چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

 خانواده داغدار بـه تازگی اندوه عظیمی را تجربه کرده اند. چه چیزی می توانید بگویید کـه درد را از بین میبرد؟ دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب لیستی از متن هاي‌ همدردی برای عزیزانتان را منتشر کرده ایم.

50 ایده آسان و الهام گرفته شده

شـما از قبل می دانید کـه هر چیزی کـه بگویید، نیش از دست دادن را از بین نخواهد برد. اما شـما همچنین میدانید کـه مهم اسـت کـه همبستگی، همدلی و عشق را نشان دهید. بالاخره شـما بـه خاطر انها آسيب می‌بینید. شـما فقط از کلمات غافل هستید.

آیا چیزی وجوددارد کـه بتوانید برای ابراز همدردی خود در کارت بنویسید کـه پیش پا افتاده، کلیشه اي یا بی فکر بـه نظر نرسد؟

شاید. نکته اصلی اینجاست: تا زمانی کـه از روی عشق و نگرانی واقعی چیزی می‌نویسید، خود ارسال یک پیام همدردی و حسن نیت شـما را نسبت بـه دوست غمگین خود منتقل می کند.

با این حال، کلماتی کـه استفاده میکنید مهم هستند. بیایید در مورد انچه باید در کارت همدردی بنویسیم صحبت کنیم، با چند نکته مفید شروع کنیم.

چگونه یک کارت همدردی بنویسیم

چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

چیزی بگو. شـما باید از دست دادن انها را بپذیرید. نوشتن یک کارت همدردی یک شروع عالی اسـت، و همچنین می توانید تماس بگیرید و یک پست صوتی بگذارید، یک پیامک ارسال کنید، دفعه بعد کـه آن ها را حضوری دیدید با انها صحبت کنید. حداقل، تلاش برای اعتراف از دست دادن خود بـه فرد غمگین می‌گوید کـه شخصی کـه دوستش داشت برای شـما بسیار مهم اسـت.

با دست یادداشت بنویسید. از هر احساسی کـه در کارت اسـت فراتر بروید و سعی کنید چیزی را بـه قول خودتان بگویید. این می تواند یک خط بسیار کوتاه برای ابراز عشق و همدردی باشد یا می توانید کارت را پر کنید. یک خودکار بردارید و یادداشت همدردی خودرا بنویسید، این یادداشت بـه گیرنده نشان می‌دهد کـه برایتان مهم اسـت.

نام متوفی را بگویید. بـه دلایلی، مردم ممکن اسـت در گفتن نام فرد متوفی در اطراف عزاداران مردد باشند. شاید تلاشی برای جلوگیري از برانگیختن خاطرات ناخوشایند یا ایجاد احساسات شدید باشد.

اما چیزهای کمی برای گوش یک فرد غمگین بهتر از شنیدن نام عزیزشان وجوددارد. و چیزهای کمی وجوددارد کـه بهتر از دیدن نام عزیزشان روی کارت باشد.

شامل یک عکس. یکی از معدود چیزهایی کـه ممکن اسـت بهتر از شنیدن نام متوفی باشد، دریافت عکسی اسـت کـه قبلاً دیده نشده از عزیزشان. این یک هدیه عالی اسـت کـه برخی ان را تقریبا شبیه بـه دست آوردن یک لحظه اضافی از زندگی خود توصیف می‌کنند. یک عکس جدید یک گنج اسـت.

اگر عکسی از عزیز درگذشته دارید، ان را پرینت بگیرید و با یادداشتی در کارت قرار دهید کـه روی ان نوشته شده اسـت: «فکر کردم ممکن اسـت این عکس [نام] را دوست داشته باشید».

یک داستان یا خاطره بگویید. اگر اوقات خاصی رابا متوفی بـه اشتراک گذاشته‌اید، یک خاطره یا داستان کوتاه بنویسید. یک داستان خنده دار، یا چیزی کـه مهربانی، خلاقیت یا اشتیاق فرد را نشان میدهد.

اگر بیشتر از چند خط باشد، ممکن اسـت ان را روی یک ورق کاغذ جداگانه قرار دهید. این روش دیگری اسـت کـه شـما می توانید یک “لحظه اضافی” از زندگی انها را بـه اشتراک بگذارید و بیش از انچه کـه می دانید ارزشمند خواهد بود. داستان ها اغلب برای کمک بـه روند عزاداری یافت میشوند.

ناخن – میخ. آی تی. از این مخفف برای پوشش اصولی استفاده کنید:

متوفی را نام ببرید

ضایعه را تصدیق کنید

با غم و درد آن ها شناسایی کنید

بگذارید بدانند کـه شـما اهمیت می‌دهید

در کارت همدردی چه چیزی بنویسیم

چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

سعی نکنید چرخ را دوباره اختراع کنید. از آنجایی کـه هیچ عبارت جادویی وجود ندارد کـه بتوانید برای التیام همه ی چیز بگویید، بهترین کاری کـه می توانید انجام دهید این اسـت کـه بـه سادگی چیزی بگویید. اجازه دهید این نقل قول هاي‌ همدردی الهام بخش کارت شـما باشد.

1-نمیدونم چی بگم فقط بدان کـه دوستت دارم و دلم برایت می سوزد.

2. [نام] شخص فوق العاده اي بود. بـه شـما و خانوادهتان تسلیت عرض میکنم.

3. برای از دست دادن شـما بسیار متاسفم. شـما دلسوزی عمیق من را داری.

4. قلب ما با شـما و خانواده تان دراین زمان سخت اسـت.

5. دلم برای [name] هم تنگ شده اسـت.

6. ارسال این کارت بـه همراه دعای ما برای شـما در غم این ضایعه بزرگ.

7. کلمات نمی‌توانند اندوه و اندوهی را کـه در از دست دادن [والدین، همسر، و غیره] شـما احساس میکنیم، بیان کنند. عمیق ترین تسلیت ما را پذیرا باشید و بدانید کـه ما بـه فکر شـما هستیم.

8. از شنیدن خبر از دست دادن [name] بسیار متاسفم. همان طور کـه شـما عزادار هستید، بدانید کـه ما درکنار شـما غمگین هستیم ودر عین حال یاد و خاطره [او] را گرامی می داریم.

9. دانستن [نام] هدیه بود.

10. همیشه بـه یاد می‌آورم کـه [name] چگونه [داستان یا ویژگی را در این جا وارد میکند].

11. هیچ کلمه اي وجود ندارد. فقط بدان کـه دوستت دارم و همچنین دلم برای [نام] تنگ خواهد شد.

12. میخواهم بدانید کـه من درکنار شـما خواهم بود، مهم نیست کـه چه باشد.

13. فقط می خواستم بـه شـما اطلاع دهم کـه گریه کردن اشکالی ندارد، غمگین بودن اشکالی ندارد، خوب اسـت [نام] را بـه خاطر بسپارید و دوستش داشته باشید و دلتنگ [او/او] شوید. من شـما را دوست دارم و برای شـما این جا هستم.

14. باشد کـه خاطرات معشوق [پدر، برادر، همسر و غیره] شـما را دراین دوران سخت آرامش بخشد.

15. ما برای مرگ [نام] غمگین هستیم و زندگی [او/او] رابا شـما جشن میگیریم.

16. ما [نام] را همراه شـما گم کرده ایم.

17. من [نام] را بـه خوبی نمی‌شناختم، اما افکار و دعاهای من دراین هنگام غم همراه شماست.

18. قلب ما برای شـما درد می کند. همه ی ما خیلی دلتنگ [name] هستیم.

19. [Name] بـه شدت از دست خواهد رفت. صمیمانه ترین تسلیت ما بـه شـما و خانواده محترمتان

20. من اغلب وقتی [در خانه شـما قدم می‌زنم، سر کار هستم، صبح بیدار میشوم و غیره] بـه شـما و [نام] فکر می کنم. من هر بار یک دعا می‌خوانم. فقط می خواستم بدانی کـه من بـه تو فکر می کنم و یاد [نام] را گرامی می دارم.

21. خورشید دریک زندگی شگفت انگیز غروب کرده اسـت. اجازه دهید تمام خاطرات خوش روی شـما حتی زمانی کـه غمگین هستید بشوید.

22. دوست عزیز: این بد اسـت. «یا برای طنز، “این موفق اسـت.”»

23. وقتی خبر فوت [name’s] را شنیدم دلم برای تو شکست.

24. همان طور کـه شـما [نام] را بـه یاد می آورید، در غم شـما شریک هستیم.

25. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، پدر رحمتها و خدای همه ی آسایش، کـه ما را در تمام مصیبتهای ما تسلی میدهد. دوم قرنتیان 1: 3-4 – اگر چه ممکن اسـت اکنون چنین احساسی نباشد! دعا می کنم کـه دست آرامش خدا روی تو باشد، و میخواهم بدانی کـه من تو را دوست دارم و برای [نام] هم دلتنگم.

الگوی پیام کارت همدردی آسان

چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

از این الگو برای گفتن چیزی ساده ودر عین حال عمیقاً واقعی و معنادار در مورد شخص استفاده کنید:

[نام] یک [ویژگی عدد 1] بود کـه [ویژگی عدد 2] بود. او بـه شدت دلتنگ خواهد شد.

ویژگی شماره 1: آنها چه کسانی بودند

پدر فداکار، مادر

شوهر، زن دلسوز

شخص، دوست، همکار فوق العاده

فرد دوست داشتنی، دوست، همکار

دادن شخص، دوست، همکار

فرد دوست داشتنی، دوست، همکار

فرد متفکر، دوست، همکار

فرد شگفت انگیز، دوست، همکار

شخص، دوست، همکار باورنکردنی

فرد، دوست، همکار بـه طور عفونی شاد

فرد دلسوز، دوست، همکار

ویژگی شماره 2: کاری که آنها انجام دادند

خنده شگفت انگیزی داشت

همه ی را کـه ملاقات می‌کرد دوست داشت

همیشه برای _____ وقت گذاشتم

همیشه اتاق رابا لبخند او روشن می‌کرد

خداوند رابا تمام وجودش دوست داشت

زندگی رابا تمام وجود زندگی کرد

کارها را درست انجام داد

نسبت بـه همه ی سخاوتمندانه بود

چنین روحیه بخشنده اي داشت

چنین قلب صبور و مهربانی داشت

در دل شاعری واقعی بود

می تواند در میدان مسابقه از هر شخصی پیشی بگیرد «پیست مسابقه، زمین بسکتبال، بوفه همه ی چیزهایی کـه میتوانید بخورید»

می‌دانست چگونه مهمانی کند

چنین تأثیری در زندگی من داشت

برای من خیلی معنی داشت

میتونست مثل فرشته بخونه

سخت کار کردم اما همیشه برای خانواده و دوستان وقت داشتم

عالم و آقا بود

همیشه باعث می شد همه ی احساس خاص بودن کنند

شگفت انگیز ترین کوکی ها را پخت

من بـه دانستن افتخار میکردم

الگوی بزرگی بود

من برای بچه هایم داستان خواهم گفت

آنچه را که نباید در کارت همدردی نوشت

چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

من میدانم کـه شـما چه احساسی دارید

من یک [والدین، فرزند، حیوان خانگی] را نیز از دست داده ام

شـما دراین شرایط رشد خواهید کرد

همیشه می توانید دوباره ازدواج کنید / فرزندخواندگی / فرزند دیگری داشته باشید

او/او خیلی جوان بود

وقت رفتنشان بود

نقل قول هاي‌ احساسی و مبهم مذهبی «اما در نهایت بی معنی».

هر چیزی کـه با «حداقل…» شروع شود

تشییع جنازه نگرفتم چون…

نکاتی برای ارسال کارت همدردی

چه چیزی در کارت همدردی بنویسیم؟

بـه یاد داشته باشید، این واقعیت کـه شـما در حال نوشتن یک کارت همدردی هستید، برای فرد سوگوار بسیار معنی دارد. آن ها ممکن اسـت هرگز ان را نشان ندهند، ممکن اسـت زمان یا انرژی برای پاسخ دادن دراین زمان دشوار پیدا نکنند، اما از این ژست قدردانی خواهند کرد و بـه یاد خواهند آورد کـه شـما از دست دادن انها را تصدیق کردید.

ان را کوتاه نگه دارید؛ با دست بنویس شـما نیازی بـه نوشتن یک کتاب یا حتی یک پاراگراف ندارید. اما چیزی رابا دست بنویسید کـه کم و بیش بیانگر این باشد کـه در زمان نیاز بـه انها اهمیت میدهید.

اگر کمکی ارائه می‌دهید، بـه یاد داشته باشید کـه مشخص باشید. پیشنهاد خودرا دنبال نمایید اگر انها شـما را دراین مورد قبول نکردند، پیشنهاد را در چند روز، هفته یا ماه تمدید کنید.

دلخور نشو. اجازه دهید کارت شـما را نادیده بگیرند یا پیشنهاد کمک شـما را رد کنند. هر کاری کـه آن ها انجام دهند یا انجام ندهند، آخرین کاری کـه باید بـه عنوان یک دوست دلسوز انجام دهید این اسـت کـه با ناراحت شدن، آشفتگی بیشتری ایجاد کنید.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن اسـت. حتی شش ماه بعد همه ی چیز درست اسـت، بـه خصوص بـه این دلیل کـه در ان زمان توجه بیشتر افراد دیگر بـه سمت خود کشیده شده اسـت و فرد سوگوار «احتمالاً» در غم خود احساس تنهایی می کند. حتی اگر فوراً یک کارت همدردی بفرستید، شش یا هشت ماه دیگر را درنظر بگیرید «یا بـه ویژه در سالگرد مرگ» تا بـه آن ها یادآوری کنید کـه هنوز بـه آن ها فکر می‌کنید و با انها عزاداری می‌کنید.

در پایان

ارسال یک هدیه همدردی را درنظر بگیرید. گاهی اوقات می‌خواهید بیشتر بیان کنید. پس همراه کارت خود یک هدیه نیز قرار دهید. 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت