ماشینی برای حرکت در مناطق برفی

ماشینی برای حرکت در مناطق برفی

 

ماشینی برای حرکت در مناطق برفی، معمولا با ماشین های معمولی نمی توان وارد مناطق پوشیده از برف شد اما این ماشین که تازه ساخته شده است این کار را آسان می کند.

 

این سیستم حرکتی جدید Venturi Antarctica نام دارد که تمامی فناوری های به کار رفته در آن صرفا با این هدف بوده که بهترین نوع حرکت را در سطوح یخ زده و پوشیده از برف داشته باشد.

 

اخیرا Venturi Antarctica در رشته های کوههای آلپ اروپا مورد آزمایش قرار گرفته و حالا به نظر می رسد برای سرویس دهی در نقطه ای که از ابتدا مد نظر بوده یعنی قطب جنوب کاملا آماده است.

 

ماشینی برای حرکت در مناطق برفی

ماشین برفی

ماشینی برای حرکت در مناطق برفی

ماشین حرکت در برف

ماشینی برای حرکت در مناطق برفی

Venturi Antarctica

ماشینی برای حرکت در مناطق برفی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت