انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

مجموعه : انشا زیبا
انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

امروزه مسائل زیست محیطی از مسائل بزرگی اسـت کـه همه ی باید نسبت بـه ان آگاهی داشته باشند و تلاش مثبت خودرا برای حل این مسائل انجام دهند. جوانان هر کشوری در قالب دانش آموز امید زیادی برای ایجاد تغییرات مثبت در محیط پر از آلودگی، گرم شدن کره زمین و غیره دارند. دانش آموزان عموماً این موضوع را در مدرسه برای نوشتن پاراگراف، مقاله، روایت گفتار یا موضوع دریافت می کنند. 

 

ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب چند مقاله در مورد روز جهانی محیط زیست با محدودیت کلمات مختلف برای کمک بـه دانش آموزان ارائه کرده ایم. شـما میتوانید هر پاراگراف یا مقاله روز جهانی محیط زیست رابا توجه بـه نیاز و نیاز خود انتخاب کنید.

 

انشا کوتاه و بلند درباره روز جهانی محیط زیست

از سال 1974؛ روز جهانی محیط زیست هر سال در 5 ژوئن برای گسترش آگاهی و پیشنهاد سیاست هاي‌ حفاظت از محیط زیست جشن گرفته میشود. این یکی از بزرگ ترین کمپین هاي‌ سازمان ملل برای افزایش آگاهی در مورد چندین موضوع مانند محیط زیست، تغییرات آب و هوا، حیات دریایی، ازدحام جمعیت و تجارت غیرقانونی حیات وحش و غیره اسـت.

 

همه ی ساله حدود 150 کشور در جشن روز جهانی محیط زیست با مشارکت چندین کشور شرکت می کنند. غیر انتفاعی – سازمان هاي‌ غیر دولتی، جوامع و سازمان هاي‌ تجاری. هر سال یک موضوع جدید برای ترویج حفاظت از محیط زیست اتخاذ میشود. انشا در مورد روز جهانی محیط زیست .

 

تاریخچه روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست درسال 1972 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی اعلام شد. با این حال، این کمپین آغاز شد و نخستین بار در 5 ژوئن 1973 جشن گرفته شد. هرساله جشن گرفته می‌شود و جشن ان بر اساس موضوع سالانه ان بـه ویژه توسط سازمان ملل متحد اعلام می‌شود.

 

این برنامه توسط شهری برگزار می‌شود کـه در ان موضوعات زیست محیطی از جمله فعالیت هاي‌ مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد. این مهم ترین روز سازمان ملل برای تشویق و آگاهی مردم در سراسر جهان بـه انجام برخی اقدامات مثبت برای حفاظت از محیط زیست اسـت. 

 

1. انشا کوتاه روز جهانی محیط زیست 

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

روز جهانی محیط زیست «WED» کمپینی اسـت کـه همه ی ساله در 5 ژوئن توسط مردم سراسر جهان جشن گرفته میشود. این کمپین بـه منظور افزایش آگاهی جهانی مردم در مورد مسائل زیست محیطی و همچنین انجام اقدامات مثبت زیست محیطی ایجاد شده اسـت. این روز توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اداره میشود و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال 1972 تاسیس شد. این روزی اسـت کـه بـه ویژه بر شرایط محیطی فعلی برای التیام محیط زیست تمرکز میشود.

 

این جشن توسط مردم در بیش از 100 کشور جهان برگزار میشود. روزی اسـت کـه مردم و سیاستمداران از طریق برنامه هاي‌ آگاهی بخشی در مورد محیط زیست برای افزایش توجه سیاسی و همچنین اقدامات عمومی تحریک میشوند. این روز برای تشویق مردم بـه کار برای مسائل زیست محیطی و تبدیل شدن بـه عوامل فعال توسعه پایدار و دوستدار محیط زیست در سراسر جهان ایجاد شده اسـت.

 

2. انشا کوتاه در مورد روز جهانی محیط زیست 

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

کمپین روز جهانی محیط زیست درسال 1972 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شد. این جشن هر سال در ماه ژوئن در تاریخ پنجم برگزار میشود. این بـه عنوان یک کمپین سالانه در افتتاحیه کنفرانس استکهلم در مورد محیط زیست انسانی برای رسیدگی بـه مسائل زیست محیطی در آینده نزدیک اعلام شد.

 

این توسط سازمان ملل متحد بـه عنوان ابزار اصلی ایجاد آگاهی جهانی در مورد مسائل محیطی گرم طراحی شده اسـت. هدف اصلی این کمپین تعیین شده توسط سازمان ملل، دادن چهره واقعی بـه مردم از مسائل زیست محیطی و توانمندسازی انها برای تبدیل شدن بـه عوامل فعال توسعه دوستدار محیط زیست در سراسر جهان بود.

 

تشویق مردم بـه تغییر نگرش نسبت بـه محیط زیست برای ساختن آینده اي امن اسـت. فعالیت هاي‌ سطح ایالت بر اساس موضوع توسط شورای ایالتی کرالا برای علم، فناوری و محیط زیست بـه منظور جشن گرفتن روز جهانی محیط زیست سازماندهی می‌شود. موضوع جشن روز جهانی محیط زیست 2016 “مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات وحش” بود.

 

3. انشا در مورد روز جهانی محیط زیست 

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

روز جهانی محیط زیست هر سال در سراسر جهان در پنجم ژوئن جشن گرفته میشود. درسال 1972 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بـه منظور افزایش آگاهی جهانی در مورد مسائل زیست محیطی تأسیس شد. این جشن برای ایجاد انگیزه در مردم برای انجام اقدامات مثبت زیست محیطی بـه منظور حفاظت از طبیعت این سیاره اسـت.

 

این کمپین زمانی اعلام شد کـه کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی آغاز شد. این برنامه توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اداره میشود. در مراسم جشن روز جهانی محیط زیست 2015؛ نخست وزیر هند، نارندرا مودی، یک نهال در محل سکونت رسمی خود «7؛ Race Course Road، دهلی نو» کاشته شد.

 

اهداف اصلی این کمپین توسط رسانه ها و افراد معروف از طریق حمایت و مشارکت در جشن ان در میان مردم تشویق می‌شود. سفیران حسن نیت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سراسر جهان پیام هایي برای انجام اقداماتی برای روز جهانی محیط زیست ارسال می کنند.

 

این کمپین از مردم دعوت می‌کند تا بـه صورت انبوه در مراسم جشن ان شرکت کنند تا از شرایط واقعی محیط مطلع شوند و عامل برنامه هاي‌ موثر در مقابله با مسائل زیست محیطی برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشند. ما باید در جشن شرکت کنیم و متعهد شویم کـه محیط زیست خودرا برای آینده بهتر حفظ کنیم.

 

4. مقاله روز جهانی محیط زیست 

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

روز جهانی محیط زیست کمپینی اسـت کـه همه ی ساله در پنجم ژوئن جشن گرفته می‌شود تا مردم را در سراسر جهان برای پیشگیري از تغییرات منفی محیطی الهام بخشد. این کمپین با هدف تمرکز بر شرایط محیطی و تشویق مردم بـه حضور فعال در تغییرات مثبت در محیط زیست روی زمین بـه منظور تضمین آینده ایمن سیاره ما ایجاد شد.

 

5. انشا در مورد فعالیت های انجام شده در جشن روز جهانی محیط زیست

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

جشن روز جهانی محیط زیست در هند از طریق فعالیت هاي‌ مختلف بـه ویژه در مدارس و دانشکده ها برگزار میشود. معلمان برنامه‌هاي‌ مؤثری را برای ایجاد آگاهی در میان دانش‌آموزان برنامه‌ریزی می کنند، مانند مقاله نویسی، گفتار خوانی، دانشگاه، بحث در مورد موضوع، نمایش اسلاید، مسابقه، مسابقه هنری، نمایش بنرها، سمینارها، سمپوزیوم، کارگاه‌هاي‌ آموزشی با موضوع خاص، مسابقه نقاشی، سخنرانی در مورد مرتبط.

 

موضوع، نمایش مبتنی بر موضوع، نمایش فیلم، نقل قول، نوشتن شعار و غیره. دانش آموزان برای اقدامات مثبت در مورد حفاظت از محیط زیست تشویق می‌شوند.

 

6. انشا در مورد اهمیت روز جهانی محیط زیست

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

روز جهانی محیط زیست هر سال در پنجم ژوئن جشن گرفته می‌شود. بیش از 100 کشور در سراسر جهان بـه جشن روز جهانی محیط زیست می پیوندند. این برنامه توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد درسال 1973 آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. هدف اصلی از بزرگداشت این روز گسترش آگاهی در مورد محیط زیست اسـت.

 

از نظر علمی، همه ی چیز در اطراف ما، محیط ما را تشکیل می‌دهد. موجودات زنده هردو نوع معادله حرکت، محیط ما را تشکیل می‌دهند. اجزای زنده یا زیستی شامل گیاهان، جانوران و میکروب ها و اجزای غیر زنده شامل هوا، آب، خاک و غیره می‌باشد.

 

محیط زیست بـه دلیل سطح بالای آلودگی در خطر اسـت. تمام اجزای اصلی محیط زیست مانند هیدروسفر، جو، زیست کره، همه ی در دام آلاینده ها هستند. افزایش سطح آلاینده ها شرایط طبیعی محیطی را از بین می‌برد.

 

این نوع آلاینده ها میتوانند طبیعی «بـه عنوان مثال فوران هاي‌ آتشفشانی، آتش سوزی هاي‌ جنگلی و غیره» یا ساخته دست انسان «آلاینده هاي‌ آزاد شده از صنایع، گازهای گلخانه اي از خودرو ها» باشند. عمدتاً آلودگی انسان اسـت کـه باعث تخریب سریع محیط زیست شده اسـت. اشکال عمده آلودگی عبارتند از آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک.

 

محیط زیست یکی از مهم‌ترین ابزار برای بقای ما در سیاره زمین اسـت. محیط زیست ما را پرورش میدهد و بـه ما کمک میکند تا زنده بمانیم. ما نمیتوانیم زندگی را بدون هوا، آب و خاک تصور کنیم. اجزای زیستی مانند گیاهان و حیوانات نیز ابزار مهمی برای بقا هستند. گیاهان بـه تصفیه هوای اطراف ما کمک می کنند. ما غذا را از گیاهان و حیوانات دریافت میکنیم.

 

بیشتر بخوانید: عادت های بدی که محیط زیست را به خطر می اندازند

 

7. انشا در مورد در روز جهانی محیط زیست چه می کنیم؟

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

هدف اصلی روز جهانی محیط زیست گسترش آگاهی در مورد شرایط فعلی محیط زیست اسـت. دراین روز مردم گرد هم می آیند تا در تلاش برای التیام زندگی ما بپیوندند. هر سال یک موضوع یا مشکل زیست محیطی وجوددارد کـه بر روی ان تمرکز می‌شود و تعهدی برای مبارزه با ان مشکل در ان سال گرفته میشود. بـه عنوان مثال برای سال 2019؛ موضوع آلودگی هوا بود.

 

سازمان‌ها در سراسر جهان دراین روز گرد هم می آیند تا گام‌هاي‌ کوچکی برای التیام آینده ما بردارند. مدارس و ادارات کارگران و دانش آموزان را تشویق بـه کاشت درخت یا پاک سازی عده اي از زمین هاي‌ محلی می کنند. این تلاش هاي‌ کوچک میتواند تأثیر زیادی بر محیط زیست بگذارد.

 

برای التیام شرایط زیست محیطی دولت و سازمان هاي‌ بین المللی باید برای مبارزه با مشکلات و حفظ محیط زیست ما گرد هم آیند. معرفی قوانین سخت گیرانه تر، محکوم کردن استفاده از پلاستیک و کاشت درختان بیشتر می‌تواند بـه کاهش آلودگی و کمک بـه حفظ محیط زیست کمک کند. این می‌تواند بـه گسترش آگاهی کمک کند و بـه مردم کمک کند تا گرانش سطوح آلودگی اطراف خودرا کاهش دهند.

 

روز جهانی محیط زیست بـه ما یادآوری میکند کـه سیاره خودرا تحکیم کنیم و خاطرجمعی حاصل کنیم کـه محیط زیست بـه هر قیمتی حفظ می‌شود. علت هایي را کـه بیشترین آسیب را در محیط زیست ما ایجاد می کنند را روشن می‌کند. بـه عنوان مثال صنایع نقش عمده اي در آلایندگی دارند. انها میزان هوایی کـه تنفس می‌کنیم و آبی کـه مصرف می‌کنیم را کاهش میدهند.

 

بنابر این، این روز برای تعداد زیادی از شهروندانی کـه از همه ی این‌ها بی خبرند، چشم باز میکند. بـه عبارت دیگر، آگاهی مردم عادی را نسبت بـه وضعیت موجود گسترش میدهد. علاوه بر این، جامعه را از جوامع مختلف تشویق میکند تا نقش فعالی در جشن گرفتن این روز ایفا کنند.

 

علاوه بر این، آن ها را تشویق میکند تا در توسعه اقدامات حفاظت از محیط زیست فعال باشند. نه تنها این، بلکه همه ی را تشویق می‌کند کـه محیط زیست خودرا ایمن و تمیز نگه دارند تا همه ی آینده اي پاک، سبز و مرفه داشته باشند.

 

8. انشا روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان و کودکان

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

محیط زیست ما یکی از مهم ترین جنبه هاي‌ بقا دراین سیاره اسـت. علاوه بر این، این تنها چیزی اسـت کـه می‌تواند زندگی را پایدار کند. بدون ان حتی یک روز هم نمی‌توانیم زنده بمانیم. بـه عنوان مثال، پوست ما می سوزد، ریه ها پاره میشوند، فشار خون ما افزایش مییابد.

 

علاوه بر این، ما آب و غذا برای زنده ماندن نخواهیم داشت. و این نیز بـه دلیل عدم تعادل گرما و فشار اتمسفر امکان‌پذیر خواهد بود. بنابر این مهم اسـت کـه باید مراقب محیط زیست باشیم. همچنین، تمام استثمارهایی را کـه ما ان را بـه وجود می آوریم کنار بگذارید.

 

محیط زیست جهانی در 5 ژوئن هر سال. مردم بیش از 100 کشور این روز را جشن میگیرند. علاوه بر این، روز جهانی محیط زیست توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد «UNEP» برگزار میشود. از سال 1973. مهمتر از همه ی هدف اصلی جشن گرفتن این روز گسترش آگاهی بود. آگاهی در مورد حفظ محیط زیست ما بود.

 

همچنین اقدامات پیشگیرانه مختلف برای پیش گیری از اثرات گرمایش جهانی انجام شود. از آنجایی کـه همه ی ما میدانیم کـه گرم شدن کره زمین عامل اصلی تخریب محیط زیست ما اسـت. بنابر این وظیفه ما حفاظت از محیط زیست اسـت. و تمام استثماری کـه ان را نابود میکند متوقف کنید. زیرا در نهایت این نیاز اساسی ما برای بقای خود و نسل هاي‌ آینده ماست.

 

در روز جهانی محیط زیست، همه ی ما یک روز از کار خود مرخصی می‌گیریم. و بـه کمپین هاي‌ مختلف برای گسترش آگاهی در مورد حفاظت از محیط زیست بپیوندید. علاوه بر این، همه ی ما نهال هاي‌ کوچکی را در زمینی بایر می کاریم تا پس از چند سال در منطقه رشدکرده و شکوفا شود. همچنین در راهپیمایی هاي‌ مختلف برای آگاهی مردم از این روز شرکت میکنیم. تا آن ها نیز در حفاظت از محیط زیست ما سهیم باشند.

 

علاوه بر این، در مدارس، معلمان روش هاي‌ کاشت درخت را بـه دانش آموزان آموزش می‌دهند. مدرسه اتوبوس هایي را برای بردن دانش آموزان بـه جنگل ها فراهم میکند. در آنجا آن ها با انواع مختلف گیاهان آشنا میشوند. و انواع پوشش گیاهی کـه در ان زنده می‌مانند. همچنین دانش آموزان باید یک نهال از خانه خود بیاورند ودر داخل زمین بکارند. این بـه انها در کسب دانش عملی کمک می‌کند. علاوه بر این، یک وابستگی عاطفی بـه محیط ایجاد می‌کند.

 

9. موضوع انشا روز جهانی محیط زیست

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

موضوع روز جهانی محیط زیست درسال جدید “آلودگی هوا” اسـت. علاوه بر این، امسال چین میزبان این روز بود. آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی گرمایش جهانی اسـت. کـه بـه همین دلیل عواقب خطرناک بسیاری ایجاد میشود. مشکل بـه جایی میرسد کـه مردم نمیتوانند بـه درستی نفس بکشند.

 

علاوه بر این، بیماری هایي مانند سرطان ریه حتی افراد زیر سن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، یک تهدید بزرگ برای مردم ساکن در مناطق شهری اسـت. برای کاهش خطر آلودگی هوا، چین در حال ایجاد دستگاه هاي‌ تصفیه هوا در اکوسیستم خود اسـت. با کمک این افراد حداقل هوای بدون آلودگی را برای تنفس دریافت می کنند.

 

علاوه بر این، همچنین اقدامات اجباری مانند کاهش جمعیت، ممنوعیت استفاده از پلاستیک و کاشت درخت در هر جامعه را انجام می‌دهد. این امر می‌تواند بـه پیش گیری از تخریب محیط زیست ناشی از سال هاي‌ گذشته کمک کند.

 

10. انشا با متن زیاد در مورد روز جهانی محیط زیست

انشا در مورد روز جهانی محیط زیست برای دانش آموزان

روز جهانی محیط زیست هر سال در پنجم ژوئن برگزار می‌شود. حدود 143 کشور در سراسر جهان این روز را جشن می‌گیرند. روز جهانی محیط زیست توسط سازمان ملل متحد با هدف بـه حداقل رساندن دخالت انسان در محیط زیست تعیین شده اسـت. درسال 1974 نخستین روز جهانی محیط زیست با موضوع “تنها یک زمین” برگزار شد. از سال 1974؛ این روز همه ی ساله با موضوعی خاص زیست محیطی جشن گرفته میشود.

 

این مقاله در مورد روز جهانی محیط زیست بـه دانش آموزان کمک میکند تا بدانند چرا روز جهانی محیط زیست را جشن میگیریم ودر ان روز چه می‌کنیم. دانش آموزان می‌توانند از این انشا بـه عنوان یک نمونه انشا برای التیام بخش نوشتاری خود برای امتحان زبان انگلیسی و همچنین برای هر مسابقه انشا استفاده کنند.

 

محیط زیست گرانبهاترین هدیه بـه انسانها دراین سیاره اسـت. امروز باید بر اهمیت محیط زیست تمرکز کنیم و بـه خود یادآوری کنیم کـه طبیعت را نباید بدیهی انگاشت. روز جهانی محیط زیست در سراسر جهان برای احترام و سپاسگزاری برای هر انچه کـه محیط زیست بـه انسانها داده اسـت و تعهد برای محافظت از ان گرامی داشته میشود.

 

روز جهانی محیط زیست در پنجم ژوئن برای افزایش آگاهی در مورد محیط زیست و جلوگیري از آسیب هاي‌ بیشتر ناشی از فعالیت هاي‌ انسانی جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین بـه ما یادآوری می‌کند کـه اقدامات مختلفی برای حفاظت از محیط زیست خود انجام دهیم.

 

هر یک از ما میدانیم کـه گرمایش جهانی عامل اصلی تاثیرگذاری بر محیط زیست ماست. بنابر این، حفظ و حفاظت از محیط زیست وظیفه ماست. همچنین باید از انواع فعالیت هاي‌ بهره برداری کـه باعث تخریب محیط زیست میشود، جلوگیري کرد. در نهایت این نیاز اساسی ما برای بقا و نسل هاي‌ آینده ماست.

 

در روز جهانی محیط زیست، همه ی ما در کمپین هاي‌ مختلف برای گسترش آگاهی در مورد حفاظت از محیط زیست شرکت میکنیم. هرساله جشن روز جهانی محیط زیست بر اساس موضوع خاصی برگزار میشود. همچنین، شعارهای خاصی برای این موضوع وجوددارد، بنابر این موفقیت را برای کمپین در سراسر جهان بـه ارمغان می آورد. همه ی سازمان‌هاي‌ جهان در روز محیط‌زیست گرد هم می آیند تا گام‌هاي‌ کوچکی برای التیام آینده خود بردارند.

 

مدارس و ادارات کارگران و دانش آموزان را تشویق بـه کاشت درخت یا پاک سازی منطقه/اطراف محلی می کنند. این تلاش هاي‌ کوچک تاثیر زیادی بر محیط زیست دارد. برای التیام شرایط محیطی، سازمان ها و رهبران دولتی گرد هم می آیند تا با مشکلات مبارزه کنند ودر نتیجه بـه حفظ محیط زیست کمک کنند.

 

عده اي از اقدامات دولت شامل قوانین سختگیرانه و کاهش استفاده از پلاستیک اسـت. اگر درختان بیشتری بکاریم میتواند آلودگی را مهار کرده و بـه حفظ محیط زیست کمک کند. گسترش آگاهی در میان مردم نیز میتواند بـه کاهش آلودگی ودر نتیجه حفاظت از محیط زیست کمک کند.

 

ایده روز جهانی محیط زیست ایجاد دنیایی زیبا و عاری از آلودگی و کمبود منابع طبیعی اسـت. ممنوعیت پلاستیک، کاشت درختان و گیاهان بیشتر، صرفه جویی در آب، بازیافت و نجات حیات وحش و حیوانات از جمله اقداماتی اسـت کـه منجر بـه محیط زیست بهتر می‌شود.

 

همیشه باید نسبت بـه فعالیت هاي‌ انها آگاه بودو برای تمیز و سالم نگه داشتن محیط اطراف تلاش کرد. ما باید از منابع طبیعی حفاظت کنیم و از انها بـه نحو احسن و بادقت استفاده کنیم. با کنار هم قرار گرفتن میتوانیم محیطی زیبا و سالم ایجاد کنیم.

 

در پایان

وضعیت محیط زیست ما بـه دلیل آلودگی و گرم شدن زمین روز بـه روز در حال کاهش اسـت. ما باید توسعه دوستدار محیط زیست را در کشور خود جشن بگیریم و ترویج کنیم تا محیط زیست را برای آینده بهتر حفظ کنیم.

جدیدترین مطالب سایت