نماز شب چهار شنبه چگونه است؟

مجموعه : مذهبی و دینی
نماز شب چهار شنبه چگونه است؟

خواندن نماز شب چهار شنبه

 

نماز شب چهار شنبه:

نماز شب چهار شنبه دو ركعت نقل شده است، در هر ركعت بعد از حمد آیه الكرسی و سوره قدر و  سوره نصر را یك مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه. كسی كه این نماز را بخواند خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.

 

نماز روز چهارشنبه

نماز این روز دو ركعت است، در هر ركعتی بعد از حمد سوره زلزلت یك مرتبه و سوره توحید سه مرتبه. و كسی كه این نماز را بخواند خدا رفع كند از او تاریكی قبر را تا روز قیامت. پس ذكر شده است ثواب زیاد برای خواننده این نماز.

جدیدترین مطالب سایت