بروزرسانی : 3 اردیبهشت 1394

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

نیروی دریایی آمریکا روزهای پیش نخستین آزمایش سوختگیری هوایی هواپیمای بدون سرشین X-47B را بر فراز خلیج چساپیک انجام داد. هواپیمای سوخت رسان که در این آزمایش شرکت کرد، مدل K-707 متعلق به شرکت اومیگا یکی از شرکت های خصوصی است.

شایان ذکر است در این آزمایش فقط تشریفات سوخت رسانی انجام شد و سوختی به X-47B منتقل نشده است.

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

آزمایش سوخت گیری در هوا

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

سوخت گیری در فضا

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

سوخت گیری هواپیما در هوا

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

عکس سوخت گیری هواپیما در هوا

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

سوخت گیری هواپیما

اولین آزمایش سوخت گیری در هوا + عکس

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت