فضیلت های سوره انعام

مجموعه : مذهبی و دینی
فضیلت های سوره انعام

سوره ای با یک نام

سوره مبارکه انعام ششمین سوره قرآن کریم، در اجرا هفتم و هشتم قرآن واقع شده است و شامل 165 آیه است. این سوره مکی، دومین سوره از سوره های حامدات است و حامدات به سوره هایی گفته می شود که با حمد خداوند متعال آغاز می شوند.

 

سوره انعام، پنجاه و پنجمین سوره ای است که پس از سوره حجر و قبل از سوره صافات بر نبی اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) نازل شد. همچنین پس از سوره مبارکه بقره و نساء در رتبه سوم طولانی ترین سوره های قرآن کریم است و از این رو در شمار سوره های سبح طوال یعنی هفت سوره طولانی قرآن کریم قرار دارد.

 

«انعام» تنها نامی است که برای این سوره ذکر شده چرا که احکام و مسائل بسیاری درباره انعام (چهارپایان) در این سوره بیان شده است. در واقع این نام گذاری توجه و افکار انسان های اندیشمند را به اهمیت جهان شگفت انگیز حیوانات و چهارپایان که برکات و منافع سرشاری برای بشر در بردارند، معطوف می کند.

 

 هفتاد هزار فرشته ی همراه
سوره مبارکه انعام با وجود آنکه یکی از هفت سوره طولانی قرآن کریم است، اما به یکباره بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) نازل شده و هفتاد هزار فرشته در هنگام نزول، این سوره را همراهی کردند. ناگفته نماند که آیه شریفه «و عنده مفاتح الغیب…» که در رکعت دوم نماز غفیله قرائت می شود، آیه 59 این سوره است.

 

یکی از لطائف قرآن کریم آن است که خداوند متعال در هر ربع آن یک سوره را با حمد و ستایش خود آغاز کرده است. ربع اول قرآن با سوره حمد، مبارکه فاطر و سباء شروع شده است.

 

نکته دیگر اینکه در این سوره هیچ کدام از داستان های پیامبران الهی که در سوره های مکی آمده است دیده نمی شود و تنها ماجرای استدلال های حضرت ابراهیم (علیه السلام) در مورد توحید بیان شده است.

 

 سوره عقاید اسلام
در این سوره احکام فقهی زیادی آمده اما بیشتر آیات سوره مبارکه انعام به بیان اصول عقاید و جهان بینی اختصاص دارد.

 

در تفسیر المنار آمده است: اگر نام گذاری سوره ها بر اساس محتوا و محور اصلی مطالب سوره امکان پذیر بود باید سوره انعام، سوره عقاید اسلام یا سوره توحید نامیده می شد .