اس ام اس معمایی جدید

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس معمایی جدید

می دونی فرق تو با پنالتی چیه؟ پنالتی 50 درصد گله اما تو صد درصد گلی!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

می دونی فرق تو با فرقون چیه؟ فرقون گِل می بره ولی تو دل می بری.

** اس ام اس معمایی جدید **

 

میدونی شباهت تو با باغچه چیه ؟جفتتون کرم دارید

** اس ام اس معمایی جدید **

میدونی شباهت تو با لامپ چیه !؟؟دور هر دوتا تون پشه جمع میشه!

 

** اس ام اس معمایی جدید **

 

می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟ رقیقه مثل قلبت، خوش رنگ مثل چشمات، تلخ مثل دوریت.

 
** اس ام اس معمایی جدید **

 

می دونی فرق تو با بنزین چیه؟بنزین چند ماهه که عزیز شده ولی تو یه عمره واسم عزیزی!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

ميدوني فرق تو با كاميون چيه؟ كاميون بار ميبره ولي تو دل ميبري!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره . از تو معرفت!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

میدونی فرق تو با باد چیه؟ باد نفس آسمونه ولی تو نفس منی!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

می دونی شباهت تو با خورشید چیه؟ هردوتون از پشت کوه اومدین.

** اس ام اس معمایی جدید **

میدونی فرق تو با ماه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟جوراب لنگه داره ولی تو نداری!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

میدونی فرق تو با کلاغ چیه؟ کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

ميدوني فرق تو با اشک چیه؟اشک از چشمم میفته ولی تو هيچ وقت از چشمم نميوفتي!

** اس ام اس معمایی جدید **

مي دوني فرق تو با چغندر چيه ؟ از چغندر قند مي گيرن از قندش شيريني ، شكلات و عسل درست مي كنن اما تو خودت قند و نباتي شكلاتي شكلاتي عسلی یا که شیرینی ، که به دل اینجور میشینی!

** اس ام اس معمایی جدید **

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟؟روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماااااااااهی

** اس ام اس معمایی جدید **

میدونی فرق تو با راه چیه؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی!

** اس ام اس معمایی جدید **

 

می دونی فرق تو با پینوکیو چیه؟ پینوکیو آدم شد ولی تو آدم نمی شی!

** اس ام اس معمایی جدید **

می دونی فرق تو با انار چیه؟ انار هزار دونه است ولی تو یدونه اي!

 

** اس ام اس معمایی جدید **

مي دوني فرق تو با فندوق چيه؟ فندوق يه مغز كوچولو داره ولي تو اونم نداري!

 

** اس ام اس معمایی جدید **

می دونی فرق تو با موهات چیه؟ اونارو می شه اصلاح کرد، ولی تورو هرگز!

 

** اس ام اس معمایی جدید **

ميدوني فرق تو با عزراييل چيه؟اونو اگه يه روز ببينم ميميرم ولي تو رو اگه يه روز نبينم ميميرم.

** اس ام اس معمایی جدید **

ميدوني فرق تو با خون چيه؟خون ميره تو قلب و برميگرده اما تو ميري تو قلب و برنميگردي!

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت