متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

ابوالقاسم حسن منصور ملقب به ابوالقاسم فردوسی، شاعر و حماسه‌سرای قرن چهارم است. او در یکی از روستا‌های خراسان به نام باژ در سال 329به دنیا آمد و در سال 411 در هشتاد سالگی از دنیا رفت. یکی از آثار معروف او شاهنامه است که در آن، تاریخ زندگی شاهان ایران به شعر آمده است.زبانِ همه فهم این شاعر نامدار ایرانی، شاهنامه را از آغاز تا امروز و حتی فرداهای دور به سمبل تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان بدل کرد و شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ ایرانیان شد. یکی از مهمترین ویژگی های فردوس زبان دلنشین و گیرای او بود.

 

نام و آوازهٔ فردوسی در همه ی جای جهان شناخته و ستوده شده‌ و همچنین شاهنامهٔ فردوسی به تعداد زیادی از زبان‌های‌ زنده جهان برگردانده شده ‌است. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده‌ است. هر سال دراین روز آیین‌های‌ بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی برگزار میشود.

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

خواندن بیشتر : روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسی طوسي و شرحی از بیوگرافی فردوسی حکیم


 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی

 

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

**************************************************

 

جدید ترین متن پسداشت زبان فارسی 1401

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ

سالروز بزرگ مردی که تک تک لغت های زبان فارسی مدیون او هستند

را به همه فارسی زبانان دنیا تبریک می گویم .

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

 

متنوع ترین متن تبریک بزرگداشت فردوسی 1401

 

ز یاقوت سرخست چرخ کبود
نه از آب و گرد و نه از باد و دود
به چندین فروغ و به چندین چراغ
بیاراسته چون به نوروز باغ
روان اندرو گوهر دلفروز
کزو روشنایی گرفتست روز
ز خاور برآید سوی باختر
نباشد ازین یک روش راست تر
ایا آنکه تو آفتابی همی
چه بودت که بر من نتابی همی

روز بزرگداشت حکیم ابواقاسم فردوسی گرامی باد …

 

**************************************************

 

بروز ترین متن تبریک بزرگداشت فردوسی 1401

حکیم ابوالقاسم فردوسی :

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی؟

زادروز آن عالم داستان و حماسه فارسی را

به دوست دارانش تبریک می گویم

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

اشعار روز پاسداشت زبان فارسی

 

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

 

**************************************************

 

جدید ترین متن تبریک بزرگداشت فردوسی 1401

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است
دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

 

متن پیامک بزرگداشت زبان پارسی 1401

 

شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی

هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید

زادروز فردوسی مبارک .

 

**************************************************

 

متن تبریک یادبود حکیم فردوسی 1401

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد…

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

 

حکیم فردوسی خردمند :

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان

سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد

و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست

و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت

و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

 

**************************************************

 

پیامک تبریک زادروز فردوسی 1401

 

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم

ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی 

 

**************************************************

 

اس ام اس تبریک بزرگداشت زبان فارسی 1401

 

​ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است
سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

**************************************************

 

متن تبریک زادروز فردوسی 1401

 

خرد چشم جانست چون بنگری
تو بی چشم شادان جهان نسپری
روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد…

 

**************************************************

 متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

متن پیامک تبریک زادروز حکیم فردوسی 1401

 

امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران ، حکیم ابوالقاسم فردوسی است

امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی

گرامی باد

 

**************************************************

 

پیامک تبریک زادروز فردوسی 1401

 

شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ

بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل .

فردوسی امین بود حافظ زبان ثمین

بود حکیم و کرد شروع به گفتن اسرار زمین .

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

 

**************************************************

 متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

اس ام اس بزرگداشت فردوسی

 

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

گوش شنونده همیشه

در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

خرد برترین هدیه الهی است

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

 

**************************************************

 

پیام تبریک پاسداشت زبان فارسی

 

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری،
بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری
سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

 

پیامک تبریک بزرگداشت فردوسی 1401

 

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود

وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداست فردوسی

 

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

 

متن تبریک روز پاسداشت زبان فارسی

 

حکیم فردوسی خردمند :

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان

سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد

و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست

و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت

و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

 

**************************************************

 

حکیم فردوسی (اس ام اس روز پاسداشت فارسی)

 

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

 

اس ام اس تبریک بزرگداشت زبان پارسی

چنینست فرجام کار جهان
نداند کسی آشکار و نهان
روز بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی گرامی باد…

 

**************************************************

 

شعر به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

 

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

حکیم فردوسی

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم

 

**************************************************

 

متن تبریک برزگداشت حکیم فردوسی

 

پس از مرگ نفرین بود بر کسـی
کزو نام زشتی بماند بسی
فرار سیدن روز بزرگداشت فردوسی بر شما تبریک میگوییم

 

**************************************************

 

متن تبریک بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

 

**************************************************

 

دست نوشته تبریک بزرگداشت فردوسی

 

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم

ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم

بزرگذاشت فردوسی مبارک باد

 

 

امروز روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این روز را به همه هموطنان و دوستداران فرهنگ و زبان و ادب پارسی تبریک می گوییم و امیدوارم از خواندن این متن لذت برده باشید.

 

جدیدترین مطالب سایت