اثبات فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

مجموعه : هوا و فضا
اثبات فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

 یک نقطه‌ی سرد در فضا مدرکی دال بر وجود یک جهان موازی

فرضیه هاي زیادی وجود دارد کبنی بر وجود جهان موازی و هم سوء در این جهان یک «نقطه‌ي سرد» «Cold Spot» اسرارآمیز در فضا می تواند مدرکی دال بر وجود یک جهان موازی باشد.  بیشک در فضا منطقه هاي وجود دارد که سرد می باشد این بخش ها از کره زمین دور می باشند 

 

فرضیه هاي در جهان وجود دارند که منع از اثبات جهان موازی می باشند منطقه هاي زیادی در جهان هستی وجود دارد که همگی اثبات می نماید جهان موازی می باشد  ممکن هست که میلیاردها جهان، درست در بیرون از جهان ما وجود داشته باشند. 

 

به گزارش تالاب:دانمشندان سالیان مدیدی به دنبال یک توضیح برای جسم تاریک در «تابش اساس کیهانی» به جا مانده از بیگ بنگ یا همان انفجار بزرگ بوده‌اند. طیف وسیعی از توضیحات گوناگون مطرح شده هست اما علت اصلی احتمالاً ملموس و مفهوم نباشد. گرچه در واقع می تواند یک جهان موازی باشد.

اثبات فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

اثبات فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

 

این ناحیه «جسم تاریک» به طور مشخصی می تواند در نتیجه‌ي برخورد دو جهان با یکدیگر باشد. این مدرک میتواند نخستین مدرکی باشد که تاکنون برای فرضیه‌ي چند جهانی ارائه شده هست. فرضیه چند جهانی بر وجود میلیاردها جهان دیگر «بعضی از انها شبیه به جهان ما» درست در بیرون از جهانی که ما میتوانیم دیدن کنیم، در حال حرکت باشند.

 

«تابش اساس کیهانی» تمام آسمان را پوشش میدهد و دانشمندان توانسته‌اند که نقشه‌اي از این تابش در سراسر جهان ترسیم کنند. این تابش تقریباً به طور یکنواختی توزیع شده و دارای دمای یکسانی هست، اما در این بین، یک «نقطه‌ي سرد» اساسی جلوه‌گری می کند.

 

تاکنون، پرطرفدارترین توضیح این بود که جسم تاریک در نتیجه‌ي یک خلأ عظیم هست. دانشمندان حالا این موضوع را آن گونه مطرح کرده‌اند: جایی که «نقطه‌ي سرد» می تواند دیده شود، در واقع یک فضای عظیم مملوء از جهان‌هاي گوناگون هست.

 

اثبات فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

 فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

 

اما یک بررسی اخیر با نگاهی ریزبینانه‌تر از همۀ وقت به «نقطه‌ي سرد»، نشان داد که جسم تاریک نمیتواند تحت مدل استاندارد کیهان‌شناسی و این جهان، نتیجه‌ي چنین خلأیی باشد.
ممکن هست که همچنان چیز ناشناخته‌اي در علم فیزیک وجود داشته باشد اما همینطور ممکن هست که این نقطه در نتیجه‌ي یک برخورد بین دو کهکشان باشد.

 

روآری مکنزی «Ruari Mackenzie» از دانشگاه دورهام اظهار کرد:

«خلأهایی راکه ما شناسایی کرده‌ایم، نمی توانند «نقطه‌ي سرد» را بر اساس استاندارهای کیهان‌شناسی توضیح بدهند. این امکان نیز وجود دارد که بعضی از مدل‌هایي خارج از این مدل‌هاي استاندارد بتوانند در آینده مطرح شوند تا این دو را به هم مرتبط کنند اما اطلاعات و داده‌هاي ما، محدودیت‌هاي سختگیرانه و محکمی را روی هر تلاشی که بتوان انجام داد، قرار داده هست.

 

محققان میگویند که احتمال کمی وجود دارد که «نقطه‌ي سرد» به طور اتفاقی پدید آمده باشد و به احتمال اکثر می تواند در نتیجه‌ي وقوع چیزی بسیار ناشناخته باشد.

اثبات فرضیه جهان موازی با یک نقطه‌ی سرد در فضا

تام شانکس «Tom Shanks» اظهار کرد:

«این بدان معناست که ما نمی توانیم به طور تمام و کمال این گفته را رد کنیم که نقطه‌ي سرد به علت یک نوسان غیر محتمل «توضیح داده شده توسط مدل استاندارد» حادث شده باشد.
اما اگر این علت، پاسخ ما نباشد، در این صورت باید به دنبال توضیحات عجیب و غریب‌تری باشیم.

 

وی همینطور افزود:

«شاید مهیج‌ترین مورد در این میان، این هست که «نقطه‌ي سرد» در نتیجه‌ي یک برخورد بین جهان ما و یک جهان حبابی دیگر پدید آمده هست.
اگر بررسی و آنالیز ریزبینانه‌تری از داده‌هاي «تابش اساس کیهانی» یا همان «CMB»، این موضوع را اثبات کند که همین مورد هست؛
در این صورت، «نقطه‌ي سرد» می تواند بعنوان نخستین مدرک برای اثبات فرضیه چند جهانی مطرح شود
– و میلیاردها جهان دیگر شبیه به جهان ما میتوانند وجود داشته باشند.

 

محققان الان امیدوارند که آزمایش و امتحان بیشتری را روی «تابش اساس کیهانی» انجام دهند تا به قابل پذیرش بودن فرضیه‌ي جهان موازی پی ببرند.

جدیدترین مطالب سایت