بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

شرکت «ویتل» به اتفاق شرکت «اوگلیوی» یک بطری با درپوش هوشمند طراحی کرده است که ساعت نوشیدن آب را به کاربر اطلاع می‌دهد.

 

اکثر ما به دلیل مشغله زیاد، نوشیدن آب را فراموش می‌کنیم در صورتی که آب برای سلامت بدن مفید است. شرکت «ویتل» به اتفاق شرکت «اوگلیوی» یک بطری با درپوش هوشمند طراحی کرده است که ساعت نوشیدن آب را به کاربر اطلاع می‌دهد.

 

این بطری دارای یک درپوش قرمز رنگ است و بر روی آن، یک پرچم کوچک نصب شده است که زمان نوشیدن آب، پرچم بلند می‌شود تا به کاربر یادآوری کند ساعت نوشیدن آب است؛ ضمن اینکه این در پوش مجهز به زمان سنج است.

 

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب

بطری هوشمند مجهز به اعلام ساعت نوشیدن آب