مجموعه : اخبار علمی
بروزرسانی : 18 شهریور 1395

وزن نور چه اندازه است؟

وزن نور چه اندازه است؟

وزن نور چه اندازه است؟

نور یكی از اشكال پرتو الكترومغناطیسی بوده که بر اساس نظریات ارائه شده، توده فوتون‌های آن با دامنه یا طیف این پرتو در ارتباط است و اگر همان‌گونه كه بسیاری از دانشمندان عقیده دارند برد نامحدودی داشته باشد، به این ترتیب باید فوتون‌ها بدون وزن باشند.
بر اساس فرمول E=mc2 كه از سوی انیشتین معرفی گردید نور دارای انرژی و برخی مشخصه‌های دیگر است، از این رو می‌تواند به گونه‌ای رفتار كند كه دارای جرم ‌باشد.

منبع: بیتوته

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت