اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

زندگی فردا نیست
زندگی امروز است
زندگی
قصه عشق است و امید
صحنه غمها نیست
به چه می‌اندیشی
نگرانی بیجاست
چون خدا با توست

درود صبح تون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر گفتن

 

گلدانهای لبخندرا
درحیاط چهره بگذارید
چشم هایتان راآب بزنید
پلکهای خسته راجارو کنید
نان تازه ای ازسرکوچه نشاط بگیرید
هرصبح
بنشینیدعشق بخورید
وچای بنوشید
وبه خداوندوهمه درود بگوئید

درود صبحتون بخير

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر گفتن

 

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه ی ی دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می‌کند!
مینوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !
حامد نیازی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

متن صبح بخیر

 

مهربان که باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد کرد
و صبح
مگر چیست؟
جز لبخند مهربانت . . .

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

صبح بخیر دوستانه

 

Good morning!
Always fall asleep with a dream
and wake up with a purpose
صبح بخیر!
فراموش نکن همیشه با رویا بخوابى
و با هدف بیدار بشى

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

عکس مخصوص صبح بخیر

 

دوستان ارجمندم
امروزتان سرشاراز حس خوب
یک روزدیگر
یک فصل دیگه
یک برکت دیگر
ویک شروع
وفرصت دیگربراے
زندگےبهتر
خداےمهربانم
توراسپاس بخاطر
روزےدیگر وآغازی نو
درود صبحتون بخیر شادی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

پیام صبح بخیر زیبا

 

رویای شمال و نم نم اول صبح
یک کلبه و عطر مریم اول صبح
من هیمه بیاورم تو هم کتری آب
من آتش و تو چای دم اول صبح
صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

 

مزه اش به شیرینی
چای اول صبح میماند
شبی که به امید
صبح بخیر شنیدن
از لبان تو سر شود . . .
فریبا دادگر

 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

 

و چای دغدغه عاشقانه خوبی ست
برای با تو نشستن بهانه خوبی ست
صبحتون به خیر و شادی

 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

جملات زیبا برای صبح بخیر گفتن

 

درود به صبح
درود به زندگی
که برای بودنش زنده ایم
درود به مهربانی
که همه ی ی بهش محتاجیم

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

عکس زیبا برای صبح بخیر

 

این صبح، این نسیم
این سفره‌ی مهیـا شده‌ی سبز
این من و این تو . . .
همه ی ی شاهدند که چگونه
دست و دل به هم گره خوردند
یکی شدند و یگانه . . .

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

متن زیبای صبح بخیر

 

امروز و هر روزتون گلباران
صبحتان پراز محبت
الهی
سهم امروزتان شادی
سهم زندگیتون عشق
سهم قلبتون مهربانی
سهم چشمتون زیبایی و
سهم عمرتون عزت باشه
صبح تابستونی
تون زیبا و در پناه خد

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

پیامک های صبح بخیر گفتن

 

خداوندا با ذکر تو…
حتی
چای دم صبح من از روزهای پیش
دل چسب تر است؛
سعید اردلان

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

عکس صبح بخیر به همسر

 

درود خدای مهربان
درود شور دوباره
درود طراوت عشق
درود آوای زندگی
درود دوستان خوبم
به روزمهربانی
خوش آمدین!
امروز را بالبخندشروع کنید
روزتان راجشن بگیرید

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

صبح بخیر

 

هر صبح باید به شیرینی آغاز شود
شبیه لبخند کسی
که دوستش داری . . .
صبح بخیر

 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

متن صبح بخیر زیبا

 

صبح یعنی
روی خندان خدا
و ترانه ی باران
سلامی گرم در روز سرد زمستانى
صبحتان لبریز از برکت
تنور دلتان داغ داغ . . .

 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

صبح بخیر عشقم

 

صبح
مسافری ست
با چمدانی پر از مهر و لبخند
کافی ست
عاشقانه به استقبالش بروی . . .
سارا قبادی
صبحتون عشق

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

عکس صبح بخیر

 

امروزتون عالی
زندگیتون بدون حسرت
تنتون سالم
دلتون شاد
جيبتون پرپول
روزگارتون پرازمعجزه
عاقبتتون بخیر
درلحظه لحظه
زندگی،خداوندکنارتون…

صبحتون زیبا دوستان

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

صبح بخیر گفتن در گروه

 

صبح زمستانی سردی هست
واحوال قشنگ
بر سرش انداخته خورشید
یک شال قشنگ
اینقدر می چسبد اینجا
با چنین صبح لطیف
از کتاب خواجه شیراز
یک فال قشنگ
صبحتون قشنگ

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

کانال صبح بخیر

 

زندگی بهشت است
برای آنانی که
عاشقانه عشق می ورزند
بی پروامحبت می‌کنند
وکمترازدیگران انتظار دارند
به زیبایی گل شکی نیست
امازیباترازگل شمایید
امیدوارم همیشه شادوخوشبخت باشین

درود صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

هر صبح
به شوق دیدن پیامت
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است !

 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

صبح
یعنی
طلوعِ
” تو ”
بر مَدارِ
بی قراریِ من . . .
سحر نام آموز

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

کانال صبح بخیر

 

ای چــــــای! دمت گـــــرم که دم آمده ای
ای صبح! چه خوش به جام جم آمده ای
ای دختــــــر آفتــــــــاب! نــــــــاز قدمت
شــــــادم که بجــــای هرچه غم آمده ای

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

خدایا
در این روز زیبا
به فڪرمان منطق
به قلبمان آرامش
به روحمان پاڪی
به وجودمان آزادی
به دست هایمان قدرت
به چشمهایمان زلالی
به زندگیمان عشق
به دوستی هایمان تعهد
و به تعهدمان صداقت عطا ڪن

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

سلامی گرم درطلوعی زیبا تقدیم شما مهربانان
آرزومیکنم پنجره دلتون
همیشه روبه خوشبختی باز بشه
صبح تون بخیروخوشی
روزتون گلباران

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

بهارِ روح‌افزا رفت
وآمد فصلِ تابستان
امیدوارم همیشه
گرمی تابستان در زندگی‌تان
لبخند بر لبانتان
عشق در قلبتان
لطف در نگاهتان
محبت در چهره تان
بخشش در رفتارتان
وحق در زبانتان جاری باشد

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

کانال صبح بخیر

 

بار دیگر هم شبم، با نور چشمت صبح شد
ای یگانه آفتاب شهر دل، صبحت بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

کلمه سحرانگیز ســـلام
چہ قدرتی دارد برای تابش محبت
حس کرده ای کہ بیانش
چہ خون گَرمی در رگ صبح می دواند
پس موج لطیفی بساز از واژه پرمهر
سلااااام ‌
صبحتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

هر صبح
بوی تو میدهد پیرهنم
بس که تمام شب
تنگ در آغوش گرفته ام
خیالت را . . .

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

جملات عاشقانه صبح بخیر

 

چه زیباست
هر صبح همراهِ خورشید
به خدا درود کنیم
نام خدا را نجوا کنیم
و آرام بگیریم

درود
امروزتون پر از شادی و رحمت
لحظه هاتون پر از مهر و محبت
زندگیتون پر از عشق و برکت

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

صبح یعنى
همه ی ی ی شهر پر از بوی “خداست”
عابرى گفت :
که این “مطلق نادیده” کجاست؟
“شاپرک” پر زد و با رقصِ خود آهسته سرود
چشمِ دل بازکن
این بسته به افکار شماست

صبح زیباتون بخیر

خونه هاتون پر بركت

شادی توی دلهاتون

آرامش توی قلبهاتون

دلتون پر امید

وجودتون سلامت

رابطه هاتون پر از عشق

روز خوبی داشته باشید

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

جملات عاشقانه صبح بخیر

 

صبح زیباتون شادشاد
یک روزقشنگ
یک دل آرام
یک شادی بی پایان
یک نورازجنس امید
یک لب خندون
یک زندگی عاشقانه
وهزارآرزوی زیبا
ازخداوند برایتان خواهانم
درود صبح زیباتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

متن زیبا و خواندنی صبح بخیر

 

مهربان کـه باشی

خورشید از سمت قلب تو

طلوع خواهد ڪرد

و صبح مگر چیست ؟

جز لبخند مهربانت…

درود

صبح بخیر

لبخند خدا بدرقه نگاه مهربانتان

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

خدایا در این روز
از فصل زیبای تابستان
آرامش نابت
و عطر مهربانیت را
هم چون دانہ های‌ باران
آرام و بی صدا
بر سرزمین قلب
دوستان و عزیزانم ببار
و امروزشان رابه طراوت
و پاکی باران قرار ده .

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

صبحتان نورانی

ورنگين ترازرنگين کمان..

روزتان فرخنده

وازمهربانی جاودان..

قلبتان سرشاراز

آرامشی زيباشود..

خنده باشد هديه امروز، بررخسارتان..

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

دعای صبح بخیر

 

الهی، صبح امروزت زغم دور
دلت ازحسرت هر بیش و کم دور
خدا یارت، نگهدارت، به هرجا
از اقبالت، دو چشم پر زِ نَم دور
نصیبت حال خوش، شادی و لبخند
لبت از ناله های‌ دم به دم دور

درود صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

متن زیبا و خواندنی صبح بخیر

 

صبحتان نورانی و رنگين‌تر از رنگين‌کمان روزتان فرخنده و از مهربانی جاودان

قلبتان پـُر باشد از آرامش و عشق و امید

خنده باشد هديۀ امروز بر رخسارتان

درود صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اشعار صبح بخیر

 

در صبحی زیبا
صمیمی ترین
درود ها و درودها
تقدیم شما مهربانان
امید که طلوع امروز
آغازخوشےهایتان باشد
و شادی و برکت و آرامش
مهمان همیشگی خانه هایتان
صبحتون بخیر و نیکی عزیزان

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

دوباره صبح شد

یک شروع تازه

زمانی برای با هم بودن

مهرورزی را دوره کردن

از زندگی لذت بردن

گل خنده به یکدیگر هدیه دادن

درود روزتون زیبا

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

درود به روزمهربانی
درود به دوستان خوبم
روزتون پر از عشق و
محبت،
پر از موفقيت و شادى
پر ازصلح و سازش
پر ازخنده و دلخوشى
و پر از خبر های خوب

روزتون عالی وپر از خیر برکت

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

صبح ڪہ جوانہ زد هر چہ خوبـے است

بر لب ایوان احساست

بر خیز و بہ همہ ی دنیا

گلهاے مهربانے هدیہ ڪن

صبحتون بخیر و شادی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اشعار صبح بخیر

 

“خوشبخت ترین”

مخلوق خواهی بود…

اگر روزت را

ان چنان زندگی کنی،

که گویی نه فردایی

وجود دارد برای دلهره،

و نه گذشته ای برای حسرت…!!

صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

شعر زیبای صبح بخیر گفتن

 

درود صبحتون طلای
امروزتان شاد و
سرشاراز عشق و رضایت
سلامتی ساکن جانهایتان
و لبخنـد جاری
بر لبهایتان باشد
کسب و کارتون خوب
شادیهاتون دائمی
و زندگیتون عالی باشـه
روزتون زیبا و در پنده خدا

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

الهی در این روز
زیبا
دریای زندگیتون
پراز امواج زیبای سلامتی
آسمون دلتون خالی از
ابرای غم وناراحتی
وساحل عمرتون پر از
ماسه های‌ برکت باشہ

صبحتون
سرشار از رحمت الهی..

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

عطر یاس

آواز نسیم

رقص شاپرک ها

انوار عاشقانه ی آفتاب

گویند:

درود

صبح زیبایتان بخیر

امروز و هر روزتان بکام

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

شعر زیبای صبح بخیر گفتن

 

از صدای پای صبح میفهمیم

اتفاق تازه‌ای در راه است

خدا ڪند این صبح زیبا

همه ی ی غرق

در باران اجابت شویم

فقط خدا باشدو ما

یڪ چتر آرامش

درود صبحتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

شعر زیبای صبح بخیر گفتن

 

یک روز پراز آرامش
یک دل شاد و بی غصه
یک زندگی آروم
و عاشقانه
و یک دعای خیر از
ته دل
نصیب لحظه هاتون
و پراز
یهویی های‌ قشنگ
روزتون زیبا

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

شروع صبح زیبا با شعر

 

صبح ها

لباس آرامش به تن کن

دستهایت را باز کن

چشمهایت راببند،

و رو به آسمان،

صد بغل حسِ ناب زنده بودن را،

نفس بکش …

وبه زندگی درود کن

درود صبحتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

هر روز صبح که چشم می‌گشایی

یعنی قرار است که باشی …

یعنی هنوز باید نقشت را در این صحنه شگفت زندگی بازی کنی

یعنی هنوز فرصت داری تا زندگی کنی

و هر روزی جدید می‌تواند آغازی جدید باشد …

نگاهی نو

حضوری نو

تجربه‌ای نو

برای تو …

امروزت را زندگی کن …

درود صبح زیباتون سرشار از عشق و عطر خدایی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

شروع صبح زیبا با شعر

 

درود دلهای مهربان
درود زندگی زیبا
درود دوستان گلم
امروزتان سرشارازآرامش
لبتون خندون
رزقتون زیاد
شادی هاتون ماندگار
و جاده زندگیتون
پراز عطر خوش عشق
و مهربانی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

صبح ها

لباس آرامش به تن کن

دستهایت را باز کن

چشمهایت راببند،

و رو به آسمان،

صد بغل حسِ ناب زنده بودن را،

نفس بکش …

وبه زندگی درود کن

درود صبحتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

درود …

صبح نفسش حق است

به هر بهانه بیدارت می کند

که روز تازه راشروع کنی

به نوری،عطر چای و صدای گنجشکی

هر چه هست زندگیست و زیبا

درود صبحتان بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

 

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی

و امید دیگری است

بگشای دلت رابه مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بی شک شکوفه های‌ خوشبختی

درزندگیت گل خواهدکرد!!

درود صبحتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن زیبا و ادبی به دوستان (عکس صبح بخیر)

شروع صبح زیبا با شعر

 

درود
صبح زیبا تون عالی
ازخدابرایتان
یه سبدحال خوب
یه دریاخیروبرکت
یه دنیا زیبایی
یه عالمه خوشبختی
یه دامن نیک نامی و
یه عمرسرفرازی خواهانم

 

 

جدیدترین مطالب سایت
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰