متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

متن درباره روز اهدای خون

روز «۱۴ ژوئن» هر سال بـه نام روز جهانی اهدای خون «روز جهانی تقدیر از اهدا کنندگان خون» انتخاب شده‌اسـت.

دراین روز از همت والا و فعالیت بشردوستانه تمام کسانی

کـه در زمینه اهدا و انتقال خون و نجات جان انسان‌ها تلاش میکنند، قدردانی می شود.

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

متن درباره اهدای خون

 

آیا شـما احساس می‌کنید کـه پولی برای بخشیدن ندارید؟ شـما گرانبهاترین منابع را دارید کـه از ان بی خبرید: توانایی صرفه جویی در زندگی با اهدای خون! کمک کنید با بـه اشتراک گذاشتن این هدیه ارزشمند با کسی کـه نیاز دارد جانش را نجات دهید

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

جمله برای اهدای خون

 

هموطن! بیایید با اهدای خون خود جان هموطن نیازمند و مریض خودرا نجات دهیم

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

عکس روز جهانی اهدای خون

 

اگر یک اهدا کننده خون هستید، شـما یک فرد قهرمان هستید، جایی کـه هدیه اي عالی از زندگی خودرا دریافت کردید.

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

جملات زیبا بـه مناسبت روز جهانی اهدای خون

 

تک تک قطرات خونی کـه دارم می‌دهم برای کشورم

می جنگم برای کشورم

جانم را میدهم برای کشور

و اهداء می کنم خونم را برای اعضای کشورم

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

پیام زیبا برای اهدای خون

 

اهدای خون برای یک جوان و انسان سالم هیچ ضرری ندارد. برای بیمار امید زندگی اسـت. با اهدای خون زندگی را بازگردانید

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

جمله برای اهدای خون

 

اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی اسـت كه امید بـه زندگی را در افراد نیازمند بـه این فرآورده حیات بخش ارتقا می بخشد و سبب التیام روند درمانی آنان می شود.

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

متن درباره اهدای خون

 

اشک هاي‌ مادر نمی‌تواند فرزند خودرا نجات دهد. اما خون شـما می‌تواند.

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

اس ام اس درباره اهدای خون

 

امروز، روز جهانیِ مهربانی هست و چه مهربانی بالاتر از اهدای زندگی بـه یک هموطن؛ بـه یک همنوع!

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

پیام زیبا برای اهدای خون

 

قطره قطره خون تو

لحظه لحظه زندگی من

هموطن! بیایید با اهدای خون خود جان هموطن نیازمند و مریض خودرا نجات دهیم.

هموطن ؛ انسانی بـه خاطر اهدای خون خودت چشم انتظار زنده گی را دارد .

زنده گی ان هموطن ما کـه درجدال با مرگ اسـت با اهدای خون من و تو ادامه میتواند و بس .

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

روز جهانی اهدای خون

 

خونی کـه شـما اهدا می‌کنید بـه کس دیگری فرصت زندگی داده اید.

یک روز این شخص ممکن اسـت یکی از نزدیکانتان،

یک دوست، یک عزیز و یا حتی خود شـما باشد.

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

جملات زیبا بـه مناسبت روز جهانی اهدای خون

 

هر كس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان اسـت كه گویی همه ی مردم را زنده كرده اسـت

 

متن درباره روز اهدای خون + پیام زیبا برای اهدای خون

پیام زیبا برای اهدای خون

 

برای دادن خون، نیازی بـه نیروی اضافی و غذای اضافی ندارید و با اهدای ان زندگی را نجات خواهید داد.

جدیدترین مطالب سایت