نیم نگاهی به خودروهای خارجی در بازار ایران

نیم نگاهی به خودروهای خارجی در بازار ایران

قیمت ماشین های خارجی در ایران 

 

خودروهای خارجی یا همان وارداتی از کیفیت بیشتری نسبت به خودروهای ایرانی دارد و همان قدر هم افزایش قیمت نیز داشته هست . 

 

قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این تولیدات در هفته قبل نداشته هست.

 

قیمت بعضی خودروهای وارداتی به شرح زیر هست:

 

نیم نگاهی به خودروهای خارجی در بازار ایران

خودروهای وارداتی قیمت 

 

جدیدترین مطالب سایت