خودروهای گوگل وارد دنیای مجازی شدند + تصاویر

خودروهای گوگل وارد دنیای مجازی شدند + تصاویر

گوگل یکی از کمپانی ها معتبری است که روی پروژه خودروهای هوشمند سرمایه گذاری فراوانی کرده است.

 

مجله تالاب : شرکت گوگل در نظر دارد برای ایمنی بیشتر مسافران خودروهای بدون راننده، ابتدا این خودروها را در یک محیط مجازی تست کنترل کیفی و کمی نماید و آنگاه آنها را وارد جاده واقعی نمایند.
 

خودروهای گوگل وارد دنیای مجازی شدند + تصاویر

 
گفتنی است، کارشناسان در این تستهای مجازی که توسط رایانه شبیه‌ساز صورت می‌گیرد، مواردی مانند سرعت ترمز، مانور حرکتی و سایر معیارها را اندازه گیری خواهند کرد.
 

خودروهای گوگل وارد دنیای مجازی شدند + تصاویر

هدف اصلی از این آزمایش ایجاد اطمینان خاطر در راننده‌ها برای حرکت در جاده‌ها با این وسیله نقلیه است.

 

خودروهای گوگل وارد دنیای مجازی شدند + تصاویر

این ماشینها می‌توانند سرعتی معادل با 16 کیلومتر بر ساعت پیدا نمایند.