سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

1. شوکران آبی غربی : از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

2. گیاه کاستور : یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

3. تاج الملوک :به کلاه شیطان شهرت دارد.

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

4. درخت استرکنین : گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

5. خانه بدوش زهری : در آفریقای جنوبی رشد می کند.

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

6. گل مار سفید : این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

7. گیاه کیسه ای : به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه های خود را می بلعد.

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

8. گیاه کوزه بزرگ : برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

9. شیپور فرشته : به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.

 

سمی ترین گیاهان جهان (عکس)

10. چشم های عروسک : به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.

 

 

منبع: گل و گیاه

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت