طراحی رادیو مجهز به تشخیص احساسات

طراحی رادیو مجهز به تشخیص احساسات

نرم‌افزاراین سیستم حالت چهره شنونده را رمزگشایی می‌کند و به رادیو دستور پخش موسیقی متناسب با آن را می‌دهد. یک لبخند موجب بلندشدن سر و گردن می‌شود و یک اخم هم تکان‌دادن سر سامانه را به دنبال دارد و این نشان می‌دهد که رادیو متوجه نامطلوب‌بودن موسیقی شده و آن را تغییر می‌دهد.

 

نمونه اولیه «رادیوی راپورت» (Rapport Radio) مانند یک لامپ استاندارد به نظر می‌رسد و دارای سر و گردنی خمیده‌ای است. سر این گجت میزبان بلندگو و وب‌کم بوده و ابزار رادیویی به رایانه‌ای متصل است که موسیقی می‌نوازد.

 

نرم‌افزار این سیستم حالت چهره شنونده را رمزگشایی می‌کند و به رادیو دستور پخش موسیقی متناسب با آن را می‌دهد. یک لبخند موجب بلندشدن سر و گردن می‌شود و یک اخم هم تکان‌دادن سر سامانه را به دنبال دارد و این نشان می‌دهد که رادیو متوجه نامطلوب‌بودن موسیقی شده و آن را تغییر می‌دهد.

 

گفته می‌شود نرم‌افزار تشخیص چهره می‌تواند دیگر گجت‌های خانگی را نیز کنترل کند.

رادیوی ابداعی محصول نبوغ کالج سلطنتی هنر و امپریال کالج لندن است.

 

جدیدترین مطالب سایت