خرید و فروش در اینترنت

تصاویری شگفت انگیز از مزرعه عمودی

تصاویری شگفت انگیز از مزرعه عمودی

این مزرعه شهری با قابلیت کنترل محیط، حرارت، نور و رطوبت برای بهره‌وری سالم است؛ دارای چند محفظه شبیه به ریشه، تنه و برگ است و با توجه به ساختار آن شرایط رشد محصولات متفاوت است.

 

به گزارش تالاب «استیو لی» اهل سئول یک مزرعه کشاورزی عمودی طراحی کرده است؛ شاید این طرح کمی دور از واقعیت باشد اما در سال‌های اخیر چنین طرح‌هایی ارائه شده است.

 

مزرعه شهری مفهومی برای معرفی کشاورزی شهری است؛ طراحی این مزرعه با ساختاری عمودی شبیه به یک درخت است که شاید راه‌حلی برای مشکلات کمبود زمین، جنگل زدایی و آلودگی به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در سال‌های آینده باشد.

 

در واقع این برج آوانگارد برای کشت مواد غذایی جهت نیازهای رو به رشد شهرها در نظر گرفته شده است؛ این مزرعه در یک مساحت کوچک به شکل عمودی بر اساس هیدروپونیک برای تولید مواد غذایی در مقادیر زیاد طراحی شده است که هر طبقه شامل یک مزرعه با محصولی متفاوت است.

 

این مزرعه شهری با قابلیت کنترل محیط، حرارت، نور و رطوبت برای بهره‌وری سالم است؛ دارای چند محفظه شبیه به ریشه، تنه و برگ است و با توجه به ساختار آن شرایط رشد محصولات متفاوت است.

 

تصاویری شگفت انگیز از مزرعه عمودی

 

تصاویری شگفت انگیز از مزرعه عمودی

 

تصاویری شگفت انگیز از مزرعه عمودی