جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

مجموعه : جوک های طنز
جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﻋﯿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ |:………….ﮐﻪ 2 ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻢ

ﯾﺎ 3 ﺑﺎﺭ !!ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪﯾﻬﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺳﻪﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﯽﻃﺮﻓﻮ ،

ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺟﺎ ﺧﺎلی ﻣﯿﺪﻩﻭﺳﻂ ﺟﻤﻊ ضایع ﻣﯿﺸﯽ

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺎ !
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﯾﻪ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﺩ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻫﺎﻡ
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺸﺪﻩ
مشکل کجاس،بنظر شما؟؟؟!

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

دیروز یه تبلیغات دیدم لهم کرد. . . . . . . . .
((((روغن مار صد در صدد گیاهی)))
ینى واقعأ مشکل ما فرار مغز هاس؟؟

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ 20 ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺴﺎﺯﺩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻭ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 20 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث الاغ زد از کلاس انداخت
بیرون بعدش پشیمون شد گفت آخه بچه‌ها شما چرا منو اذیت می‌کنید که
مجبور بشم بزنمتون؟ شما مث بچه‌ی خودم می‌مونید؛ حالا برید اون دوستتون
رو که زدمش صدا کنید بیاد تو…
پسره اومد تو، معلم بهش گفت چرا آخه اذیت میکنی؟ چرا کاری میکنی
که مجبور بشم بزنمت؟ چرا آخه؟ ‌ها؟ چرا آخه؟ یهو دوباره شروع کرد پسره رو زدن،
پسره سری دوم از سری اول بیشتر کتک خورد…

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

بهترین راه حل سحر خیزی :
شب سه لیوان آب بخور و بخواب
مثانه شما رو رأس ساعت 5 صبح بیدار میکنه :))

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

سر صبحی یه دختره پی ام داده :
سالگرد add مون مبارک :|||
ناموسن ببین چجوری میخوان خودشونو بچسبوننا!

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

نحوه پسته خوردن ایرونی جماعت :
همزمان یکی در دهان ، یکی در دست دیگری ، و دیگری هم تحت نظر

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

دخترا بعد حمام …
مامااااااان حوله…سشوار….کرم دست….مام…..کرم صورت….لوسیون …..عطر …..لطفا!!
اما پسرا

.
.ننه شورتم کو ………
…..
10 دقیقه بعد …
ننه شورتمو کجا گذاشتی..
30 دقیقه بعد ..
نمیخواد همون قبلی رو برعکس پوشیدم!!

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

رفته بودیم خواستگاری
خلاصه پرسیدن:
ﺁﻗﺎ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭼﯽ ﮐﺎﺭﻩﺍﻥ؟
.
.
.
..
.
داییم جواب داد:
+ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻦ !
– ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
+ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻦ، ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻣﯽﮔﻦ ﺁﻓﺮﯾن
هیچی دیگه بقیه جلسه خواستگاری رو نمیتونم تعریف کنم :”)

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

دخترا بعد از امتحان:
بچه ها x رو چند به دست آوردید؟
نازی:23.5
گلی:23.5
مهناز:23.54

پسرا بعد امتحان:
بچه ها x رو چند به دست آوردید؟
علی:574
مهرداد:0.29
سامان:138
کاوه:مگه x هم داشتیم؟؟؟

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﺁﺭﻩ ﺧﺐ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟
.
.
.

.
.
.
.

.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﻠﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩ

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

خانومه فیش گاز رو برده بانک
به یارو پشت باجه میگه ببخشید اقا شما گاز می گیرید؟؟؟؟

طرف گفته نه خانم متاسفانه من فقط جفتک می اندازم
اون اقای همکارم گاز می گیره

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

علم بهتر است یا ته دیگ ماکارونی ؟
.
.
.
.
خاک تو سر این علم که با هر چی مقایسش میکنی کم میاره!

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﭘﺪﺭ
ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ” ﺗﻮ ﻫﻢ ﺁﺩمی

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

الان شرایط ، جوری شده که اگر صدقه خود را داخل سطل زباله بندازید
.
.
.
.
.
.
.
زودتر بدست مستحق می رسه تا در صندوق صدقات…!!

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

تجربه نشون داده به خلبان های مالزیایی نباید گفت
«برو گمشو»
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جدی می گیرن !

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

یه شوهر عمه دارم اونقدر دماغش گنده اس که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وقتی کنارم میشینه تنگی نفس میگیرم دیوث
همه ی اکسیژن اطرافش رو مثل هود میکشه |:

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺑﻠﮓ ﺑﻠﮓ ﺁﺑﻠﯿﮑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺭﻭﺯ
22 ﺑﻬﻤﻦ

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

تو کل زندگیم تنها کسی که
بم ابراز احساسات کرد
دخترعموم بود!
داشتم میرفتم دستشویی بدو بدو اومد گفت:
اول من برم؟
گفتم: باشه برو
به پاستیل خرسی قسم
اشک تو چشماش جمع شد! گفت:
عاااشقتمم بخدا!
بعله! تا این حد خاطرخواه دارم!
چی فکر کردین؟

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ساعت ۶ صبح صدای مسیج گوشیم اومد…. با چه سختی از زیر لحاف دراومدم دیدم
نوشته شده :
.
.
.
قالیشویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد.
.
.
.
اینقده خوشحال شدم که نگو!!

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ …
.
.
.
.
.
ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭼﺮﺍﻏﺎﯼ ﻣﻮﺩﻣﻢ ﻫﺴﺘﻦ !
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﺩﻕ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﭼﺮﺍﻏﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺩﻣﯽ
ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ….
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﺁﺁﺁﺁﺁﻣﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻦ

 

جوک های خنده دار و باحال جدید اسفند 93

 

دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!
رفتم pv میگم خانوم اسمتون چیه؟؟
.
.
.
.
.
میگه واااایییی شما پسرا چقدر خنگید.اسمم گلیه.

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت