جملات زیبای شکرگزاری از خداوند (+قدردانی و تشکر)

جملات زیبای شکرگزاری از خداوند (+قدردانی و تشکر)

دراین قسمت از مجله تالاب جملات زیبای شکرگزاری از خداوند را آماده نموده ایم کـه می‌توانید برای دیگران ارسال و استفاده نمایید.

باید منشا داشته‌هامون را قدر بدانیم و با خداوندی کـه داشته‌هایتان را در اختیارتان قرار داده خواسته‌هاي‌ خودرا در بین بگذارید. نخستین مرحله رسیدن بـه خواسته‌ها شکرگزاری از خدا بابت داشته‌هایمان اسـت؛ آرامش رابا شکرگزاری طلب کنید تا معجزات بی‌نظیر شکرگزاری رابا پوست و استخوان لمس کنید.

 


مطلب مرتبط: جملات احساسی زیبا برای نیایش کردن با خداوند


 

جملات احساسی برای شکر گزاری از خداوند

خدایا شکرت کـه من را لایق حیات دراین دنیای بی‌کران دیدی

خدایا، بابت این‌که بـه من بـه عنوان یک “انسان” اجازه زندگی کردن داده‌اي، شکرگزارم.

خدایا از تو ممنونم کـه بی نهایت نعمتت را بـه من ارزانی داشتی.

خدایا شکرت بابت این‌که در مقابل تمام سختی‌هاي‌ زندگی همراهی‌ام کردی و اجازه ندادی در مقابل‌شان زانو بزنم

خدایا شکرت بابت این‌که من را بـه مسیری هدایت کردی کـه بتوانم در ان لحظات خوبی را تجربه کنم

خدایا بابت این‌که هرروز ثروت و پولی را بـه من اعطا می کنی سپاسگزارم

خدایا بابت اطرافیان مهربانم از تو شکرگزارم

خدایا سپاسگزارم کـه مهر خودت را در دل من انداختی و بـه من اجازه عاشقت شدن را دادی!

خدایا بابت این‌که چشمت را بر همه ی گناهان من بسته‌اي از تو سپاسگزارم

خدایا شکرت کـه حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی در کنارم بودی و نگذاشتی احساس تنهایی کنم

خدایا از تو سپاسگزارم بابت دنیای زیبایی کـه ساخته‌اي

خدایا شکرت کـه اجازه داده‌اي برعکس بسیاری از انسان‌هاي‌ منفی‌باف، من زیبایی‌هاي‌ زندگی را ببینم

خدایا شکرت کـه من را در مقابل سختی‌هاي‌ زندگی مقاوم کرده‌اي

خدایا شکرت کـه بـه من یک خانواده داده‌اي!

 

جملات مخصوص شکرگزاری از خداوند

قدردانی و تشکر از خداوند مهربان

 

خدایا شکرت بـه من اجازه ي زیستن دادی

الهی شکر تمام سلول هاي منظم و مهندسی من از تو سامرند

الهی شکر سایه ي من همیشه در حال شکرگزاری اسـت

الهی شکر لبخند خوب خدا بر چهره زیبای اطرافیانم

الهی شکر قلب مهربانم را کـه بـه سرعت نعمتهای را درک می‌کند

الهی شکر روح بزرگم را کـه همواره لبریز آرامش اسـت

الهی شکر خداوند پشتیبان و هدایتگر ن اسـت

الهی شکر همه ی ي زندگی ام را بـه خدا میسپارم و از انچه هست راضی و خشنودم

الهی شکر خدای مهربانم را دوست دارم

 

قدردانی و تشکر از خداوند مهربان

 

خدایا شکرت کـه بـه من سلامتی و ثروت در زندگی عطا کردی

خدایا شکرت کـه همیشه من و خانواده ام را در امان نگه داشتی

خدایا شکرت برای همه ی چیز؛‌ هر چه کـه دارم از لطف و محبت توست

خدایا شکرت کـه در مسیر پر پیچ و خم زندگی مرا رها نمی کني

و مرا تا انتهای پشت سر گذاشتن سختی‌ها راهنمایی میکنی

خدایا شکرت برای هر موفقیت بزرگ و موفقیت کوچکی کـه داشتم

خدای عزیز، تو را بـه خاطر همه ی نعمت هاي‌ بیشماری

کـه در تمام مراحل زندگی ام بـه من بخشیدی، سپاسگزارم

خدایا از تو سپاسگزارم کـه بـه من یک روز دیگر هدیه دادی،

فرصتی دیگر برای تبدیل شدن بـه فردی بهتر،

فرصتی دیگر برای دادن و تجربه عشق و عاشقی کردن

خدایا شکرت! برای این‌که کنار من هستی،

هرگز مرا ترک نکردی و همیشه مرا دوست داشتی

خداوندا از تو سپاسگزارم کـه بـه من زندگی زیبا را برکت دادی،

من برای همیشه از شـما برای این زندگی سپاسگزارم

خدایا شکرت کـه بـه من عقل و سعادت دادی،

میدانم کـه بدون تو نمی توانستم کاری انجام دهم،

خدایا شکرت برای تمام خوبی هایي کـه در زندگی ام رخ داده اسـت

پروردگارا از تو سپاسگزارم کـه مرا لایق تمام نعمت‌هاي‌ زیبای خود دانستی،

تا ابد سپاسگزار تو هستم اي پروردگارم

 

جملات شکرگزاری مثبت و پر انرژی از خداوند

 

جملات شکرگزاری مثبت و پر انرژی از خداوند

 

خداوندا در زمان هاي‌ ناامیدی خسته میشوم

و پاهایم از حرکت می‌ایستد،

دلم از خواستن ها خالی میشود

اما دستانم بازهم بـه سمت توست

خدایا تا تو را دارم ناامید نخواهم بود.

 

خدایا شاکر و شکرگزارم کـه هرروز با من مهربانی

و هرچه بدی می کنم، تو با من خوبی.

 

خداوندا صبح زیبای دیگری رابا صدای دلنشین پرندگانت آغاز کردم.

شکر تو را میگویم برای یک روز زیبای دیگر،

برای سلامتی روح و جسم

و بـه خاطر وجود ارزشمند عزیزانم

 

خدایا شکرت کـه در مسیر

پر پیچ و خم زندگی مرا رها نمی کني

و مرا تا انتهای پشت سر گذاشتن

سختی‌ها راهنمایی می کني

 

خدایا تو را شکر می گویم برای این که زندگیم خوب

خدایا تو را شکر می‌گویم

برای این‌که زندگیم خوب،

سازم کوک و صبحم قشنگ اسـت.

 

خدای عزیز،

تو را بـه خاطر همه ی نعمت هاي‌ بیشماری

کـه در تمام مراحل زندگی ام

بـه من بخشیدی، سپاسگزارم

خدایا از تو سپاسگزارم کـه بـه من یک روز دیگر هدیه دادی،

فرصتی دیگر برای تبدیل شدن بـه فردی بهتر،

فرصتی دیگر برای دادن و تجربه عشق و عاشقی کردن

خدای مهربانم روزم رابا حضور و نام تو شروع می کنم.

حضور تو در درختان و برگ هاي‌ ان ها، در نور خورشید،

در صدای زیبای پرندگان ودر نعمت هاي‌ فراوانت آشکار اسـت.

الهی شکر

 

خدای مهربانم چیزی برای من روشن نیست

و اینده هم پنهان اسـت اما خیالم راحت اسـت

چرا کـه تورا میبینم و تو همه ی چیز را

 

امروز برای همه ی عزیزان و دوستانم، عشق واقعی،

سلامتی و آرامش آرزو می کنم

خداوندا هر چیزی کـه برایشان خیر اسـت بـه ان ها بده.

 


مطلب مرتبط: شعر زیبا و ادبی برای تشکر کردن | شعر برای قدردانی و تشکر از زحمات


درد و دل با خداوند بزرگ و مهربان

 

خدایا دستمان را بگیر

تا یادمان نرود کـه باید دستی را بگیریم

خدایا نگاه زیبایت را از ما دریغ نکن

تا همواره یادمان باشد باید نگاهی باشیم

از سر عشق و مهر بـه انسانها

خدایا بابت شریک زندگی خوبم از تو ممنونم.

 

بنام خداوند معجزات بزرگ

خداوندا تا حالا نشده چیزی ازت بخوام و تو بهم ندی 

 

بینهایت ازت متشکرم خدای یکتا

خداوندا اي عشق مطلق اي قدرت مطلق

برای تمام نعمتها و رحمتهایی کـه بهم عطا کردی

بینهایت تا بینهایت ازت متشکرم

حتی اون نعمتها و رحمتهایی کـه بهم عطا کردی

و خودم خبر ندارم

خداوندا ازت بینهایت متشکرم

خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت

خدایا تو را شکر می‌گویم

چرا کـه هرروز بهترینها را وارد زندگی من می کنی.

 

متن زیبا برای سپاسگزاری از خدا

متن زیبا برای سپاسگزاری از خدا

 

خدایا از تو سپاسگزارم، برای هر لحظه اي کـه با من بودی

 

*****

وقتی زندگی شیرینه

سپاسگزاری کن و لبخند بزن

وقتی زندگی تلخه

شکر کن و رشد کن

 

*****

خدایا سپاسگزارم برای همه ی نعمت هایي کـه بـه من و خانوادم دادی

برای قدرتی کـه هرروز بـه من میدی

و برای تمام افرادی کـه اطرافم هستن و زندگی را معنادارتر می‌ کنن

 

*****

 

خدایا، میخوام از صمیم قلب از تو تشکر کنم

کـه در راه با من بودی

و هرگز مرا ترک نکردی

 

*****

خورشيدی كه تو آفريدی بـه فرمان تو می درخشد

گل ها از شادی از عظمت تو می رقصند

و من چيزی جز قلبی سپاسگزار ندارم كه بـه تو تقديم كنم خداوندا، خدای من

ممنون كه مرا آفريدی

 

شکر گزاری برای خداوند بهترین کار دنیاست

هر بار کـه شکرگزاری کردم

حتی برای کوچک ترین چیز

احساس کردم حضوری بزرگ تر از خودم را لمس کردم

 

*****

 

بهترین جملات شکرگزاری از خدا بـه انگلیسی

God gave you a gift of 86,400 seconds today

Have you used one to say, ‘thank you

 

خداوند امروز 86400 ثانیه بـه تو هدیه داده

آیا از یه ثاینه اش برای گفتن متشکرم استفاده کردی؟

 

*****

 

Thank God for His grace

for without it we would have no hope

 

خدا را بـه خاطر لطفش شکر

چون بدون اون هیچ امیدی نخواهیم داشت

 

*****

 

وقتی زندگی شیرینه

سپاسگزاری کن و لبخند بزن

وقتی زندگی تلخه

شکر کن و رشد کن

 

*****

 

شکرگزار باشید کـه لباسی برای پوشیدن

غذایی برای خوردن

و جایی برای خواب دارید

 

*****

 

بهترین متن های شکرگزاری از خداوند

بهترین متن های شکرگزاری از خداوند

پروردگارا

اگر مرا برکت دهی

تو را شکر خواهم کرد

اما اگر اینکار را نکنی

برای انچه دارم سپاسگزار خواهم بود

 

*****

 

خدایا شکرت!

برای این‌که کنار منی

هرگز مرا ترک نکردی

و همیشه مرا دوست داشتی

 

*****

 

خدایا شکرت کـه بادبادک دلم

را بـه شوق رسیدن بـه تو پرواز می‌ دهم..

 

*****

 

خدای مهربانم

چقدر خوب اسـت کـه تو را دارم

هر زمان کـه بخواهم

در هر مکان کـه اراده کنم

تو هستی جایی در حوالی من انگار

گاهی هم نزدیک تر

در مرکزی‌ ترین نقطه وجودم

آرام می‌ شوم با حضورتان در نزدیک ترین حد ممکن مان

خدایا شکرت کـه هستی

 

*****

 

آرامش در زندگی

نبودن جدال نیست

بلکه تجربه حضور خداست..!

 

تو را سپاس می‌ گویم که مرا از تمام وابستگی‌ ها می‌ رهانی

 


مطلب مرتبط: عکس دل نوشته و متن زیبای توکل و امید بر خدا برای استوری و پروفایل


 

یگانه آفریدگار من،

تو را سپاس می‌ گویم کـه مرا

از تمام وابستگی‌ ها می‌ رهانی

و ترس از دست دادن را از من دور کردی و

چنان روحم را بزرگ کردی کـه دلبسته باشم نه وابسته…

 

*****

 

Gratitude is the open door to abundance

سپاسگزاری دری باز بـه روی فراوانی اسـت

 

*****

خدایا تو را شکر می‌ کنم

چرا کـه تو می‌ دانی انچه را کـه من نمی‌ دانم

در دانستن تو آرمشی ست و

در ندانستن من تلاطم هاست

تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

 

*****

 

جملات با احساس برای قدردانی از پروردگار

جملات با احساس برای قدردانی از پروردگار

 

خدایا گشایشی ایجاد کن

برای دل هایي کـه با بغض صدایت می‌کنند

 

*****

 

همیشه

همیشه

همیشه

چیزی برای شکرگزاری هست

 

*****

خدایا! تو را شکرگزارم

بـه خاطر شب‌ هایي کـه تبدیل بـه صبح شدند

دوستانی کـه مبدل بـه خویشاوند شدند

رویا‌هایي کـه بـه حقیقت پیوستند

و دوست داشتن‌ هایي کـه منتهی بـه عشق شدند

 

*****

 

خدایا شکرت کـه امروز بـه من زندگی بخشیدی

تا یک روز دیگر بندگی تو را بـه جا بیارم…

خدایا شکرت کـه توفیق شکرگزاری بهم دادی..

 

*****

 

بهترین صحبت هابرای شکرگزاری از خداوند

بهترین صحبت هابرای شکرگزاری از خداوند

 

خدایا برای همه ی‌ ي داشته‌ ها

و نداشته هایم کـه از حکمتت

سرچشمه گرفته اند

شکرگزارم

 

*****

 

خدایا از تو ممنونم کـه باور و ایمانم را هرروز قویتر می کنی.

خدای مهربون و‌بی همتا سپاسگزارم

بابت تمامی نعمتهایی کـه بهم بخشیدی

برای تمام گره هایي کـه هر بار

فقط با دستان سخاوتمندانه ي تو باشد

بابت ارامشی کـه دارم خدایا سپاسگزارم

کـه همیشه خانواده ام و از بلا دور کردی

خدای بی همتا تمام زندگی ام را بـه تو می سپارم

خدایا شکرت خدای عالم گاهی فراموشت کردم

و تو باز کنارم بودی من و ببخش و ترکم نکن

کـه بدون تو هیچم شکر شکر شکر

خدایا تو را شکر میکنم بـه خاطر اعتماد

بـه نفس و شجاعتی کـه دارم.

 

***

 

خدایا شکرت بهترین خالق دنیا

خدایا شکرت بابت عشقی کـه میگیرم و میدهم.

خدایا شکرت کـه بـه من عقل و سعادت دادی،

میدانم کـه بدون تو نمی توانستم کاری انجام دهم،

خدایا شکرت برای تمام خوبی هایي کـه در زندگی ام رخ داده اسـت

پروردگارا از تو سپاسگزارم

کـه مرا لایق تمام نعمت‌هاي‌ زیبای خود دانستی،

تا ابد سپاسگزار تو هستم اي پروردگارم

خدایا شکرت کـه امروز بـه من زندگی بخشیدی

تا یک روز دیگر بندگی تو را بـه جا بیارم…

خدایا شکرت کـه توفیق شکرگزاری بهم دادی..

خدایاشکرت برای این همه ی شادی

کـه درکنار عزیزانم بـه من هدیه می دهي،

خدا را شکر کـه بـه من اجازه داد این همه ی با انها زندگی کنم

و بـه خاطر همه ی چیزهای خوبی کـه دراین زندگی دارم

خدایا شکرت!

برای این‌که کنار منی

هرگز مرا ترک نکردی

و همیشه مرا دوست داشتی

 

و در پایان

اگر بخواهیم بـه‌شکل اصولی شکرگزاری و سپاسگزاری را بـه جای بیاوریم، بـه نحوی کـه واقعا باعث شود نگاه‌مان بـه زندگی تغییر کرده و احساس خوبی پیدا کنیم، باید ان را بـه‌شکل دقیق انجامش بدهیم! در واقع شکرگزاری بابت داشتن خانواده، انتخاب خیلی خوبی اسـت. اما زمانی واقعا قدردان داشته‌هاي‌‌مان خواهیم بود کـه بدانیم دقیقا بابت چه چیزی کـه درخانواده‌مان وجوددارد، شکرگزاریم؟ دراین گزارش سعی بر این داشتیم تا شـما عزیزان رابا مراحل شکر گزاری روزانه از خدا و انجام بهترین شکرگزاری از خداوند آشنا کنیم، و با شرح بهترین جملات شکرگزاری روزانه امیدواریم کـه توانسته باشیم دراین روند بـه شـما کمک شایانی کرده باشیم.این نکته را بـه یاد داشته باشید کـه برای این امر بهتر اسـت از قبل فهرست کاملی از متن شکرگزاری روزانه از خدا را در اختیار داشته باشید تا در روند تکرار این امر پسندیده دچار مشکل نشوید و از قبل متن شکرگزاری برای موفقیت را آماده داشته باشید.

جدیدترین مطالب سایت