جستجو در تالاب

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب چله

مجموعه : انشا زیبا
انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب چله

پیشینه جشن شب یلدا

یلدا و جشن هایي کـه دراین شب برگزار می شود، یک سنت باستانی اسـت. این جشن مراسمی آریایی اسـت و پیروان میتراییسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار می کرده اند. یلدا روز تولد میترا یا مهر اسـت. این جشن بـه اندازه زمانی کـه مردم فصول را تعیین کردند کهن اسـت.

 

نکاتی در مورد شب یلدا

ایرانیان باستان بر این اعتقاد هستند کـه یلدا کـه یکی از خدا هاي‌ مرد انان اسـت در فردای این شب بـه وجود می اید و خون گاو مقدس را می ریزد ودر زمانی کـه خون آن گاو بـه زمین می‌رسد ریشه گیاهان در زیر زمین سر سبز می شوند ودر فصل بهار بـه رویت ایرانیان در می ایداو یلدا با شیطان بـه جنگ می‌ایستد و از مردم عادی را تحت مراقبت قرار میدهد. یلدا و جشن‌هایي کـه دراین شب برگزار می شود، یک سنت باستانی اسـت.

 

مردم روزگاران دور و گذشته، کـه کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می‌داد ودر طول سال با سپری شدن فصل‌ها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌هاي‌ خودرا با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.

 

تحقیق در مورد شب یلدا به زبان ساده

آنان ملاحظه میکردند کـه در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند میشود ودر نتیجه در آن روزها، از روشنی و نور خورشید بیشتر می‌توانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد کـه نور و روشنایی و تابش خورشید سمبل نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکش‌اند.

 

مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی، از هند و ایرانی – هند و اروپایی، دریافتند کـه کوتاه‌ترین روزها، آخرین روز پاییز و شب اول زمستان اسـت و بلافاصله پس ازآن روزها بـه تدریج بلندتر و شب‌ها کوتاهتر می شوند، از همین رو آن را شب زایش خورشید نامیده و آن را آغاز سال قرار دادند.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

انشا در مورد شب یلدا «چله»

شب یلدا «چله» آخرین روز آذر ماه، طولانی‌ترین شب سال، اول زمستان اسـت.

 

شب یلدا کـه در اصطلاح بـه آن شب چله هم می‌گویند، یکی از کهن ترین جشن هاي‌ ایرانیان اسـت. این شب آداب و رسومی دارد کـه قرن هاست کـه در بین ایرانیان رواج داشته اسـت، مردم ایران در شهرها و روستاهای مختلف با توجه بـه فرهنگ، آداب و رسوم ویژه‌ي خود شب چله را جشن میگیرند.

 

دراین شب طولانی همه ی ي اقوام نزد بزرگ طایفه ي خود می‌روند و پس صرف شام، تنقلاتی مثل میوه هاي‌ زمستانی، آجیل میخورند و فال حافظ می گیرند.

 

شب یلدا فرصتی اسـت برای دیدارهاست. یلدا، بهانه اى اسـت تا پندها و تجربه هاى ارزشمند بزرگان خاندان را کـه در پس وقت نداشتن ها و بى حوصلگى هاى کوچک ترها مدفون مانده اند، زنده کنیم.

 

یلدا، زمانی براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند و فراموش مى شوند.

 

مجالى اسـت براى دیدن عزیزانى کـه تصویر و صدایشان در پس مشغله هاى زندگى رنگ باخته اند.

زمانیست براى نشستن لبخند بر لبان کودکان، در آغوش پر مهر بزرگترها.

یلدا یک روز از سال اسـت کـه مجالى می‌دهد براى من و تو، تا همگى، لحظه هاى شیرین با هم بودن را تجربه کنیم.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

انشا در مورد شب یلدا ساده

از نظر طب سنتی ایران در شب یلدا باید غذا هاي گرم خورده شود. میوه مخصوص این شب کدو تنبل می‌باشدکه دارای طبیعت گرم میباشد. میوه هندوانه مخصوص چله تابستان می باشد نه زمستان چون طبیعت هندوانه سرد اسـت ودر فصل گرم باید خورده شود. هم چنین کدو تنبل در تقویت قوای مغز نیز بسیار مؤثر می باشد.

 

شب یلدا یا شب چله آخرین روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال اسـت. ایرانیان باستان با باور این کـه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.
این جشن در ماه فارسی «دی» قرار دارد کـه نام آفریننده در زمان قبل از زرتشتیان بوده اسـت کـه بعد ها او بـه نام آفریننده نور مشهور شد.

 

مراسم و آداب جشن شب یلدا

برای در امان بودن از خطر اهریمن، دراین شب همه ی دور هم جمع میشدند و با برافروختن آتش از خورشید طلب برکت می کردند. آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی و میوه هاي‌ گوناگون اسـت کـه همه ی جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند. دراین شب هم مثل جشن تیرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم اسـت. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی و یا پری آن، آینده گویی میکنند.

 

انشا در مورد شب یلدا کوتاه

جشن شب یلدا جشنی اسـت کـه از ۷ هزارسال پیش تا کنون در بین ایرانیان برگزار می شود. ۷ هزار سال پیش نیاکان ما بـه دانش گاه شماری دست پیدا کردند و دریافتند کـه اولین شب زمستان بلندترین شب سال اسـت.

 

یکیدیگر از دلایل برگزاری این جشن، شب زادروز ایزدمهر یا میترا اسـت. مهر بـه معنای خورشید اسـت و تاریخ عبادت آن در بین ایرانی ها و آریایی ها بـه پیش از دین زرتشت بازمی گردد کـه پس از ظهور زرتشت این پیامبر وی را اهورامزدا تعریف کرد. یکی از ایزدان اهورایی مهر بود کـه الان بخشی از اوستا بـه نامش نامگذاری شده. در «مهریشت» اوستا آمده اسـت؛ «مهر از آسمان با هزاران چشم بر ایرانی می نگرد تا دروغی نگوید».

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

آیین های جشن شب یلدا

یکی از آیین هاي‌ شب یلدا در ایران، تفال با دیوان حافظ اسـت. مردم دیوان اشعار لسان الغیب را با نیت بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش را از او طلب میکنند. در برخی دیگر از جاهای ایران نیز شاهنامه خوانی رواج دارد.

 

بازگویی خاطرات و قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نیز یکی از مواردی اسـت کـه یلدا را برای خانواده ایرانی دلپذیرتر می‌کند. اما همه ی این‌ها ترفندهایی اسـت تا خانواده ها گرد یک دیگر آیند و بلندترین شب سال را با شادی و خرسندی بـه سپیده برسانند.

 

در سراسر ایران زمین، جایی را نمییابید کـه خوردن هندوانه در شب یلدا جزء آداب و شیوه آن نباشد. در جاهای گوناگون ایران، گونه هاي‌ تنقلات و خوراکی ها بـه تبع ژیرامون و شیوه زندگی مردم منطقه بهره برده می شود اما هندوانه میوه اي اسـت کـه هیچ گاه از قلم نمی افتد، زیرا شمار زیادی بـه این باورند کـه اگر مقداری هندوانه در شب چله بخورند در سراسر چله بزرگ و کوچک یعنی زمستانی کـه در پیش دارند سرما و بیماری بر انها غلبه نخواهد کرد.

 

تحقیق در مورد آداب و رسوم و تاریخچه شب یلدا

مردم شیراز در شب یلدا بـه شب زنده داری میپردازند و برخی نیز تعداد زیادی از دوستان و بستگان خودرا دعوت میکنند. آن ها دراین شب سفره يي می گسترانند کـه بی شباهت بـه سفره هفت سین نوروز نیست ودر آن آینه را جای میدهند. گونه هاي‌ بی شمار آجیل و تنقلاتی چون نخودچی، کشمش، حلواشکری، رنگینک و خرما و میوه هایي چون انار و بـه ویژه هندوانه خوراکی هاي‌ این شب را تشکیل میدهند.

 

انشا در مورد شب یلدا ادبی

در آذربایجان مردم هندوانه چله «چیله قارپوزی» میخوردند و باور دارند کـه با خوردن هندوانه لرز و سوز و سرما بـه تن آن ها تاثیری ندارد.
در اردبیل رسم اسـت کـه مردم، چله بزرگ را قسم میدهند کـه زیاد سخت نگیرد و طبق معمولً گندم برشته «قورقا» و هندوانه و سبزه و مغزگردو و نخودچی و کشمش می‌خورند. در گیلان هندوانه را حتما فراهم میکنند و باورمندند کـه هرکس در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس تشنگی نمیکند ودر زمستان سرما را حس نخواهد کرد.

 

تحقیق درباره شب یلدا

«آوکونوس» یکیدیگر از میوه هایي اسـت کـه دراین منطقه در شب یلدا رواج دارد و بـه روش خاصی آماده میشود. در فصل پاییز، ازگیل خام را در خمره می ریزند، خمره را پر از آب می‌کنند و کمی نمک هم بـه آن می افزایند ودر خم را می بندند ودر گوشه يي خارج از هوای گرم اتاق می گذارند، ازگیل سفت و خام، پس از مدتی پخته و آبدار و خوشمزه می شود.

آوکونوس «ازگیل» در اغلب خانه هاي‌ گیلان تا بهار آینده یافت می شود و هر زمان هوس کنند ازگیل و تازه و پخته را از خم بیرون می آورند و آن را با گلپر و نمک در سینه کش آفتاب میخورند.بنا بـه روایت مردم کرمان تا سحر انتظار می‌کشند تا از قارون افسانه يي استقبال کنند. قارون در پوشاک هیزم شکن برای خانواده هاي‌ فقیر تکه هاي‌ چوب می آورد. این چوب ها بـه زر دگرگون می شوند و برای آن خانواده، ثروت و روزی بـه همراه می آورند.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

انشاء در مورد شب یلدا

جشن شب یلدا

جشن شب یلدا یک جشن کاملاً زنده اسـت و همه ی مسیحیان جهان این جشن را با نام جشن تولد مسیح برگزار میکنند. یلدا و مراسمی کـه در اولین شب بلند زمستان و بلندترین شب سال برپا میکنند سابقه يي بسیار دراز داشته و مربوط می شود بـه ایزد مهر. این جشن کـه یکی از کهن ترین جشن هاي‌ ایران باستان اسـت در اصطلاح بـه آن شب چله هم می‌گویند. چله بزرگ از یکمین روز دی ماه جشن خرم روز تا دهم بهمن کـه جشن سده اسـت بـه طول می انجامد و آن را چله بزرگ می‌نامند بـه آن دلیل کـه شدت سرما بیشتر اسـت، آنگاه چله کوچک فرا می‌رسد کـه دهم از بهمن تا بیستم اسفند بـه طول می انجامد و سرما کم کم کاسته می شود.

 

تحقیق دانش آموزی در مورد شب یلدا

چله اول کـه اولین روز زمستان و یا اولین شب آن اسـت تولد مهر و خورشید شکست ناپذیر اسـت، زیرا مردم دوره هاي‌ گذشته کـه پایه زندگی شان برکشاورزی و چوپانی قرار داشت ودر طول سال با سپری شدن فصل ها و تضادهای طبیعت خو داشتند و براثر تجربه و گذشت زمان با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت حرکت و قرار ستارگان آشنایی یافته و کارها و فعالیتشان را براساس آن تنظیم می کردند و بـه تدریج دریافتند کـه کوتاهترین روزها آخرین روز پاییز یعنی سی ام آذر و بلندترین شبها شب اول زمستان اسـت اما بلافاصله بعد از این با آغاز دی روزها بلندتر و شبها کوتاه تر می شود.

 

اقوام قدیم آریایی جشن تولد آفتاب را آغاز زمستان میگرفتند خصوصاً ژرمن ها کـه این ماه را بـه خدای آفتاب نسبت می‌دهند و زیاد هم بی تناسب نیست چرا کـه آغاز زمستان مثل تولد خورشید اسـت کـه ازآن روز در نصف کره شمالی رو بـه افزایش و ارتفاع و درخشش می‌گذارد و هرروز قویتر می شود. دراین شب آتش برمی افروختند تا تاریکی و عاملان اهریمنی و شیاطین نابود شده و بگریزند و همان‌ گونه کـه خورشید بـه مناسبت فروغ و گرمای کارسازش تقدس پیدا کرده بود آتش نیز همان والایی را نزد مردمان دارا شد.

 

چون تاریکی فرا میرسید در پرتو روشنایی آتش تاریکی اهریمنی را از بین می بردند. در شب یلدا یا تولد خورشید افراد دور هم جمع می‌شدند و جهت رفع این نحوست آتش می افروختند و خوان ویژه مانند سفره يي کـه عید نوروز تهیه می‌کنند اما محتویات آن متفاوت اسـت می گستراندند و هر انچه میوه تازه فصل کـه نگه‌داری شده بود و میوه هاي‌ خشک در سفره می نهادند.

 

تحقیق در مورد شب یلدا به زبان کودکانه

این سفره جنبه دینی داشته و مقدس بود و از ایزد خورشید روشنایی و برکت می طلبیدند تا در زمستان بـه خوشی سر کنند و میوه هاي‌ تازه و خشک و چیزهای دیگر در سفره تمثیلی ازآن بود کـه بهار و تابستانی پربرکت داشته باشند و همه ی شب را در پرتو چراغ و نور و آتش می گذراندند تا اهریمن فرصت دژخویی و تباهی نیابد. سفره شب یلدا سفره میزد اسـت و میزد عبارت اسـت از میوه هاي‌ تر و خشک و آجیل یا بـه اصطلاح زرتشتیان لرک کـه از لوازم این جشن بود کـه بـه افتخار و ویژگی مهر یا خورشید برگزار می شد.

امروز هم ایرانیان در سراسر جهان این جشن زیبا را درکنار یک دیگر برگزار میکنند

و بـه خواندن شاهنامه و گرفتن فال حافظ می‌پردازند.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

متن ادبی در مورد شب یلدا با عنوان یلدا می آید تا …

یلدا می‌آید شبى کـه در آن انار محبت دانه مى شود

و سرخى عشق و عاطفه، نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛

شبى کـه طراوت هندوانه هاى تازه تابستان بـه سرماى دستان زمستان هدیه مى شود

و داغى نگاه هاى زیباى بزرگترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

در ازدحام بشقاب هاى کوچک بلور، شیرینى صمیمیت ها و یکدلى ها، تقسیم مى شود

و کام هاى همه ی را شیرین مى کند.

یلداى طولانى سال، بهترین مجال براى نیم نگاهى کوتاه بـه لحظه هاست؛

لحظه هایى کـه در سرعت عبور، خلاصه مى شوند و مى گذرند و این گذشتن،

بهترین پیام براى زیبا زیستن ماست؛

زیرا شیرینى درکنار هم بودن لبخندهاى امروز،

هزار بار بهتر از اشک حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست.

 

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

تحقیق در مورد تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا 

شب يَلدا یا شب چلّه بلندترین شب سال در نیم‌کره شمالی زمین اسـت. این شب بـه زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر «آخرین روز پاییز» تا طلوع آفتاب در اول ماه دی «اولین روز زمستان» اطلاق میشود. ایرانیان و تعداد زیادی از دیگر اقوام شب یلدا را جشن میگیرند.

واژه «یلدا» بـه معنای «زایش زادروز» و تولد اسـت. ایرانیان باستان با این باور کـه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر میشوند و تابش نور ایزدی افزونی مییابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا میکردند و از این رو بـه دهمین ماه سال دی « دی در دین زرتشتی بـه معنی دادار و آفریننده» می گفتند کـه ماه تولد خورشید بود.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

شب یلدا و آداب و رسوم آن

یلدا و جشن هایي کـه دراین شب برگزار می شود، یک سنت باستانی اسـت. این جشن مراسمی آریایی اسـت و پیروان میتراییسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار می کرده اند. یلدا روز تولد میترا یا مهر اسـت.

 

این جشن بـه اندازه زمانی کـه مردم فصول را تعیین کردند کهن اسـت.برای در امان بودن از خطر اهریمن، دراین شب همه ی دور هم جمع می‌شدند و با برافروختن آتش از خورشید طلب برکت می کردند.

 

آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی و میوه هاي‌ گوناگون اسـت کـه همه ی جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند.

 

دراین شب هم مثل جشن تیرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم اسـت. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی و یا پری آن، آینده گویی میکنند.جشن شب یلدا جشنی اسـت کـه از ۷ هزارسال پیش تا کنون در بین ایرانیان برگزار می شود.

 

یکی از آیین هاي‌ شب یلدا در ایران، تفال با دیوان حافظ اسـت. مردم دیوان اشعار لسان الغیب را با نیت بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش را از او طلب میکنند.در برخی دیگر از جاهای ایران نیز شاهنامه خوانی رواج دارد.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

مقاله درباره شب یلدا

بازگویی خاطرات و قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نیز یکی از مواردی اسـت کـه یلدا را برای خانواده ایرانی دلپذیرتر می‌کند. اما همه ی این‌ها ترفندهایی اسـت تا خانواده ها گرد یک دیگر آیند و بلندترین شب سال را با شادی و خرسندی بـه سپیده برسانند. در سراسر ایران زمین، جایی را نمییابید کـه خوردن هندوانه در شب یلدا جزء آداب و شیوه آن نباشد.

در جاهای گوناگون ایران، گونه هاي‌ تنقلات و خوراکی ها بـه تبع ژیرامون و شیوه زندگی مردم منطقه بهره برده می شود اما هندوانه میوه اي اسـت کـه هیچ گاه از قلم نمی افتد، زیرا شمار زیادی بـه این باورند کـه اگر مقداری هندوانه در شب چله بخورند در سراسر چله بزرگ و کوچک یعنی زمستانی کـه در پیش دارند سرما و بیماری بر انها غلبه نخواهد کرد.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

انشای شب یلدا در گذشته و امروز 

قدیم تر ها در شب یلدا همه ی میرفتن خونه ي بزرگ‌تر ها

و دور یک کرسی می نشستن و گل میگفتن و گل می شنفتن .

آجیل، انار و هندونه هم قسمت اصلی ماجرا بود.

حالا…

انار و هندونه و آجیل هست اما کرسی نیست.

گاهی خونه ي بزرگ تر ها هم حذف میشه

و جاش رو بـه پارک و شهر بازی و سینما و… میده!

باید برای خودمون متاسف باشیم! ما یادمون رفته چی بودیم. حالا چی شدیم؟

البته هنوز هم هستند کسانی کـه پای کرسی مینشینند

و گل می گن و گل می شنون. مشاعره میکن و فال میگیرن.

امسال کـه شب یلدا مون آخرین شب عمرمونه…!!!!!!!!!!!!!

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

مقاله ای درباره شب یلدا

درسته این حرف غلطه، اما شاید بـه خاطر همین هم کـه شده خیلیا تصمیم بگیرن

امسال بهتر از سال هاي‌ پیش این مهمونی رو برگزار کنن.

شب یلدا یعنی شروع زمتستونی کـه همیشه ازش با سرما و بدی و تلخی یاد شده…

اما من یه جورایی دلم برای مظلومیتش میسوزه!

زمستون مظلومه چون با امتحانای ترم شروع میشه

و آخراش هم همه ی لحظه شماری میکنن واسه بهار و تعطیلی.

اما انصافا برف هاي‌ امسال نوید یه زمستون سرد و قشنگ رو میده…

و چه قدر خوب میشه اگه شب یلدا هم برف بیاد…

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

انشا خاطره من از شب یلدا 

دانه هاي‌ برف آرام آرام می بارید و زمین مانند فرشی یکدست و سفید شده بود هوا بسیار سرد بود و زمستان آهسته می آمد . پدر بزرگ کنار شومینه اي هیزمی روی صندلی اسانی اش نشسته بود و پیپ قدیمی اش را روشن کرده بود.

 

پتویی کهنه اما گرم روی پاهایش بود و چهره اش غمگین .یاد خاطره ایی از سال ها پیش اش افتاده بود کـه همسر و فرزندان و نوه هایش همه ی درکنار او در چنین شبی جمع بودند وهمه خوشحال .

 

همسر مهربانش شامی گرم وخوشمزه آماده کرده بود و سفره ایی زیبا چیده بود :انار-هندوانه –آجیل و میوه و شیرینی در روی میز دیده می‌شد ودر گوشه اتاق دیوان حافظی نمایان بود .

 

انشایی زیبا در مورد شب یلدا

پس از صرف شام همه ی ساکت بودند تا پدربزرگ برای هریک غزلی از حافظ بخواند و او آرام عینکش را بـه چشم زد و باصدای رسایی شروع بـه خواندن کرد:

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

گفتم کـه ماه من شو گفتا اگر برآید

وهرکس تعبیری زیبا از اشعاررا میگفت و حالا سال ها ازآن موقع و آن شبهای بـه یاد ماندنی یلدا می گذرد و همسر پیرمردسالهاست کـه از دنیا رفته اسـت و فرزندانش اورا ترک کرده و بـه بيرون از کشور رفته اند و اینک یلدایی دیگر اسـت وآن خاطرات خوش یلدایی برایش بـه جا مانده اسـت و دیگر هیچ .

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

انشا خاطره شب یلدا 

پاییز کـه داشت تموم می‌شد و شبی کـه قرار بود ازفرداش دیگه زمستون شروع بشه شورو حال خاصی داشتم از صبحش لحظه شماری می‌کردم کـه کی شب فرا میرسه تا کنار بخاری نفتی دور خانواده و پدربزرگ و مادر بزرگ جمع بشیم و شبی خاطره انگیز رو سپری کنیم .

 

پدرم میوه و تنقلات و هندونه رو خرید می‌کرد و منم بـه احترام شب یلدا بهش دست نمیزدم تا شب سروش کنیم خیال می کردم منظور از طولانی ترین شب سال یعنی این کـه خیلی زمان میبره تا صبح بشه .دلم واسه اون شبا لک زده ؛

 

بعد از شام پدر اولش قران میخوند و بعدش تفعلی میزد بر خواجه حافظ شیراز و هرکدوم تو دلمون نیتی می کردیم بعد کـه پدر شعرو میخوند اصرار می کردیم کـه تعبیرشو هم زودتر بخونه چون از شعرش هیچی متوجه نمی شدم سپس نوبت هندونه بری می ‌شد و خیره بـه هندونه می‌شدم و قاچ کردنشو تماشا می کردم و با ولع خاصی میخوردم انگار کـه از واجبات این شبه ؛

 

بعدش مادرم انارو دون می کرد و تو ظرفا میریخت و بـه همه ی تقسیم می‌کرد آخر سر هم مینشستیم پای قصه مادر بزرگ ،آخر داستانو هیچوقت نمی‌ فهمیدم چون تا اونموقع خوابم می برد .اگر می دانستم کـه مادربزرگم یه زمانی ما رو ترک میکنه و اون روزا دیگه تکرار نمیشه هرگز آخر قصه رو نمیخوابیدم.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

مقاله در مورد شب یلدا

یلدا بهانه اى اسـت، بهانه اى، تا ما از فرمان کانال هاى پر پیچ و خم سیم هاى ارتباطات بگذریم

و لحظه هاى قشنگ با هم بودن را بـه هیجان سریال هاى زندگى شیشه اى، بدل نکنیم.

یلدا، بهانه اى اسـت تا پندها و تجربه هاى ارزشمند پدربزرگ ها و مادربزرگ هایى را

کـه در پس وقت نداشتن ها و بى حوصلگى هاى کوچک ترها مدفون مانده اند، زنده کنیم.

یلدا، مجالى اسـت براى تکرار هر انچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند

و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند و فراموش مى شوند.

مجالى اسـت براى دیدن عزیزانى کـه تصویر و صدایشان در پس مشغله هاى زندگى رنگ باخته اند.

مجالى اسـت براى نشستن لبخند بر لبان کودکان، در آغوش پر مهر بزرگترها.

یلدا مجالى اسـت؛

مجالى براى من، مجالى براى تو، تا همگى، لحظه هاى شیرین با هم بودن را تجربه کنیم.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

مقاله در مورد شب یلدا به زبان ساده

شب یلدا آخرین شب پاییز اسـت. یلدا می‌آید و ثانیه اي دیرتر از شب هاي‌ گذشته بـه اتمام می‌رسد تا لحظه اي را مشغول خداحافظی با پاییزش شود.
مردم شهر هم دراین شب بـه یادماندنی پاییز، درکنار خانواده شان گرم صحبت و میهمانی هایشان می شوند تا همراه یلدا؛ با آخرین شب پاییز وداع کنند. پاییز تمام می شود اما دانه هاي‌ درخشان انار، بوی تازگی میدهند و هندوانه هاي‌ قاچ خورده اي کـه میهمان لبخندهای شبنشینی می شوند. شب یلدا اگر چه سرد اسـت، اما چنان دل را بـه یک دورهمی زیبا، گرم میکند تا آن قدر غرق شادی شویم کـه بـه یکباره نظاره گر قدوم سرد زمستان باشیم.

 

زمان بسیار سریع می گذرد. یلدا هر چقدر هم طولانی باشد بالاخره بـه اتمام خواهد رسید و جایش را بـه زمستان خواهد داد.

ما در شب یلدا درکنار خانواده و دوستانمان گرم گفتگو و شادمانی هستیم آن قدر بحث هایمان گرم می شوند کـه حساب زمان از دستمان می‌رود! چه شب یلدا و چه شب هاي‌ دیگر، اگر مملو از عشق و محبت باشد شبی بـه یادماندنی و خاطره انگیز خواهد شد.

 

کتاب شعر حافظ هم در شب یلدا، زیبایی بخش دورهیمان می شود و شعرهای دلنشین آن، فرح بخش روحمان. خوش تر از تمام این‌ها، گوش سپردن بـه سخنان نغز و شیرین بزرگترهایمان اسـت کـه با خاطرات زیبایشان فضای خانه را دوست داشتنی تر میکنند.

 

پاییز، فصل برگ ریزان، فصل زیبای خداست و شب آخرش، یلدا، پایان خوش آن اسـت. و دیگر خواب عمیق درختان ادامه خواهد داشت تا آنکه زمستان هم جای خودرا بـه بهار دهد و سرسبزی و نشاط، همه ی جا را فرا گیرد.

پاییز، با برگ هاي‌ رقصان زرد و نارنجی اش نشانگر آنست کـه هر فصلی از فصول خدا رنگ خاص خودش را دارد و زیباست.

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

 انشا ادبی در مورد شب یلدا

صدای قدم هاي‌ بلند یلدا آرام آرام بـه گوش میرسد.

یلدا می آید …

تا باری دیگر سنت شیرین ایرانیان رازنده کند و بازقصه هاي‌ کهن ولذت بخش مادربزرگ را به یادمان بیاورد و دوباره دورهم هرچه سرما و کینه واندوه اسـت ازقلبمان رخت ببندد و بـه جز شیرینی لحظه ها چیزی در خاطر و قلبمان نماند

یلدا می آید…

باهمان قامت بلند،باهمان گیسوان سیاه وکوله باری ازبلورهای سفید و خنده هاي‌ قاه قاه وشیرین.

یلدا می آید …

تا مجالی بدهد بـه آدم هایي کـه کتاب انسانیت رابسته اند وروی طاقچه ي زندگی خاک گرفته تا آن رابردارند و دستی بکشند و مروری کنند در زندگیشان. ودوباره پسته ي خندان وهندوانه ي قرمز و انارشیـرین و فال حافظ و یک شب پراز عشق وشیرینی،یک شب مهتابی وطولانی کـه می‌توان درآن معنای خوش با هم بودن راچشید.

یلدا می آید …

و میشود یکی از بهترین شب هاي‌ زندگی ما و هنگامی کـه با هم هستیم گویی لحظه ها جامه ي شیرینی خودرا بـه تن کرده اند و می رقصند و ما حتی رقصیدنشان راهم نمی فهمیم.

یلدا جان تو می آیی…

تا باری دیگر بـه یادمان بیاوری کـه زندگی آنقدرکوتاه اسـت کـه حتی چند لحظه بیشتر با هم بودن را جشن میگیریم. واینک کنار تابوت پاییــــزنشسته ایم وخاطرات رنگارنگش را مرورمیکنم وبه این می اندیشیم کـه لحظه ها آن قدر زودمی گذرند کـه حتی نفهمیدیم پاییز چگونه کوله بارش را جمع کرد

قطره اي اشک بـه یادخاطرات پاییز برگونه هایم چکید اما ناگهان بادی موذی صورتم را نوازش کرد و قطره ي اشک را با خودبرد، صدایی از دوردست ها بـه گوش میرسد.آری،این صدای قدم هاي‌ آرام زمستان بودکه با کوله باری ازالماس وبلور وسرما می آمد.

در مورد شب یلدا چه خاطره اي دارید؟

 

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

 

انشا کوتاه در مورد شب یلدا

دراین روزهای پاییزی کـه برگ هاي‌ رنگارنگ دست از دامن شاخه ها رها میکنند

دلها نیز از ساحل وابستگی ها ي کودکانه رها و بـه استقبال یلدایی دیگر می‌رود.

یلدا یعنی تجلی درکنار هم بودن و مهربانی،

یلدا یعنی شبنشینی هاي‌ شبانه و هیاهوی کودکانه

و چه زیباست چشم هاي‌ دریایی کودکان دراین شب پرمهر و محبت،دراین شب پر امید و خنده…

قلب هاي‌ لبریز از عشقمان برای یک دیگر میتپد و افکارمان آیینه هاي‌ جاری هستند مثل رود…

در شب یلدا دل ها بی انتهاست تا کران آسمان…

و چه دیدنی اسـت دانه هاي‌ یاقوتی انار در ظرف بلور و بوی خوش همدلی و صفا در فضای خانه

الفبای انتظار نیز دراین شب طولانی کمر خم میکند

و دیگر قادر بـه توصیف این شب کـه دلها بـه عشق بودن می‌تپد نیست

 

انشا زیبا درباره شب یلدا | تحقیق و انشا درباره شب یلدا و شب چله

انشا کوتاه درباره شب یلدا بـه زبان ادبی 

 

 

انشا کوتاه در مورد شب یلدا

وقت لحظه شماری رسیده اسـت دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه پنجشنبه….

میرسیم بـه شب یلدا!!!!!!!!!!!!بلندترین شب سال شبی پراز شور و نشاط

شبی کـه همه ی در خانه بزرگ تر ها جمع می شوند و بلندترین شب سال را درکنار یک دیگر سپری می‌کند

در شهر ما هنوز هم رسم زیر کرسی نشستن در شب یلدا پابرجاست

و عجیب تر آن کـه هرچه جمعیت زیاد باشد بازهم یک جا و زیر یک کرسی می‌نشینند و شادند….

هندوانه،آجیل ،انار،شیرینی،داستان هاي‌ قدیمی همه ی و همه ی دراین شب شکوه خاصی دارد

همیشه دوست داشتم شب یلدا برفی ببارد و زیبایی این شب بیاد ماندنی را دوچندان کند ؛

زیر کرسی بنشینیم و پرده هار ار کنار بزنیم ؛

دانه هاي‌ سفید و نقره اي برف را کـه چون گل بر دامن زمین می‌نشینند نظاره کنیم

و از دیدن آن بـه وجد بیاییم

 

منبع: دلبرانه – دانش چی

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ اتفاقات خنده دار و بامزه سال 2023
کلیپ اتفاقات خنده دار و بامزه سال 2023