مجموعه : احادیث
بروزرسانی : 26 خرداد 1403

احادیث صبر از پیامبر و امامان معصوم

احادیث صبر از پیامبر و امامان معصوم

صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود.

پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله

1. صبر بر سه قسم است ، صبر هنگام بلا و مصیبت و صبر بر انجام طاعت و صبر بر ترک معصیت
عن على علیه السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الصبر ثلاثة ، صبر عند المصیبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصیة

مسکن الفؤاد ص46

امیر المؤمنین علیه السلام

2. بهترین مردم کسى است که ، زمانیکه نعمتى به او اعطا شد ، شکر گوید ، و زمانیکه به مصیبتى گرفتار شد ، صبر کند ، و زمانیکه به او ظلم شد ، گذشت نماید
قال على علیه السلام : خیر الناس من إذا أعطى شکر وإذا ابتلى صبر وإذا ظلم غفر.
غررالحکم ص277

امام صادق علیه السلام

3. اگر انسان مؤمنى به بلا و مصیبتى گرفتار شد ، و بر آن صبر نمود ، اجرش مانند اجر هزار شهید است
ابى حمزة الثمالى قال قال أبو عبد الله علیه السلام من ابتلى من المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل أجر ألف شهید .
مسکن الفؤاد ص47

امام صادق علیه السلام

4.صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود .
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
وسائل الشیعة ج3 ص257

رسول خدا صلی الله علیه و اله

5. صبر بهترین مركب سواری است،خداوند هیچ بنده ای را بهتر و گسترده از صبرروزی نداده است
الصبر خیر مركب ما رزق الله عبدا خیرا له و لا اوسع من الصبر.
میزان الحكم،ج 2،ح 10025

امیر مؤمنان علی علیه السلام

6. بر شما باد صبر و استقامت كردن،زیرا صبر نسبت به ایمان ،همانند سر به بدن است است.
علیكم بالصبر فان الصبر من الایمان كالراس من الجسد.
لا ایمان لمن لا صبر له،
كسی كه صبر و استقامت ندارد،ایمان او پایدار نخواهد ماند.
نهج البلاغه،كلمات قصار 82

حضرت علی علیه السلام

7. شخص صبور، پیروزی را از دست نخواهد داد هر چند طول بكشد
لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.
نهج البلاغه،كلمات قصار،حكمت 153

پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله

8. صبر نصف ایمان است
الصبر نصف الایمان.
محجة البیضاء،ج 7،ص 106

رسول خدا صلی الله علیه و اله

9. صبر،گنجی از گنج های بهشت است
الصبر كنزمن كنوز الجنة.
محجة البیضاء،ج 7،ص 107

امیر مؤمنان علیه السلام

10. صبر و شكیبایی به پیشرفت هر كار(مهمی)كمك می كند
الصبرعون علی كل امر.
غرر الحكم،حدیث 765

امیر مؤمنان علیه السلام

11. اگر صبر كنی،به خاطر صبر خودبه مقامات ابرار و نیكوكاران می رسی و اگر بی صبری كنی،این بی صبری تو را در عذاب دوزخ وارد می كند
ان صبرت ادركت بصبرك منازل الابرار و ان جزعت اوردك جزعك عذاب النار.
شرح غرر الحكم،ح 3713

امام صادق علیه السلام

12. هر كس از مؤمنان به بلایی گرفتار شود(و)شكیبایی را از دست ندهد،پاداش هزار شهید دارد
من ابتلی من المؤمنین ببلاء فصبر علیه كان له مثل اجر الف شهید.
اصول كافی،ج 2،ص 92

پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله

13. كسانی كه به بلایی مبتلا شود وشكیبایی كند و نعمتی به او برسد و شكر آن را به جا آورد و مورد ستم واقع شود و(با بزرگواری)طرف راببخشد،چنین كسانی امنیت و آرامش(در قیامت دارند)و آنها دایت یافتگانند.
من ابتلی فصبر واعطی فشكر و ظلم فغفر اولئك لهم الا من و هم مهتدون.
مجمع الانوار،ج 2،ص 526 حدیث 830

امام صادق علیه السلام

14. صبر،آنچه را كه در درون بندگان خدا ازنور و صفا وجود دارد،آشكار می كند و بی صبری و ناشكیبایی، آنچه را كه در درون آنها از ظلمت ووحشت است،ظاهر می سازد.

الصبر یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفاءو الجزع یظهر ما فی بواطنهم من الظلمة و الوحشة.
بحار الانوار،ج 68،ص 90،ح 44

امیر مؤمنان علیه السلام

15. اساس وریشه صبر،ایمان و یقین خوب، نسبت به خداوند است.
اصل الصبر حسن الیقین بالله
غرر الحكم،حدیث 213

امام صادق علیه السلام

16. انا صبرو شیعتنا اصبر منا، ما صبورانیم،ولی شیعیان ما از ما صبورترند».راوی سؤال می كند،فدایت شوم! چگونه شیعیان شما از شما صبورترند؟امام در پاسخ فرمودند:«لانا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، چون ما بر چیزی كه می دانیم(و از اسرار آن آگاهیم)
صبر می كنیم،ولی شیعیان ما در برابر اموری كه از اسرارش آگاه نیستند صبر می كنند.
كافی،ج 2،ص 93،حدیث 25

امیر مؤمنان علی علیه السلام

17. كسی كه پی در پی حوادث ناخوشایندی برایش حادث شود،فضیلت صبر را برایش فرهم می كند برای هر نعمتی كلید و قفل و بندی است،كلید آن صبر و قفل و بند آن،تنبلی و كسالت است.

من توالت علیه نكبات الزمان اكسبته فضیلة الصبر…لكل نعمة مفتاح و مغلاق و مفتاحها الصبر و مغلاقها الكسل.

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج 20،ص 322

 رسول خدا صلی الله علیه و اله

18. كسی كه خود رابه چهره صابران در آورد(و جزع و فزع را ترك گوید)، خداوند روح صبر را به او می بخشد و كسی كه به چهره عفیفان در آید،خداوند او را به زینت عفت می آراید و كسی كه در چهره بی نیازان در آید،خداوند اورا بی نیاز می سازد و به هیچ بنده ای موهبتی بهتر و گسترده تر از صبر عطا نشده است
من یتصبر یصبره الله و من یستعفف یعفه الله،و من یستغن یغنه الله و ما اعطی عبد عطاء هو خیر و اوسع من الصبر.
میزان الحكمه،ج 2،حدیث 10128

 امیر مؤمنان علی علیه السلام

19. كسی كه دوست دارد عمر طولانی داشته باشد،باید قلب صبوری در برابر مصائب آماده كند
من احب البقاء فلیعد للمصائب قلباصبورا.
بحار الانوار،ج 75،ص 81،حدیث 71

امیر مؤمنان علی علیه السلام

20. از جزع و ناشكیبایی بپرهیز،زیرا امید انسان را قطع و كوشش و تلاش را ضعیف ساخته و غم اندوه به بار می آورد
ایاك و الجزع فانه یقطع الامل و یضعف العمل و یورث الهم.
بحار الانوار،ج 79،ص 144

حضرت علی علیه السلام

21. جزع(دربرابر مصائب)،مقدرات را تغییر نمی دهد،ولی اجر و پاداش انسان را از بین می برد
الجزع لا یدفع القدر و لكن یحبط الاجر.
غرر الحكم،حدیث 1876

امام هادی علیه السلام

22. مصیبت برای انسان صبوریكی است و برای انسان بی صبر و ناشكیبا دوتاست
 المصیبة للصابر واحدة و للجازع اثنان.
بحار الانوار،ج 79،ص 144

23. امام كاظم علیه السلام در بیان یكی از وصایای حضرت مسیح علیه السلام می فرمایند :« دل های خود را پناهگاه شهوات قرار ندهید،آن كس كه در بلا،بیشتر بی تابی می كند،علاقه اش به دنیا بیشتر است و آن كس كه در بلا،شكیباتر است،نسبت به دنیا،بی اعتناتر است.

ولا تجعلوا قلوبكم ماوی للشهوات ان اجزعكم عند البلاء لاشدكم حبا للدنیا و ان اصبركم علی البلاء لازهدكم فی الدنیا.
بحار الانوار،ج 1،ص 106

امیر مؤمنان علی علیه السلام

24. كسی كه صبر او را نجات ندهد،بی تابی او را هلاك خواهد كرد
من لم ینجه الصبر اهلكه الجزع
بحار الانوار،ج 68،ص 96

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت