خرید و فروش در اینترنت

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید

نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند .

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

اگر انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب

می شود بهترینها از شما بگریزد حیرت انگیز است . ویلیام جییمز

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی كنیم . سانتا بان

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟

آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.

پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبران

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . اُرد بزرگ

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

از ابرانسان است كه انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

غذایی را بخور كه می پسندی ,لباسی را پبوش كه مردم می پسندند. ادیبان

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . اُرد بزرگ

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید . چاحیت

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

در این روزگار ما به خاطر اندیشه ها می جنگیم و روزنامه ها سنگرهای ما هستند . هاینه

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید . اُرد بزرگ

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی خردمند

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . جبران خلیل جبران

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

در میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتون

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورل

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

 

راز خوشبختى در این است كه بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسون

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

آدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا كه این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی كه هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچه

 

اس ام اس های ادبی

اس ام اس های ادبی

هرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم

زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)

زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)

چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)

ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوز