حد کمال می‌رساند ودر خوشی و ناخوشی ایشان را ترک نمی‌کند. عزم راسخ و پا بر جای او در دوستی تقریباً نظیر ندارد.

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

یک زن اردیبهشتی تا چه وقت دوست شماست

دوست متولد اردیبهشت ماه شـما هیچ یک از این کارها را غیرمعمول قلمداد نمیکند و هر کدام را بـه نحوی توجیه مي نماید . تنها چیزی کـه او را از شـما انتظار دارد ؛ این اسـت کـه در مقابل دوستی صادقانه و اعتماد چشم بسته اش شـما نیز مقابله بـه مثل کنید و اگر چنین نکردید، مانند قطعه ابری کـه در دسترس وزش باد تندی قرار گرفته باشد، بی سر و صدا بـه گوشه اي پناه میبرد و خودرا از متن زندگی شـما خارج می سازد.

 

نظیر همین عکس العمل را بـه هنگامی کـه ببیند دوستش توجه کافی بـه وی مبذول نمی دارد، از خود نشان میدهد، اما این حالت را شاید حمل بر حسادت او کرد. او بـه خوبی چشم چرانی هاي‌ شوهر را تحمل میکند و بر خلاف زنان متولد برج حمل « فروردین » یا اسد « مرداد‌ » اگر شـما در مقابلش از زن دیگری تعریف کنید ؛ بر افروخته نمی‌شود ؛ عصبانیت منهدم کننده او وقتی بروز می‌کند کـه شـما بـه راستی پا از گلیم خود فراتر گذاشته باشید.

 

اگر طرز رفتار شـما با زنان دیگر در ورای حدی باشد کـه او ان را مجاز می شمارد ؛ ان وقت واقعا حالت تهدید آمیزی بـه خود می‌گیرد.یک چنین حالتی دیگر ظاهر می‌شود و او واقعا باید در تنگنا قرار گرفته باشد تا عکس العمل شدیدی از خود نشان بدهد.

 

شـما میتوانید دریک میهمانی با خوشگل ترین زنها گرم بگیرید، اما همیشه بـه خاطر داشته باشید کـه میزان تحمل همسر متولد اردیبهشت ماهتان را بیش از حد متعارف مورد آزمایش قرار ندهید. وقوف بـه این حقیقت کـه تحمل و گذشت او بر خلاف انچه کـه ظاهراً بـه نظر می‌رسد، دارای حد و مرزی اسـت، برایتان جنبه حیاتی دارد . اگر شـما هرگز عصبانیت او را ندیده اید ؛ بهتر اسـت هرگز آرزوی دیدنش را هم نکنید .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

اهل فلسفه بافی نیست

مشهور اسـت کـه زنها خیلی بیش از انچه تابع عقل خود باشند، پایبند احساسات خویش هستند اما این حرف بـه هیچ صورت مفهومش این نیست کـه یک زن متولد اردیبهشت عاقل و چیز فهم نمی باشد . او میتواند یک زن هم صحبت و یک همدم بسیار خوب برای یک مرد باشد ؛ اما شخصا عشق سینه چاک درگیر شدن با موضوعاتی نظیر مسائل علمی نیست.

 

فارغ التحصیل شدن از دانشکده هاي‌ متعدد اصلا جزو برنامه زندگی اش نمی باشد، داشتن یک اطلاعات را برای آنکه از قدر و منزلت معلومات داشتن برخوردار باشد، کافی می‌داند .

 

وقوف بـه علت هر چیز و درک انگیزه هم رویدادی برایش خیلی مهم محسوب می‌گردد ؛ باوجود این دو کسی نیست کـه ساعت ها وقتش را صرف مطالعه عقاید فلاسفه بکند و یا این کـه بگردد ببیند اختلاف ایدئولوژیست هاي‌ بزرگ چیست.

 

او یکی از طرفداران جدی فکرهای عملی اسـت بدون این کـه بخواهد در لابلای تار و پودهای یک فکر یا ایده دست و بالش بند بشود . پاهای او محکم روی زمین قرار گرفته و او یک موجود عاقل و دانای خاکی اسـت .

 

آرامش زنان اردیبهشتی

کمتر اتفاق میوفتد کـه زن متولد این ماه آدم نا آرامی باشد، او پیوسه کوشش دارد تا جریان زندگی اش عادی و طبیعی بـه سیر خود ادامه بدهد و از درگیر شدن یا کشمکش ها و زد و بندها بیزار ست « مگر این کـه بـه هنگام تولدش ماه در برج جوزا « خرداد » بوده باشد کـه دراین صورت برخی اوقات دست بـه انجام کارهایی میزند کـه مفایر با تمایل ذاتی اش بـه زندگی آرام اسـت »

 

او بـه هیچ صورتی یک موجود احساساتی محسوب نمیگردد و ره این دلیل زندگی با او برای شـما بسیار آسان اسـت اما فراموش نکنید کـه یک هدف یا فکر وقتی نظر کامل او را بـه خود جلب میکند کـه بـه وی گفته شود اینکار برایش خوب اسـت و یا این کـه همه ی اینکار را میکنند . یک چنین نصایح او را کسل میکند. برای ایجاد عکس العمل مناسب باید او را مطمئن ساخت کـه از کار مورد نظر رضایت باطنی پیدا خواهد کرد .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

عاشق گل و گیاه و زیبایی

شـما کمتر ممکن اسـت زن متولد اردیبهشتی را ببینید کـه از دیدن چند گل مصنوعی در گلدان خوشش بیاید و از دیدن ان لذت ببرد . گل هاي‌ او بایدحقیقی باشند و احساس واقعی و بویی خوش از ان ها بـه مشام برسد .

 

تا جایی کـه برایش امکان داشته باشد خانه رابا گل هاي‌ مختلف می آراید . همیشه عطرهای خارجی و احیانا قدیمی را به کار می‌برد در حالی کـه تعدادی از ایشان برعکس ؛ بوی طبیعی ؛ یک بدن کاملا شسته و کاملا تمیز و هوای آزاد و بوهای خوش طبیعی، مثلاً بوی نان تازه اي کـه در تنور پخته میشود، آشکارا قابل رویت اسـت .

 

بوی چمنی کـه بعد از یک شب بارندگی زده شده اسـت ؛ او را سرشار از شادی و نشاط می سازد . این هشداری اسـت بـه شـما کـه همیشه بعد از اصلاح عطر خوش بویی بـه کار ببرید ودر خرید ادوکلن کمال دقت را مبذول دارید .

 

همانقدر کـه او بـه بوهای خوش علاقه نشان میدهد ؛ از بوهای ناخوش و بد متنفر اسـت . او کسی نیست کـه بتواند و یا بخواهد بوی بد را تحمل کند . پس هرگز بـه کارهای معمولی و خانه داری وادارش نکنید مگر این کـه خودتان پشت سرش بایستید و مرتبا اسپری خوش بویی در آشپز خانه بزنید .

 

احتمالا یکی از علل مسائل کوچک خانوادگی در منزلی کـه خانم ان متولد اردیبهشت اسـت، بوی آشپزخانه و طبخ غذا اسـت . در مورد بوهای خوب وبد علاقه او بـه طبیعت نقش عجیبی ایفا می‌کند ؛ دریک خانه روستایی بوی اصطبل ؛ و یا درکنار دریا بوی ماهی هاي‌ صید شده شامه را بـه هیچ وجه نمی آزارد زیرا این‌ها دارای بوهای طبیعی هستند . با توجه بـه این نکات شـما خیلی آسان میتوانید کاری کنید کـه او همیشه راضی باشد .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

رنگ هاي‌ مورد علاقه زن متولد اردیبهشت

مشابه همین حساسیت را نسبت بـه رنگ ها نیز میتوان در او دید و هر قدر رنگ ها غنی تر باشند ؛ بیشتر نظر او را جلب میکنند ودر این میان رنگ آبی اثر عجیب بر روی او دارد . این رنگ اعم از این کـه آبی آسمانی باشد یا آبی نیلی می‌تواند بـه اسانی او را ازخود بیخود سازد . رنگ هاي‌ صورتی و قرمز کمرنگ نیز بیش و کم همین اثر را روی او می گذارند .

 

پس وقتی میخواهید بـه دیدن یک دختر متولد اردیبهشت بروید، خیلی بهتر خواهد بود کـه یک کراوات آبی بزنید و یا پیراهن صورتی بپوشید، اما مواظب باشید کـه این دو را یک جا به کار نبرید؛ زیرا علاقه عجیب او بـه طبیعت موجب شده اسـت کـه حساسیت زیادی نسبت بـه هماهنگی بین رنگ هاي‌ مختلف از خود نشان بدهد و اصلا مایل نیست کـه دوستانش بـه صورت پرده قلمکار لباس بپوشند. از نظر غذا بـه طعم ان سخت اهمیت میدهد .

 

اگر او را برای شام بـه رستوران می‌برید ؛ محلی را انتخاب کنید کـه سر آشپز خوب و معروفی داشته باشد . رستورانی کـه قبل از غذاسوپ لوبیا سرو کند ؛ بی شک نظر او را از شـما بر می گرداند . علاقه او بـه غذا هاي خوش طعم موجب میشود کـه علی الاصول آشپز قابلی باشد .

 

احتمالا هیچکس بـه اندازه زن متولد این ماه نمی‌داند کـه یک معده خالی را چگونه باید پر کرد و از انجا کـه معده یکی از دو کلید قلب مرد اسـت ؛ آشپزخانه بزرگ ترین حیله اي اسـت کـه زن متولد اردیبهشت ان را برای بـه دام انداختن مرد دلخوهش به کار می‌برد .

 

زن اردیبهشتی و علاقه به ساز و موسیقی

مناظر زیبای طبیعی و موسیقی او را مثل جادو زدگان بـه خود جذب میکند و بیشتر زن هاي‌ تولد یافته در دومین ماه سال یا شخصا سازی را مینوازد و یا این کـه لااقل علاقه خاصی بـه ساز و آواز و هنر نشان میدهند . بردن او بـه نمایشگاه هاي‌ نقاشی و یا سالن هاي‌ کنسرت در جلب نظرش فوق العاده مفید اسـت و بـه همین ترتیب در ماه عسل هیچ کجا بـه اندازه نقاطی کـه بتواند خودرا در دامان طبیعت ببیند، خوشحال نمیکند. او بـه راستی و با تمام وجود خود از عظمت طبیعت لذت میبرد .

 

علاقه زن متولد اردیبهشت بـه طبیعت بـه قدری زیاد اسـت کـه هیچوقت نمیتوان یکی از ایشان را یافت کـه روزی روزگاری بـه ییلاق و ده پناه نبرده باشد و یا صمیمانه عاشق اسب سواری و ماهیگیری نباشد.

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

در عشق بی پرواست

دختر متولد برج ثور در ابراز عشق بسیار بی پرواست اما شیفتگی اش نسبت بـه طبیعت و اعتقاد بـه این کـه همه ی چیز همان طوری اسـت کـه دیده می‌شود ؛ اغلب موجب سردرگمی و گمراهی اش میگردد. اگر مردی فقط بـه ظاهر چنان بود کـه او میـــخواهد، صمیمانه دست هایش را بـه دور گردنش می اندازد و عاشقش می‌شود و شـما اگر میخواهید دست هاي‌ او را بـه دور گردن خود ببینید، سعی کنید دهانتان هرگز بوی سیر ندهد، رنگ هایي را کـه دوست ندارد، نپوشید و بـه هنگام ملاقاتش صفحه اي را روی گرام بگذارید کـه موسیقی تند و خشنی داشته باشد.

 

از نظر احساسات فوق العاده حساس و پاکباز اسـت و بـه هیچ صورتی نمی‌خواهد کـه عشق شـما نسبت بـه وی خدشه دار باشد زیرا یک عشق خدشه دار « طبیعی » و ملکوتی نیست.

 

در شیک پوشی طرفدار سادگی اسـت

در لباس پوشیدن پارچه هاي‌ نرم و لطیف را ترجیح میدهد و مدل لباس هایش را خیلی ساده اما با سلیقه انتخاب می‌کند و بـه این دلیل از طرفداران لباس هاي اسپرت اسـت. لباسش باید حتی المقدور آسان باشد و خیچ بعید نیست کـه سر چشمه یک چنین تمایلی همان عشق بـه طبیعت در خود احساس مي نماید.

 

اگر بر حسب اتفاق بـه هنگام تولد تحت تاثیر برج دلو « بهمن » قرار گرفته باشد، احتمال وجوددارد کـه گاهگاهی پی لباس هاي‌ فانتزی برود اما حتی دراین حالت نیز لباس هایي انتخاب میکند کـه بـه درد بخور باشند.هر قدر بیشتر او را بشناسید ؛ بیشتر بـه این موضوع پی می‌برید کـه او منبع نیرو و قدرت اسـت .

 

کمتر ممکن اسـت از کسی توقع داشته باشد مگر در محدوده عشق و وفاداری، و اگر خواسته اش برآورده شد، صمیمانه قدر شناسی می‌کند . اطرافیانش عاشق صداقت و راستی او می باشند . همنشینی با او مثل یک حمام گرم آرام‌بخش اسـت و اتفاقا خودش هم عاشق استحمام اسـت با آب گرم همراه با مقدار زیادی لوسیون ؛ انواع روغن هاي‌ زیبایی وصابون هاي‌ خوش بو اسـت .

 

حمام منزل او همیشه شباهت بـه حمام افسانه اي کلئوپاترا دارد و بـه طوری کـه آدم گاهی فکر میکند وقتی او حمام می‌گیرد، چند کنیز بـه ردیف می‌ایستند و هر کدام حوله ؛ لباس ؛ وسایل آرایش ودیگر لوازم شخصی او را برایش آماده میکنند .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

مخالفت با شتابزدگی

بـه هنگام آشنایی با یک چنین زنی خیلی زود متوجه می‌شوید کـه سخت مایل اسـت احترامش مخصوصا در مجامع عمومی کاملا حفظ شود وشما با دانستن ماه تولد او بهتر اسـت سخت مراقب این موضوع باشید . نکته دیگری کـه لازم اسـت بـه خاطر داشته باشید، این اسـت کـه او تمایل وافری بـه انجام آهسته و پیوسته کارها دارد .

 

در نتیجه اگر دستپاچه اش کنید و یا وادارش سازید کـه تعجیل بـه خرج بدهد ؛ خشمگین میشود و این کاری اسـت کـه حتی امتحان کردنش هم جایز نمی باشد . روش طبیعی او آهسته کاری اسـت و تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد کـه از این شیوه تخطی کند . اما این امکان هم وجوددارد کـه از روی عصبانیت گاهی سخت از خود شتابزدگی نشان دهد .

 

یک رگ لجبازی

از نظر بچه داری و مادر بودن صبرش در تحمل ناملایمات و شیوه آهسته کاری اش موجب می‌شود کـه مادری مهربان، بردبار و تمام عیار باشد . او کودکان تازه بـه دنیا آمده را سخت دوست دارد و بـه ان ها عشق می ورزد ؛ اما هر قدر بچه ها بزرگ تر می‌شوند، رفتار او جدی‌تر و توقعاتش بیشتر میگردد .

 

مادری کـه در اردیبهشت متولد شده باشد، وقتی ببیند کـه بچه نوجوانش دیگر مانند سابق حرفش را گوش نمیکند و بـه فرمان هایش گردن نمی نهد ؛ ‌خشمگین میشود. او قادر بـه تحمل یک چنین رویدادی نیست . دریک چنین مواردی اسـت کـه گاهی عصبانیت منهدم کننده اش ظاهر میگردد

 

او نسبت بـه تنبلی و مخصوصا در هم و برهمی کودکانش از خود عکس العمل شدید نشان می‌دهد و بـه همین دلیل هم بچه هاي‌ یک چنین مادری از جمله بچه هاي‌ نادری هستند کـه پیوسته مواظب هستند اسباب و اثاثیه و اتاقشان مرتب و کارهایشان انجام شده باشد .

 

عشق زن متولد اردیبهشت

عشق زن متولد این ماه بـه زیبایی و هماهنگی رنگ ها و دکوراسیون اتاق ها ومنزل موجب می‌شود کـه پیوسته با انچه کـه بچه هاي‌ نوجوانش در اتاق هاي‌ خود انجام می‌دهند و عکسها و عکسهایی کـه بـه در و دیوار می چسبانند ؛ مخالف باشد.

 

در خارج از کادر سلیقه برخورد او با بچه هایش فوق العاده کم اسـت ؛ بـه طوری کـه با گذشت ایام بچه ها بـه تدریج احساس می‌کنند کـه او خیلی قبل از آنکه معلم و دستور دهنده باشد، یک دوست صمیمی و وفادار اسـت.

 

بچه هاي‌ یک چنین زنی بعد از آنکه از آب و گل در آمدند و خود صاحب خانه و زندگی شدند ؛ بی شک از مادر خو بـه عنوان یک زن فهمیده و مهربان در دوران کودکی ؛ و یک دوست صمیمی و یک رنگ در دوران نوجوانی و بزرگسالی نام می‌برند .

 

خصوصیات شخصیتی زن متولد اردیبهشت + عشق زن اردیبهشت

مدد کار شوهر

زن متولد برج ثور لوس نیست و کمتر اتفاق میوفتد کـه از چیزی شکایت داشته باشد. او زنی اسـت کـه اگر اقتصاد خانواده اش مواجه با بحران موقتی اي شد ؛ آرام و بدون اعتراض کاری برای خودش پیدا می‌کند و بـه کمک شوهرش می شتابد . در وجودش تنبلی نهفته نشده اسـت و با آرام بودن شیوه زندگی و حرکاتش ؛ بسیار پشتکار دار اسـت.

 

او میتواند مانند یک مرد از نردبان بالا برود و اتاق هاي‌ منزلش را رنگ کند ؛ اما توقع دارد کـه بعد از ان روز را بـه آرامش بگذراندو آسان بخوابد. او با سر بلندی دوش بـه دوش شوهرش کار می‌کند ولی کمتر اتفاق میوفتد کـه بخواهد از شوهرش پیشی بگیرد و یا برتری احتمالی خودرا بر او ثابت کند.

 

تعداد زیادی از زنان متولد این ماه صمیمانه بـه شوهر خود کمک می‌کنند تا بـه درس خود ادامه بدهد و تخصصی بگیرد و یا این کـه درصورت لزوم نامه ها و نوشته هاي‌ او را در منزل خودرو می‌نماید.

 

اما یادتان باشد کـه بـه همان اندازه کـه یاری دهنده اسـت ؛ خواهان دریافت یاری دیگران نیز می باشد ؛ اما از مردی کـه اینکار رابا ترحم انجام بدهد یا او را قادر بـه انجام کاری نداند، بـه شدت متنفر اسـت ؛ اصولا او از هر نوع ضعفی نفرت دارد .

 

زنان اردیبهشتی و تحمل درد و رنج

قدرتش در تحمل درد و خونسردی اش در مواجه شدن با ناملایمات جنبه حيرت آور دارد ودر این مورد حتی از زنان متولد برج عقرب « آبان » نیز جلوتر اسـت.من روزی در بیمارستان زنی را دیدم کـه بنا تود جراحی خطرناکی روی او صورت بگیرد . خودش هم از خطر اینکار اطلاع داشت. وقتی پرستاران وارد اتاق شدند تا او را بـه اتاق عمل ببرند، شوهرش کـه در کنارش نشسته تود، بی اختیار بـه گریه کردن افتاد و این یک نمونه کامل از خونسردی خاص زنی بود کـه در ماه اردیبهشت بـه دنیاآمده بود .

 

او در لحظه اي کـه برانکارش را بـه داخل اتاق عمل می بردند، سرش را بلند کرد و بـه شوهرش گفت:« یادت نرود گلدان ها را آب بدهی » .

 

زن متولد اردیبهشت هرگز نمیگذارد کـه احساساتش مانع از ان بشود کـه واقعیات را نادیده بگیرد. مردی کـه با زن متولد اردیبهشت ازدواج کند، مطمئنا زن ضعیف النفس و بیکاره اي را بـه خانه نمی‌برد. این زن گرچه انتظار دارد کـه شوهرش نیازمندی او و خانواده را در حد معقول برآورده سازد و اسباب و اثاثیه منزلش بـه بهترین وجهی کـه برایشان امکان دارد ؛ فراهم بشود ولی بـه هیچ صورت طالب ثروت هاي‌ باد آورده نیست و دلش می‌خواهد کـه شوهرش بـه کمک او تدریجا بـه آرزوهای مشترک خویش جامه عمل بپوشاند.

 

او بسیار دور اندیش اسـت وبه هین دلیل هم سعی وافر بـه عمل می آورد تا با همکاران شوهرش و خانواده ان ها رفت وآمد و دوستی برقرار سازد و ان ها را بـه منزل خود دعوت مینماید و با همسرانشان صمیصی می‌شود با حداکثر تضمین شغلی و تامین آینده را فراهم آورد .

 

او مادری اسـت کـه اگر کودکش بیمار شود، شب هاي‌ متوالی بر بالینش بیدار می‌نشیند و از ته دل از خدای خود میـــخواهد کـه بـه بهبودی اش کمک کند. او طبق معمول آدم متدین و معتقدی اسـت وبه این دلیل در مواقعی کـه شوهرش با مشکلی روبه‌رو میشود، خوب میتواند از نظر روحی و معنوی بـه کمکش بشتابد.

 

در قلب زن متولد برج ثور همیشه مکانی برای پذیرا شدن درماندگان وجوددارد، مکانی کـه در ان عشق و محبت بـه حد وفور یافت می‌شود، مکانی کـه هر توفان زده اي میتواند بـه ان پناه ببرد. زن متولد اردیبهشت روح واقعا بزرگی دارد.

 

با زنان متولد اردیبهشت رفاقت کنید ؛ ازدواج کنید تا خوشبخت شوید….

جدیدترین مطالب سایت