کشف یک تولد جدید سامانه سیاره ایی توسط جیمز وب !

مجموعه : اخبار علمی
کشف یک تولد جدید سامانه سیاره ایی توسط جیمز وب !

ناسا : یک سامانه سیاره ایی متولد شد!

بـه گزارش از سایت تالاب و بـه نقل از ناسا : 8 اپریل ناسا با ارائه ایی از یک ویدیو کوتاه کـه توسط تلسکوپ جیمز وب ضبط شده بود نوشت « simulations-planetary-system-birth » دراین مطلب از سایت تالاب  بـه بررسی این موضوع می‌پردازیم همراه ما باشید

 

ناسا اخیرا در حساب کاربری تلسکوپ فضایی جیمزوب ویدئویی کوتاه منتشر کرد و نوشت: یک سامانه سیاره‌اي متولد شده اسـت.

این عکسهای تکامل یک قرص پیش سیاره‌اي جوان و ایزوله «یک صفحه چرخان از غبار و گاز با یک ستاره جوان در مرکز» را نشان میدهد.

 

قرص‌هاي‌ پیش ستاره‌اي توده‌هایي از گرد و غبار و گاز هستند و گونه‌اي قرص پیرا-ستاره‌اي بـه شمار میروند کـه اغلب حول ستارگان جوان می چرخند. این قرصها اساس شکل‌گیری سیاره‌ها و سامانه‌هاي‌ سیاره‌اي جدید «مانند منظومه شمسی ما» هستند.

 

کشف یک تولد جدید سامانه سیاره ایی توسط جیمز وب !

simulations-planetary-system-birth

یکی از اهداف علمی اصلی تلسکوپ فضایی جیمز وب این اسـت کـه درباره چگونگی شکل‌گیری ستاره‌ها و سیارات اطلاعاتی بـه دست آورد. دید مادون قرمز حساس وب قادر خواهد بود از میان ابرهای حاوی غبار بـه منظور مطالعه ستارگان کودک در مهدکودک‌هاي‌ ستاره‌اي و همچنین قرص‌هاي‌ پیش سیاره‌اي مانند انچه دراین انیمیشن اسـت، گذر کرده و آن ها را بررسی کند.

 

کشف یک تولد جدید سامانه سیاره ایی توسط جیمز وب !

تولد یک سامانه سیاره ایی

تلسکوپ ۱۰ میلیارد دلاری جیمز وب در روز ۲۵ دسامبر «چهارم دی» سال گذشته پس از سالها تاخیر بـه فضا پرتاب شد ودر روز دوشنبه ۲۴ ژانویه «چهارم بهمن ماه ۱۴۰۰»؛ بـه مدار مورد نظر خود در نقطه لاگرانژ ۲ رسید. لاگرانژ ۲ نقطه‌اي متعادل از نظر گرانشی اسـت کـه در فاصله ۱.۵ میلیون کیلومتری از سیاره ما قرار دارد. تلسکوپ فضایی “جیمز وب” بـه گونه‌اي طراحی شده کـه قادر بـه رصد اجرام در نور مادون قرمز اسـت. ما این پرتوها را بـه صورت گرما حس میکنیم؛ بنابر این تمامی تجهیزات بـه گونه‌اي طراحی شده‌اند کـه در دمای بسیار پایین کار کنند.

 

کشف یک تولد جدید سامانه سیاره ایی توسط جیمز وب !

جیمز وب

جیمز وب ۱۰۰ برابر قدرتمندتر از هابل اسـت. همچنین وب از نور فروسرخ استفاده می کند و دارای طول موج‌هایي اسـت کـه می تواند از میان ابرهای غباری کـه ممکن اسـت از دید هابل – کـه بـه نور مرئی متکی اسـت- جا مانده باشد نیز گذر کند. وب باید عمیق‌تر از پیش کیهان را رصد کند و کهکشان‌هایي را کـه پس از بیگ‌بنگ شکل گرفتند، شناسایی کند. شناسایی این کهکشان‌ها بـه دلیل دور دست بودن و نور کم برای هابل چندان امکان‌پذیر نیست.

کشف یک تولد جدید سامانه سیاره ایی توسط جیمز وب !

مطلب پایانی :

«هابل» بیشتر در نور مرئی رصد می کند، اما «جیمز وب» در طول موج‌هاي‌ طولانی‌تر و قرمزتر، عمدتا در طیف فروسرخ یا مادون قرمز رصد می کند. دانشمندان امیدوارند کـه این قابلیت بـه تلسکوپ اجازه دهد تا بـه اجرام دورتر نگاه کند. زیرا نور این اجرام بـه طول موج‌هاي‌ بلندتر منتقل میشود. «جیمز وب» دارای ۴ ابزار طراحی‌شده برای تشخیص بسیار حساس سیگنال‌هاي‌ فروسرخ اسـت.

 

ستاره شناسان بر این باورند کـه این ویژگی می تواند بـه این تلسکوپ کمک کند تا نور نخستین ستارگانی را کـه پس از مه‌بانگ «انفجار بزرگ» شکل گرفته‌اند، رصد کند و بفهمد کـه چگونه ان ستاره‌ها در کهکشان‌ها ادغام شده‌اند.

جدیدترین مطالب سایت