اس ام اس های چهارشنبه سوری

اس ام اس های چهارشنبه سوری

تام کروز ، نیکلاس کیج ، جنیفر لوپز ، رابرت دنیرو ، یانی ، دیووید کاپرفیلد ، آنتونی رابیز ، خود من  و بقیه ی ستارگان جهان ازت خواهش میکنیم چهارشنبه سوری مواظب خودت باشی

 چهار شنبه سوریه نیا پایین می سوزی

 

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

 

چیه؟ توقع داشتی اینجا آتیش باشه بسوزی؟؟

 

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

چهارشنبه سوری نزدیکه.یه وقت نری از رو آتیش بپری.

 

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

با یاد سرخی گونه هات..

درخشش چشمات ..

سوزانندگی لبهات..

 داغی عشقت

 از رو آتیش میپرم

دوستت دارم آتیش پاره  چهارشنبه سوری مبارک

 

اس ام اس های چهارشنبه سوری

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

 

تام کروز ، نیکلاس کیج ، جنیفر لوپز ، رابرت دنیرو ، یانی ، دیووید کاپرفیلد ، آنتونی رابیز ، خود من  و بقیه ی ستارگان جهان ازت خواهش میکنیم چهارشنبه سوری مواظب خودت باشی

با یاد سرخی گونه هات..

درخشش چشمات ..

سوزانندگی لبهات..

 داغی عشقت

 از رو آتیش میپرم

دوستت دارم آتیش پاره  چهارشنبه سوری مبارک

 

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

 

آخه تجربه ثابت کرده اگه بره رو آتیش کباب میشه.

 

 

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

 

آخرین سخنرانی بوش:

ملتی که در چهارشنبه سوری  یکدیگر را با ترقه پاره می کنند
اگه انرزی هسته ای بدست بیارن  دنیا را پاره می کنند.

 

** اس ام اس های چهارشنبه سوری **

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت